Kennisbank

Biedt een alarmknop uitkomst bij agressief gedrag leerlingen?

De maatschappij heeft zich de laatste paar jaren verhard. Ook in het onderwijs is dit zichtbaar. Dit geldt niet alleen op scholen met studenten met gedragsproblematiek zoals in het speciaal onderwijs, maar ook in het reguliere onderwijs neemt agressief gedrag bij leerlingen toe. De agressie richt zich vaak tegen leerkrachten. Als zij in een onveilige situatie terechtkomen, dan is het …

Biedt een alarmknop uitkomst bij agressief gedrag leerlingen? Lees meer »

Discreet alarmeren op de werkvloer

Als de werknemers binnen jouw organisatie geconfronteerd kunnen worden met agressie, bedreiging of zij een verhoogd risico lopen op een arbeidsongeval, dan wil je dat zij discreet kunnen alarmeren Ook wanneer je binnen jouw organisatie alleenwerkers in dienst hebt, dan is een alarmsysteem van grote waarde. Als er zich een onveilige situatie voordoet, dan moeten …

Discreet alarmeren op de werkvloer Lees meer »

Agressie in de thuiszorg

Intimidatie en agressief gedrag in de zorgsector. Het is de laatste jaren helaas een steeds weer terugkerend thema geworden. Medewerkers in de zorgsector hebben te maken met intimidatie, agressie of soms zelfs geweld. In de meeste gevallen hebben zorgmedewerkers te maken met verbale agressie, maar soms worden zij ook geconfronteerd met fysieke agressie Vergroot de …

Agressie in de thuiszorg Lees meer »

Tips om de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verbeteren binnen jouw organisatie

Veiligheid op de werkvloer is bij veel bedrijven en binnen verschillende sectoren een belangrijk thema. Naast een goed en helder veiligheids- en agressiebeleid, moet je daarop aansluitend de juiste maatregelen treffen. Als werkgever wil je dat het personeel zich veilig voelt, zich veilig voortbeweegt, maar ook zichzelf in veiligheid kan brengen als de situatie hier …

Tips om de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verbeteren binnen jouw organisatie Lees meer »