Is een (mobiel) persoonsalarm verplicht volgens de Arbowet?

Wij krijgen vaak de vraag of een persoonsalarm verplicht is volgens de Arbowet. Het antwoord vind je hier.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers die alleen werken. Daarnaast zijn ze ook verplicht om hun personeel te beschermen tegen agressie op het werk.

Daarom zijn bedrijven met personeel verplicht een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. In de RI&E wordt een overzicht gemaakt van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen en hoe deze gestructureerd aangepakt worden met de bijbehorende maatregelen. Op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op de website van Steunpunt RI&E kun je hier meer informatie over lezen.

Één van de maatregelen die door de Arbowet genoemd worden bij het vergroten van de veiligheid van medewerkers is: het beschikbaar stellen van een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure en dat medewerkers in het geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kunnen slaan. Dat is redelijk vaag beschreven zonder concrete eisen waaraan het alarmsysteem zou moeten voldoen, maar je bent als werkgever wel verplicht om iets te regelen. De mogelijkheid om met je mobiele telefoon 112 te kunnen bellen is niet voldoende.

Soorten alarmsystemen:

Er zijn diverse aanbieders op de markt op het gebied van persoonsalarmering. De kwaliteit tussen deze bedrijven en apparatuur ligt heel ver uit elkaar waardoor het lastig kiezen is voor de werkgever. Vaak worden appels met peren vergeleken en wordt er gekozen voor een “goedkopere” oplossing. Maar als het om de veiligheid van je medewerkers gaat dan wil je toch geen schijnveiligheid aanbieden? Een betrouwbaar, goed werkend systeem met opvolging op maat verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de medewerker daadwerkelijk. Hiermee toon je goed werkgeverschap en houd je je voor dit onderdeel aan de Arbowet.

Wil je meer weten over de eisen waaraan een betrouwbaar systeem moet voldoen? Wil je meer informatie over onze oplossingen voor zowel intern als extern? Neem dan contact met ons op en we vertellen je er graag meer over.