Wat is mobiel alleenwerken?

De risico's van alleenwerken

Op onze site zie je dat veel aandacht uitgaat naar het risico op agressie en bedreiging tijdens het werk. Er zijn daarnaast ook veel professionals die alleen werken en juist daardoor het risico lopen op een arbeidsongeval of ernstige gezondheidsklachten terwijl er niemand bij ze in de buurt is om dat op te merken en om ze te helpen. Dan spreken we dus over mobiele alleenwerkers.

Detecteer automatisch ongevallen en acute gezondheidsklachten

Onze alarmsystemen zijn eenvoudig uit te breiden met een bewegingssensor of een kantelsensor. Iemand die alleen werkt draagt een kleine alarmknop op het lichaam en heeft altijd de beschikking over de SOS-knop. Daarnaast meet het apparaat de activiteit. Als iemand langer dan ‘x’ niet meer beweegt geeft het apparaat een vooralarm. Wordt dit genegeerd, dan volgt een alarm naar de alarmcentrale. Die zorgen vervolgens voor een snelle opvolging comform de afspraken met de klant. Ditzelfde geldt voor de kantelsensor.

Inmiddels werken veel monteurs, technici, beveiligers, groenwerkers en agrariërs met onze draagbare alarmknoppen voor alleenwerkers.

Alleenwerken en de RI&E

Alleenwerken komt vrijwel altijd aan de orde in de RI&E, de risico-inventarisatie en evaluatie. Veel werkgevers kiezen voor een alarmsysteem voor hun medewerkers om de consequenties van een ongeval of gezondheidsincident tijdens het alleenwerken te beperken. Zo is iemand in weze nooit echt alleen en kan er altijd snel hulp worden aangestuurd.

Lees hier alles over onze oplossingen voor mobiele alleenwerkers.

Vorige Wat is een overvaltraining?
Inhoudsopgave