Interview Amanda

Maak kennis met Amanda

Maak kennis met Amanda, projectmanager bij Secure2Go. Ze woont inmiddels in Harderwijk maar heeft ook o.a. 7 jaar in Zwitserland gewoond. In haar vrije tijd sport ze veel en is ze graag in de tuin bezig, als ze niet op bezoek is in België. Ze heeft beroepsmatig een intrinsieke motivatie om het voor anderen beter te maken en vindt het belangrijk om iets zinvols te doen met haar leven.

Amanda roept altijd dat zij de leukste functie heeft binnen Secure2Go en is verantwoordelijk voor het coördineren en aansturen van de uitleveringen/implementaties en is als projectleider direct betrokken bij grote projecten. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer en procesoptimalisatie en -beheer. En houdt ze zich bezig met privacy en AVG-wetgeving, samen met de (externe) DPO. Dit is voor het eerst dat ze in een kleine organisatie werkt en ze vindt het leuk dat ze betrokken is bij bijna alle bedrijfsonderdelen, de primaire processen zoals marketing, sales en implementaties, maar ook de ondersteunende processen. Ze vindt het fijn als haar collega’s haar zien als een aanspreekpunt en naar haar toe komen als ze hulp nodig hebben.

Al bijna 25 jaar is ze werkzaam in de zorg, waar ze zelf ook meerdere keren te maken heeft gehad met verbaal of fysiek geweld. Daardoor weet ze dat, ondanks ervaring, protocollen en trainingen, het risico dat je in een (potentieel) gevaarlijke situatie komt nooit uit te sluiten is. Dit geldt voor professionals die met agressie te maken hebben: mensen zijn onvoorspelbaar en in angst, wanhoop of onder invloed kunnen zij agressief reageren, ook wanneer je dit niet verwacht. Maar dit geldt zeker ook voor alleenwerkers die uit het zicht van collega’s in een risicovolle omgeving werken. Daarom vindt ze het belangrijk dat er persoonsalarmering bestaat.