Alarmeren tijdens het werk

Mening Secure2Go gevraagd als expert noodknoppen

Secure2Go haalde afgelopen week het nieuws. Directeur Thijs Wagenaar kwam aan het woord in een nieuwsitem dat verscheen in de Stentor. Aanleiding voor het krantenbericht was een incident waarbij de noodknop van BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas per ongeluk was afgegaan. In het artikel werd ingegaan op de noodzaak, de werking en de meerwaarde van een alarmknop. Directeur Thijs Wagenaar gaf een toelichting over noodknoppen en de dienstverlening van Secure2Go.

Thijs Wagenaar sprak in het artikel over de werking van de noodknoppen, maar ook lichte hij de noodzaak toe. Naar voren kwam dat er door verschillende beroepsgroepen en in verschillende branches preventief een noodknop wordt gedragen. Deze noodknop vergroot de veiligheid en het veiligheidsgevoel tijdens het werk. Wagenaar gaf aan dat er met een simpele druk op de knop een alarm geactiveerd kan worden die vervolgens wordt doorgezet naar een gecertificeerde alarmcentrale.

Aanschaf van een alarmknop
Verder werd in het artikel gezegd dat iedereen in aanmerking kan komen voor het bij zich dragen van een alarmknop. Je kunt als werknemer zelf een alarmknop aanschaffen, maar dit kan ook worden geregeld door de politie, de werkgever of de branchevereniging waarin iemand werkzaam is. De professionals die een knop bij zich dragen zijn zeer divers. Het kan gaan om bedreigde politici, maar ook om advocaten, journalisten en zelfs mensen die werkzaam zijn binnen het betaalde voetbal.

Aantal gebruikers noodknoppen
Over het aantal gebruikers valt weinig te zeggen, maar wel gaf Wagenaar aan dat er een toename te zien is in het aantal aangeschafte noodknoppen. Het is een fijn vangnet om bij je te hebben, een middel waarmee je hulp kunt krijgen. Vergelijk het met een airbag: je doet er alles aan om hem niet te hoeven gebruiken, maar uiteindelijk kan het een levenslijntje zijn.”, zei hij er zelf over.