Met man-down alarmering ben je altijd verzekerd van hulp bij een ongeluk.

Veiligheid voor medewerkers in de industrie

Veiligheid voor medewerkers in de industrie is een belangrijk en actueel onderwerp. Medewerkers krijgen in de brede industriële sector te maken met allerlei vormen van onveiligheid en ongevallen. Het gaat met name om risico’s die samenhangen met alleen werken. Het werken met gevaarlijke stoffen of werken onder fysiek zware omstandigheden zijn dan extra risico verhogend.

De Monitor arbeids-ongevallen en klachten arbeidsomstandigheden in opdracht van de Inspectie SZW (2018) laat zien dat het aantal ernstige arbeidsongevallen ieder jaar toeneemt. Ondanks het doorgaans hoge veiligheidsbewustzijn in de industriële sector, gebeuren er helaas nog aanzienlijk veel ongevallen.

In absolute zin vonden de meeste ernstige arbeidsongevallen plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Daarin is geen verschuiving opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren. 
Bron: (Inspectie SZW, 2018)

Daarom is het belangrijk dat medewerkers in de industrie kunnen vertrouwen op betrouwbare alarmeringssystemen om collega’s of hulpdiensten snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om altijd en overal te kunnen alarmeren. Met een eenvoudige druk op een discrete knop, of met een automatische man-down functie, wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken in de industrie

Veilig werken in de industrie is een voorwaarde om medewerkers goed te kunnen laten functioneren. Een veilige werkomgeving stimuleert tot betere prestaties en geeft minder verzuim. Met name voor alleenwerkers in de industrie zijn passende maatregelen nodig om hun veiligheid te vergroten.

Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van medewerkers in de industrie te borgen, is het belangrijk dat het bedrijf een goed veiligheidsbeleid heeft. Onderdelen van een dergelijk veiligheidsbeleid zijn bijvoorbeeld preventie en training.

Bedrijven met personeel zijn verplicht om periodiek een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E brengt risico’s in een bedrijf in kaart. Daarna biedt de RI&E een aanpak voor structurele oplossingen om die risico’s te beperken.

Op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op de website van Steunpunt RI&E kun je hier meer informatie over lezen.

Maar helaas kan iedere professional in de industrie, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, te maken krijgen met een ongeval. Dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd kan worden.

Een compacte en makkelijk draagbare alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor jullie medewerkers in de industrie mogelijk te maken.

“Ik ben als onderhoudsmonteur van zwembaden regelmatig buiten openingstijden aanwezig in machinekamers. Als mij iets overkomt dan slaat de man-down functie van mijn noodknop automatisch alarm en wordt er hulp naar me toegestuurd. Dat geeft me een veilig gevoel.”

De juiste hulp met het juiste systeem

In het geval van een dreigende situatie of ongeval, wil je met het juiste systeem, de juiste hulp in kunnen schakelen. Secure2Go biedt voor iedere vorm een passende oplossing om te kunnen alarmeren. Of het nu gaat om de onderhoudsmonteur die de installaties smeert of de heftruckchauffeur die zich over het terrein verplaatst. Medewerkers in de industrie kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van risico. Denk aan onwel wording, beknelling of vallen. Collega’s zijn dan niet in de buurt en bellen met het alarmnummer is dan vaak niet mogelijk. De telefoon is buiten bereik of het is fysiek niet mogelijk om de telefoon te pakken. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem dat automatisch een alarm verstuurt als dat nodig is. Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gegenereerd als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt (non-movement) of onder een ingestelde hoek gekanteld is. Ook val-detectie en valversnelling zijn instelbare opties waar de alarmknop mee is uitgerust. De alarmknop geeft eerst een vooralarm door middel van een geluid- en trilsignaal wanneer de knop kantelt of niet beweegt. Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens een afgesproken scenario. Het val-alarm kan handmatig geannuleerd worden. Uiteraard kan het alarm ook handmatig gemaakt worden met een druk op de rode knop. Het alarm zal vervolgens intern verstuurd worden naar een eigen meldkamer of assistentieteam, of extern naar onze gecertificeerde particuliere alarmcentrale. Secure2Go biedt verschillende man-down devices aan. Het meest gekozen man-down device is de Twig Protector. Deze alarmknop is robuust, waterdicht en beschikt over nauwkeurige GPS-functie. Bovendien is deze Protector ook in Atex uitvoering beschikbaar. Hierdoor is deze ook toepasbaar in een omgeving met explosiegevaar.

