Schakel snel de juiste hulp in bij agressie. Met mobiele alarmering van Secure2Go.

Veiligheid voor beveiliging medewerkers

Veiligheid voor beveiliging medewerkers is een belangrijk en actueel onderwerp. Medewerkers kunnen in het hele brede werkgebied van beveiliging te maken krijgen met allerlei vormen van agressie en geweld.

Het rapport Veilige Beveiligers (2013) in opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche is het meest recente onderzoek naar agressie en geweld tegen beveiligers. Het onderzoek laat zien dat maar liefst 2 van de 3 beveiligers te maken krijgen met een vorm van agressie of geweld.

Twee op de drie beveiligers zijn de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd met agressie of geweld door externen (65%). Bij een kwart gebeurt dit maandelijks, bij een tiende zelfs elke week. In de winkelsurveillance en bij toezichthouders op straat (boa’s, straatcoaches, parkeerbeheerders en verkeersregelaars) zijn de slachtofferpercentages het hoogst.

Vergeleken met vijftien andere beroepsgroepen met een publieke taak is het slachtofferpercentage zelfs hoger dan gemiddeld.
Bron: (Nederlandse Veiligheidsbranche, 2013)

Incidenten waarin agressie of geweld een rol spelen, zijn dus helaas ook voor professionals in de beveiliging een gegeven.

Daarom is het belangrijk dat medewerkers kunnen vertrouwen op betrouwbare alarmeringssystemen om collega’s of hulpdiensten snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Met een eenvoudige druk op een discrete knop, wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken in de beveiliging

Veilig kunnen werken in de beveiliging is een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor de veiligheid in onze samenleving. Als medewerkers veilig en met een goed veiligheidsgevoel het werk kunnen verrichten, zullen zij dit met meer zelfvertrouwen doen. Daardoor verbetert de kwaliteit van het werk. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de medewerkers te borgen, is het belangrijk dat het beveiligingsbedrijf een goed veiligheidsbeleid heeft. Onderdelen van een dergelijk veiligheidsbeleid zijn bijvoorbeeld preventie en training. Ook het bepalen van een norm voor gewenst en acceptabel gedrag is hier onderdeel van. Maar helaas kan iedere professional, hoe vaardig en voorbereid ook, te maken krijgen met een agressie incident of ongeval. Dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd kan worden. Een compacte en makkelijk draagbare alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor jullie medewerkers in de beveiliging mogelijk te maken.

De juiste hulp met het juiste systeem

In het geval van een dreigende situatie of ongeval, wil je de juiste hulp met het juiste systeem in kunnen schakelen. Beveiligers zijn in veel sectoren actief, ieder met een eigen dynamiek en risico’s.

Secure2Go biedt voor iedere vorm een passende oplossing om te kunnen alarmeren. Of het nu gaat om de beveiligers van gebouwen en terreinen, handhavers of de receptionist achter een balie. Iedere beveiliger kan worden uitgerust met de juiste middelen.

Voor medewerkers die met name risico lopen op agressie en geweld, bieden wij verschillende vormen van agressiealarmering. Voor medewerkers die buiten het zicht en gehoor van collega’s werkzaamheden verrichten is alleenwerkersalarmering zeer geschikt. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. Deze twee vormen van alarmering worden hierna verder toegelicht.

Agressiealarmering voor beveiliging medewerkers

Agressiealarmering voor beveiliging medewerkers biedt een grote meerwaarde in het werk. Op het moment dat de beveiliger te maken krijgt met agressie of geweld, wordt de alarmknop ingedrukt. Het alarm wordt via het GSM-netwerk verzonden naar ons platform. Vanuit dit platform start automatisch een intern of extern scenario om hulp in te schakelen.

In het externe scenario gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. De alarmmelding komt hier als overval-alarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een verbinding openen met de alarmknop. In de praktijk zal de verbinding binnen 20 seconden geopend zijn. Voor agressiealarmering opent de centralist een 1-weg meeluisterverbinding om escalatie te voorkomen.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en de dreiging.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Interne alarmering voor beveiliging medewerkers

Interne alarmering voor beveiliging medewerkers kan door middel van paging of met spraakberichten.

Nadat het alarm verzonden is, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of device en waar het alarm is gemaakt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

Interne en externe alarmering kunnen ook automatisch tegelijk geactiveerd worden. Zo verlenen collega’s in de directe omgeving van de beveiliger de eerste assistentie en stuurt de centralist snel de juiste hulpdiensten aan. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Alleenwerkersalarmering voor beveiliging medewerkers

Alleenwerkers in de beveiliging kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van risico. Denk aan onwel wording, vallen of confrontatie met kwaadwillenden. Collega’s zijn niet in de buurt en bellen met het alarmnummer is niet (meer) mogelijk. De telefoon is buiten bereik of het is fysiek niet mogelijk om de telefoon te pakken. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem dat automatisch een alarm verstuurd.

Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gegenereerd als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt of onder een ingestelde hoek gekanteld is. De alarmknop zal dan eerst een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal.

Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens het interne en/of externe scenario. Uiteraard kan er ook alarm gemaakt worden door op de alarmknop te drukken.

Secure2Go biedt verschillende mandown alarmknoppen aan. De discrete Cube is onzichtbaar te dragen en voldoet voor de meeste beveiligingstaken uitstekend.

Voor zwaardere omstandigheden, met bijvoorbeeld veel omgevingslawaai, biedt de Twig Protector uitkomst. Deze industriële alarmknop is robuust en waterdicht, met zeer luide waarschuwingssignalen. Zowel de Cube als de Protector beschikken over een multi-netwerk Simkaart en nauwkeurige GSP-functie.

Is een alarmknop ook onderweg en tijdens buitenwerkzaamheden te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook geschikt om onderweg en tijdens buitenwerkzaamheden te gebruiken. Ook in die gevallen kunnen hulpdiensten nodig zijn in geval van agressie of een ongeval.

Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In de buitenlucht is GPS zeer accuraat. In een gebouw is de locatiebepaling minder nauwkeurig. Op het moment dat een gebouw betreden wordt, is daarom een kleine aanvullende handeling nodig. Daarvoor hebben wij een eenvoudige tool voor de smartphone ontwikkeld. Met deze tool is de exacte locatie tot op voordeurniveau te bepalen.

Zodra de medewerker de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met onze gecertificeerde alarmcentrale. Alle informatie over de gebruiker, locatie en de aard van de werkzaamheden is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de hulpdiensten aansturen.

Onze systemen maken het ook goed mogelijk dat surveillancerondes geregistreerd worden. Zo kan de dienstverlening van de beveiliger inzichtelijk worden gemaakt voor de klant.

Dus zeker ook voor professionals die buitenwerkzaamheden verrichten, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is spreekkamer alarmering mogelijk met de alarmknoppen van Secure2Go?

Beveiligers zijn vaak verantwoordelijk voor de veiligheid op locaties met spreekkamers. Wanneer er tijdens een gesprek sprake is van dreiging of agressie, is het erg belangrijk dat er discreet gealarmeerd kan worden. Ook daarvoor heeft Secure2Go een passende oplossing.

Onder de tafel wordt een remote button bevestigd. Deze button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. De button activeert na indrukken een alarmknop die elders in de ruimte uit het zicht staat opgesteld. Uiteraard kan de gebruiker ook een alarmknop op het lichaam dragen waarmee gealarmeerd kan worden.

Alarmeren-met-remote-button

Met één druk op de knop wordt er een alarm naar de beveiliging of naar onze gecertificeerde meldkamer verstuurd. Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo kan de beveiliging de eerste assistentie verlenen en zal vanuit de meldkamer de politie aangestuurd worden als dat nodig is.

De remote buttons zijn ook bijzonder geschikt om balie- of receptiemedewerkers uit te rusten met een betrouwbaar alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem schaalbaar en voordelig.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van onze alarmknoppen automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onderdelen waar onder andere op wordt gecontroleerd zijn:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.’
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Veiligheidsprocedures zijn ook een belangrijk onderwerp in de CAO Particuliere Beveiliging. In de CAO worden heldere eisen gesteld aan de communicatiemiddelen van beveiligers. Onze systemen voldoen hier ruimschoots aan.

ARTIKEL 87: COMMUNICATIEMIDDELEN
Een deugdelijk communicatiemiddel moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:
– korte opbouwtijd verbinding;
– de dekking moet goed zijn; het (centrale) meldpunt moet onder normale omstandigheden te allen tijde bereikt kunnen worden.
– de stroomvoorziening moet over voldoende capaciteit beschikken om permanente communicatie mogelijk te maken.
Bron: (CAO Particuliere Beveiliging, 2018)

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor beveiliging medewerkers.

Welke beveiligingsbedrijven gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer beveiligingsbedrijven maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen bij beveiligingsbedrijven. Op die manier kunt je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn beveiligingsactiviteiten?

Zoals je gelezen hebt zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in de beveiliging te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jouw activiteiten kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor de beveiliging te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staat veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
Nederlandse Veiligheidsbranche. (2013). Veilige beveiligers. gorinchem: Nederlandse Veiligheidsbranche.
Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. (2018). CAO Particuliere Beveiliging. Gorinchem: Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.