Met onze mobiele persoonsalarmering ben je altijd veilig onderweg!

Veiligheid in het openbaar vervoer

Veiligheid voor medewerkers in het openbaar vervoer is een urgent en terugkerend onderwerp. In het nieuws zien en horen we regelmatig berichten over agressie tegen onder andere chauffeurs, conducteurs en controleurs. Medewerkers krijgen in het openbaar vervoer te maken met allerlei vormen van agressie en geweld.

Het rapport Sociale veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer (2019) in opdracht van een groot aantal Nederlandse openbaarvervoerbedrijven, is het meest recente onderzoek naar agressie en geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer. Het onderzoek laat zien dat bijna de helft van alle medewerkers te maken krijgen met een vorm van agressie of geweld. En een deel daarvan zelfs regelmatig.

Het percentage medewerkers dat slachtoffer was van strafbare en niet strafbare incidenten was in 2018 49%. Als alleen naar de strafbare incidenten wordt gekeken dan is het aandeel 34%. Het aantal niet-strafbare incidenten was in 2018 39%.
Bron: (CROW, 2019)

Risico’s op incidenten waarin agressie of geweld een rol spelen, zijn dus helaas voor professionals in het openbaar vervoer onderdeel van het werk.

Daarom is het belangrijk dat medewerkers kunnen vertrouwen op betrouwbare alarmeringssystemen om collega’s of hulpdiensten snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om snel, onopvallend, altijd en overal te kunnen alarmeren. Met een eenvoudige druk op een discrete knop, wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken in het openbaar vervoer

Veilig kunnen werken in het openbaar vervoer is een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor al die burgers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Als medewerkers met een goed veiligheidsgevoel en in een veilige omgeving hun werk kunnen doen, verbetert de kwaliteit van het werk. Want het zelfvertrouwen stijgt en er is ruimte voor ontwikkeling. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de medewerkers te borgen, is het belangrijk dat het openbaarvervoerbedrijf een goed veiligheidsbeleid heeft. Onderdelen van een dergelijk veiligheidsbeleid zijn bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen, preventiemaatregelen en samenwerking met instanties als politie. Ook het vaststellen van een norm voor gewenst en acceptabel gedrag is onderdeel van een goed veiligheidsbeleid. Maar helaas kan iedere medewerker, hoe ervaren en getraind ook, te maken krijgen met een agressie incident of ongeval. Dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd kan worden. Een compacte en makkelijk draagbare alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om agressiealarmering voor jullie medewerkers in het openbaar vervoer mogelijk te maken.
Secure Cube_zwart_small

De juiste hulp met het juiste systeem

In het geval van een dreigende situatie of ongeval, moet de juiste hulp met het juiste systeem ingeschakeld kunnen worden. Professionals in het openbaar vervoer zijn namelijk werkzaam in diverse functies, op diverse locaties. Ieder met een eigen dynamiek en risico’s. Bovendien gaat het vaak om alleenwerkers, zonder collega’s in de nabijheid die te hulp kunnen komen.

‘Alleenwerker’ is de vertaling van het uit Engeland overgewaaide woord ‘Lone worker’. Wij spreken liever van ‘iemand die zonder direct toezicht van een collega aan het werk is’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan storingsmonteurs, chauffeurs of beveiligers. Maar ook schoonmakers die met een team in een gebouw werken, maar elk een andere ruimte schoonmaken kun je zien als ‘alleenwerker.’

Secure2Go biedt voor iedere medewerker in het openbaar vervoer een passende oplossing om te kunnen alarmeren. Of het nu gaat om buschauffeurs, conducteurs, handhavers, of de receptionist achter een balie. Iedere medewerker kan worden uitgerust met het juiste alarmeringssysteem.

Van de drie typen strafbare incidenten komt bedreiging veruit het meest voor. In 2018 werd 30% van de medewerkers bedreigd. In 5% van deze gevallen werd een wapen of ander voorwerp gebruikt.
Bron: (CROW, 2019)

Agressiealarmering voor medewerkers in het openbaar vervoer

Agressiealarmering voor medewerkers in het openbaar vervoer biedt een grote meerwaarde in het werk. De medewerker die te maken krijgt met dreiging of geweld, drukt op de alarmknop. Het alarm wordt onmiddellijk via het GSM-netwerk verzonden naar ons platform. Vanuit dit platform start automatisch een intern of extern scenario om hulp in te schakelen.

In het externe scenario gaat de alarmmelding naar onze gecertificeerde particuliere alarmcentrale (PAC). Het alarm komt hier als overval-alarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Een ervaren centralist zal vervolgens binnen 30 seconden automatisch een meeluisterverbinding openen met de alarmknop. In de praktijk komt deze verbinding binnen 20 seconden tot stand.