Hoe gaat de locatiebepaling in zijn werk?

De locatiebepaling geschied op verschillende manieren. De alarmknop wordt altijd gekoppeld aan een gebruiker, een ruimte, een afdeling, etc. Zodra een alarm verzonden wordt, zal deze informatie meegestuurd worden naar de ontvanger, zodat deze weet waar hij of zij naar toe moet.

Een gebruiker kan zich echter ook over afstanden of in verschillende ruimtes bewegen. Ook dan is het belangrijk dat de opgeroepen hulp weet waar de assistentie nodig is.

In de open lucht is het gebruik van GPS zeer nauwkeurig. De Protector is standaard uitgerust met GPS-functie. Maar in een gebouw is GPS niet nauwkeurig. Toch kan ook dan de locatie nauwkeurig bepaald worden.

Voor interne locatiebepaling worden beacons op strategische plaatsen bevestigd. De beacons worden automatisch gedetecteerd door de alarmknoppen wanneer deze passeren. Zo is het altijd bekend in welke ruimte of magazijn de alarmknop zich bevindt. Deze actuele informatie wordt meegestuurd in geval van een alarm.

Alarmeren-met-remote-button

Hoe gaat intern alarmeren naar collega’s in zijn werk?

De systemen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor intern alarmeren naar collega’s. Interne alarmering kan door middel van paging of met spraakberichten.

Nadat het alarm verzonden is, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of de ruimte waar het alarm is gemaakt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Vaak is er veel omgevingsgeluid in een industriële omgeving. Daarom heeft Secure2Go de Signal Unit ontwikkeld. Deze Signal Unit alarmeert collega’s door middel van een luid audiosignaal en goed zichtbare lichtflitsen. Op een strategisch geplaatste positie zal een man-down melding hierdoor altijd opgemerkt worden.

Alarmeer-collega's-met-een-luide-sirene

Naast paging kunnen spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

Onze systemen kunnen ook gekoppeld worden met de meeste BHV-oproepsystemen. Zo kunt je gebruik maken van de bestaande ict-infrastructuur. Dit maakt de inzet van onze oplossingen flexibel en voordelig.

“In onze zagerij zijn medewerkers vaak alleen in een ruimte aan het werk. Zij dragen dan een noodknop die het BHV-team kan alarmeren zodat collega’s te hulp kunnen schieten.”

De alarmmelding kan naast, of tegelijk met, de interne alarmering ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Dit is het externe scenario. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de juiste hulpdiensten aansturen. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Hoe gaat externe alarmering naar de alarmcentrale in zijn werk?

In het scenario van externe alarmering gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Als een medewerker in een dreigende situatie alarm maakt, komt deze als overval-alarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een verbinding openen met de alarmknop. In de praktijk zal de verbinding binnen 20 seconden geopend zijn. Voor alleenwerkersalarmering wordt een 2-weg verbinding geopend. Voor agressiealarmering opent de centralist een 1-weg meeluisterverbinding, om zo escalatie te voorkomen.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en dreiging of ongeval.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van onze alarmknoppen automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onder andere op:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid in de industrie.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.’
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Welke industriële bedrijven gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Op verzoek brengen wij je graag in contact met gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kunt je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn bedrijf?

Zoals je gelezen heeft zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in de industriële sector te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jouw bedrijf kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid in de industrie te vergroten.

Bronnen:
Inspectie SZW. (2018). Monitor arbeids-ongevallen en klachten arbeidsomstandigheden.
Den Haag: Inspectie SZW.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.