Wat is agressiebeleid?

Wat is agressiebeleid?

Agressiebeleid

Maak van omgaan met agressie een duidelijke beleidskeuze. Als je een agressiebeleid opstelt, betekent dit dat je als bedrijf agressie structureel en integraal aanpakt.  Hiermee laat je zien dat het hoog op de agenda staat. Leg organisatorische en technische maatregelen vast in het agressiebeleid. Zorg dat de processen in het werk de maatregelen ondersteunen.

Veel organisaties hebben een eigen agressiebeleid. Hierin worden afspraken gemaakt met betrekking tot de acceptabele omgangsnormen, de preventieve maatregelen, huisregels en de opvolging van incidenten.

Stel de acceptabele gedragsnorm vast

Het is belangrijk om allereerst duidelijk te formuleren welke norm gehanteerd wordt. Welk gedrag vinden we acceptabel en wanneer classificeren we gedrag als agressief? Deze norm moet transparant en eenduidig worden gecommuniceerd. Zowel intern als extern.

Wat doe je als de gedragsnorm wordt overschreven

Dan is het belangrijk om te formuleren hoe men om dient te gaan met normafwijkend gedrag. Wordt een zerotolerance beleid gevoerd, of krijgt men altijd een tweede kans? En hoe spreek je iemand daaropaan?

Zorg ervoor dat medewerkers weerbaar zijn

Het is ook belangrijk dat geborgd is hoe medewerkers op deze taak worden voorbereid. Welke training krijgen ze? Hoe vaak wordt die gegeven? Wie houdt bij of iedereen de training succesvol heeft afgerond? In de basis is een medewerker namelijk ook voor een groot deel verantwoordelijk voor de eigen veiligheid.

Ga adequaat om met verhoogde risico's

Leg ook vast hoe omgegaan wordt met specifieke situaties waarbij de dreiging op agressie bij voorbaat al hoog is. Bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek, een stopgesprek, een inbeslagname of het overnemen van de voogdij. Waar vinden deze gesprekken plaats en hoeveel mensen zijn daarbij op de voor- en achtergrond aanwezig. Als je dit goed vastlegt en integraal toepast dan voorkomt dit achteraf de betichting van selectieve of etnisch geprofileerde acties.

Wat doe je na een agressie-incident?

Een ander onderdeel van agressiebeleid en een agressieprotocol is dat je als organisatie duidelijk maakt wat er na een incident gebeurt. Wie rapporteert en op welke manier? Wie zorgt er voor nazorg en wanneer? Wie gaat het gesprek aan met de pleger en op welke manier? Stimuleren we het doen van aangifte en doen we dat als werkgever of moet de werknemer dat zelf doen. Is er ruimte voor hoor- en wederhoor en hoe kunnen we toetsen of het protocol goed is toegepast?

Zorg voor commitment van bestuur en directie

Een agressie-incident heeft voor de betrokkenen soms verregaande consequenties. De kans is aannemelijk dat dit zelfs de integriteit van de organisatie raakt. Daarom is het extreem belangrijk dat het bestuur of de directie van een organisatie het agressieprotocol onvoorwaardelijk onderschrijft, faciliteert en naleeft. Dit geeft duidelijkheid en vertrouwen.

Vraag informatie aan:

Wil je meer informatie? Of wil je een vrijblijvende afspraak maken met onze adviseurs? Vul het formulier in en je ontvangt z.s.m. een reactie van ons.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inhoudsopgave