Na verificatie van het alarm belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en de dreiging.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn en de regie hebben overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Koppeling met een eigen bemande alarmcentrale is ook mogelijk. Zo maakt je gebruik van reeds aanwezige infrastructuur en voorzieningen in jullie organisatie.

Interne alarmering voor medewerkers in het openbaar vervoer

Interne alarmering voor medewerkers in het openbaar vervoer kan door middel van paging of met spraakberichten. Dit noemen wij Team Alarm.

Collega’s ontvangen in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of locatie en waar het alarm is gemaakt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

Interne en externe alarmering kunnen ook tegelijkertijd geactiveerd worden. Zo bieden collega’s in de directe omgeving van de medewerker de eerste assistentie en stuurt de centralist snel de juiste hulpdiensten aan. Op deze manier is de medewerker er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Alleenwerkersalarmering voor medewerkers in het openbaar vervoer

Alleenwerkers in het openbaar vervoer kunnen naast de confrontatie met agressie en dreiging, ook te maken krijgen met andere vormen van risico. Denk aan onwel wording of vallen. Collega’s zijn niet in de buurt en bellen met het alarmnummer lukt niet. De telefoon is buiten bereik of het is fysiek niet mogelijk om de telefoon te pakken. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem dat automatisch een alarm verstuurd.

Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gegenereerd als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt of onder een ingestelde hoek gekanteld is. De alarmknop zal dan eerst een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal.

Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens het interne en/of externe scenario. Uiteraard kan er ook alarm gemaakt worden door op de alarmknop te drukken.

Secure2Go biedt verschillende man-down devices aan. De discrete Cube is onzichtbaar te dragen en voldoet voor de meeste werkzaamheden uitstekend. Voor zwaardere omstandigheden, met bijvoorbeeld veel omgevingslawaai, biedt de Twig Protector uitkomst.

Is een alarmknop ook onderweg te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook geschikt om onderweg te gebruiken. Ook in die gevallen kunnen hulpdiensten nodig zijn in geval van agressie of een ongeval.

Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. De noodknop maakt automatisch en voortdurend een connectie met de GPS-satellieten. Zo is altijd de meest actuele locatie bekend. Ook op het moment dat er een alarm gemaakt wordt in een rijdend voertuig, zal de actuele locatie gevolgd worden en dus bekend zijn bij de alarmcentrale.

Dus zeker ook voor professionals die onderweg zijn, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Toezichthoudend personeel is met 56% het vaakst slachtoffer van één of meer strafbare incidenten.
Bron: (CROW, 2019)

Is balie alarmering mogelijk met de alarmknoppen van Secure2Go?

Balie- en receptiemedewerkers in het openbaar vervoer hebben vaak contact met reizigers. Ook zij worden dikwijls geconfronteerd met dreiging of agressie. Voor deze medewerkers is het erg belangrijk dat er discreet gealarmeerd kan worden. Ook daarvoor heeft Secure2Go een passende oplossing.

Onder de balie wordt een remote button bevestigd. Deze button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. De button activeert na indrukken een alarmknop die in dezelfde ruimte uit het zicht staat opgesteld. Uiteraard kan de gebruiker ook een alarmknop op het lichaam dragen waarmee gealarmeerd kan worden.

Alarmeren-met-remote-button

Met één druk op de knop wordt er een alarm naar de interne beveiliging of naar onze gecertificeerde alarmcentrale verstuurd. Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo kan de beveiliging de eerste assistentie verlenen en zal vanuit de alarmcentrale de politie aangestuurd worden als dat nodig is.

Er kunnen wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem schaalbaar en voordelig.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop het doet. De werking van onze alarmknoppen wordt daarom automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk SIM-kaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkst beschikbare telefoonnetwerk. Dit is van grote meerwaarde in het openbaar vervoer, omdat hier meestal sprake is van veel verplaatsingen. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onderdelen waar onder andere op wordt gecontroleerd zijn:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.’
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

In de CAO voor het Openbaar Vervoer wordt de werkgever gewezen op de aanwezigheid van adequate noodknopvoorzieningen in de bus. Onze systemen zijn geschikt voor gebruik in iedere vorm van vervoer en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor medewerkers in het openbaar vervoer.

Welke openbaarvervoerbedrijven gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer openbaarvervoerbedrijven maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen in het openbaar vervoer. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn bedrijf?

Zoals je gelezen hebt zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in het openbaar vervoer te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jullie bedrijf kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staat veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
CROW. (2019). Sociale veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer – Personeelsmonitor 2018.
Ede: CROW.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.