Veiligheid voor professionals van Centrum voor Jeugd en Gezin

Veiligheid voor professionals van Centrum voor Jeugd en Gezin is een actueel en belangrijk onderwerp. De medewerkers van Centrum voor Jeugd en Gezin zijn nauw betrokken bij gezinnen, signaleren knelpunten in de opvoeding, en coördineren de juiste zorg voor opvoeders en kinderen. Dat gaat meestal gewoon goed gelukkig. Maar helaas worden ook professionals van Centra voor Jeugd en Gezin regelmatig blootgesteld aan agressie van ouders en opvoeders.

Uit de Werknemersenquête zorg en welzijn van het CBS (2019) blijkt dat 3 op de 4 professionals in de sector Zorg en Welzijn te maken krijgen met een vorm van agressie.

De Factsheet 2018 van Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg laat hetzelfde beeld zien, namelijk dat maar liefst 3 op de 4 medewerkers in de Jeugdzorg te maken krijgt met enige vorm van agressie of intimidatie.

Daarom is het belangrijk dat je als medewerker van een Centrum voor Jeugd en Gezin kunt vertrouwen op een betrouwbaar alarmeringssysteem om collega’s of politie snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om snel en onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Zowel binnen de muren van een Centrum voor Jeugd en Gezin, als daarbuiten tijdens ambulante activiteiten. Met een druk op een discrete knop wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken bij Centrum voor Jeugd en Gezin

Veilige werkomstandigheden bij een Centrum voor Jeugd en Gezin zijn een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor het maatschappelijke belang. Om die veilige werkomstandigheden te creëren, is het belangrijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin een goed agressiebeleid heeft.

Meestal hebben Centra voor Jeugd en Gezin dit beschikbaar. Onderdelen van een dergelijk beleid zijn bijvoorbeeld preventie en training en een organisatienorm voor wat acceptabel en gewenst gedrag is.

Maar helaas kun je als professional, hoe ervaren en getraind ook, te maken krijgen agressie. Dan is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een systeem waarmee je eenvoudig en snel kunt alarmeren.

Een compacte alarmknop op het lichaam of onder het bureau biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor jullie medewerkers mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als ik op een noodknop druk?

Na een korte druk op de noodknop ontstaat er direct een verbinding met ons platform. Vanuit dit platform start vervolgens automatisch een afgesproken alarmering scenario.

Het meest toegepaste scenario is externe doormelding naar onze gecertificeerde particuliere alarmcentrale (PAC). Een getrainde centralist opent een verbinding en luistert binnen 30 seconden mee met de alarmknop. In de praktijk zal de centralist binnen 20 seconden meeluisteren.

Na verificatie van de melding schakelt de centralist de juiste hulp in. Verificatie van de melding kan op twee manieren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of geweld. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

Een ander scenario is dat de alarmmelding intern bij collega’s van het Centrum voor Jeugd en Gezin binnenkomt. Externe en interne alarmering kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijkertijd ingesteld worden. Op deze manier ben je er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Is een alarmknop ook voor ambulante werkzaamheden te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook zeer geschikt voor ambulante werkzaamheden. Medewerkers van Centra voor Jeugd en Gezin komen namelijk regelmatig achter de voordeur, in de leefomgeving van de cliënt. En ook al gaat het meestal goed, het verloop van een huisbezoek is helaas nooit te voorspellen.

Verschillende factoren spelen hier namelijk in mee. Te denken valt aan middelengebruik van de client of onbekende psychiatrische problematiek. Daarom is het erg belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een discreet en betrouwbaar systeem om te kunnen alarmeren.

Onze noodknoppen zijn uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In combinatie met onze eenvoudige huisbezoek tool is de exacte locatie op voordeurniveau bekend.

Het compacte formaat maakt de alarmknop goed draagbaar op het lichaam. Je kunt de alarmknop met een clip of karabijnhaak bevestigen aan broeklus, of meenemen in een jas- of broekzak.

Zodra je de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met onze gecertificeerde alarmcentrale. De getrainde centralist zal meeluisteren via de sterke microfoon in de alarmknop. Alle informatie over de gebruiker, doelgroep en de locatie is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen.

Dus zeker ook voor de veiligheid van professionals van Centrum Jeugd en Gezin die op huisbezoek gaan, biedt Secure2Go de juiste oplossing.

Is spreekkamer alarmering mogelijk bij het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Spreekkamer alarmering wordt vaak toegepast bij Centra voor Jeugd en Gezin. Opvoeders komen immers vaak naar het Centrum voor Jeugd en Gezin toe voor consultatie. Centra voor Jeugd en Gezin beschikken daarom over ruimtes waar gesprekken met opvoeders kunnen worden gevoerd.

Wanneer er tijdens een gesprek sprake is van dreiging of agressie, is het erg belangrijk dat je discreet kunt alarmeren. Daarvoor heeft Secure2Go een passende oplossing.

Onder de tafel wordt een Remote Button bevestigd. Deze Button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. Deze button activeert na indrukken een alarmknop die elders in de spreekkamer uit het zicht staat opgesteld. Uiteraard kun je ook een alarmknop op het lichaam dragen om mee te alarmeren in een spreekkamer.

Alarmeren-met-remote-button

Met een druk op de knop wordt er een alarm naar collega’s of naar onze meldkamer verstuurd.

Het alarm kan op verschillende manieren bij de collega’s binnen komen, via paging of spraakberichten. Als je de noodknop indrukt, ontvangen collega’s in het geval van paging op hun eigen alarmknop een tril- en geluidsignaal. In het scherm van de alarmknop verschijnt de naam van de medewerker, balie of spreekkamer waar de knop is ingedrukt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon, waarin zij duidelijk horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo verlenen collega’s de eerste assistentie en zal vanuit de meldkamer de politie aangestuurd worden als dat nodig is.

De Remote Buttons zijn ook bijzonder geschikt om balie- of receptiemedewerkers uit te rusten met een betrouwbaar alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk tot wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem schaalbaar en voordelig.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

Je moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue in de gaten gehouden. Er is altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk, omdat de alarmknop een multi-netwerk sim-kaart heeft. Ook is de locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt tijdens ambulante werkzaamheden automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij erg belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening. Denk daarbij aan:

• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.
• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);

Secure2Go is tot nu toe de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor medewerkers van Centra voor Jeugd en Gezin.

“Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.”
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire,Safety en Security

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Na een druk op de knop moet hulp snel ter plaatse zijn. De alarmmelding komt daarom als overval-alarm binnen bij de alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en doelgroep.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie.

Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Welke Centra voor Jeugd en Gezin gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer Centra voor Jeugd en Gezin maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gebruikt, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je gelezen hebt, zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jullie organisatie kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper  gratis beschikbaar. Hierin staan veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Beate
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.