Reactietijd 14 seconden nieuws

Als iedere seconde telt

In het begin van het jaar blikken we altijd terug op het afgelopen jaar, geholpen door de statistieken die we uit het systeem halen. En wat zijn we er deze keer weer trots op! De reactietijd van onze meldkamer is namelijk een seconde sneller dan vorig jaar. Dat lijkt heel weinig maar op het moment dat er iemand in gevaar is en iedere seconde telt, maakt 1 seconde wel degelijk verschil.

Het is onze taak om de gebruikers van onze alarmknoppen zo snel mogelijk te helpen, daarom zijn we ook altijd bezig met het verbeteren van de service. Natuurlijk hoop je als gebruiker dat je een alarmknop vooral voor je veiligheidsgevoel bij je hebt en hem nooit echt hoeft in te drukken. Toch escaleert een incident zo nu en dan. Op zo’n moment wil je dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Als je nagaat dat er afgelopen jaar 285 persoonsalarmen in behandeling zijn genomen door de centralisten van EuroPAC, onze meldkamer. En hiervan 54 keer de politie werd ingeschakeld omdat de persoon die de melding deed in gevaar was, dan zijn wij enorm tevreden dat er op deze meldingen binnen 14 seconden werd gereageerd. Dit is een seconde sneller dan in 2021, toen de reactietijd 15 seconden was. En als we het hebben over reactietijd dan is dat de daadwerkelijke de zuivere tijd die er zit tussen het ontvangen van het alarm en het openen van de inbelverbinding van de betreffende alarmknop. 

Gelukkig blijkt dat de veel meldingen als ‘loze melding’ bestempeld kunnen worden. Door het meeluisteren en nabellen bleek er geen extra inzet van de politie nodig te zijn.