Veiligheid-voor-gemeente

Vergroot jouw veiligheid als ambtenaar, met mobiele persoonsalarmering van Secure2Go.

Veiligheid voor gemeentemedewerkers

Veiligheid voor gemeentemedewerkers is een belangrijk thema. Professionals van gemeenten worden namelijk regelmatig blootgesteld aan agressie van burgers.

De Monitor integriteit en veiligheid openbaar bestuur (2016) laat zien dat maar liefst 1 op de 5 medewerkers van de gemeente te maken krijgt met een geweldsincident. Incidenten met agressie of geweld zijn dus helaas ook voor professionals van de gemeente een gegeven.

‘Eén op de vijf medewerkers in het openbaar bestuur is in de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd met geweldsincidenten door burgers.’
Bron: (I&O Research, 2016)

Daarom is het belangrijk dat je als medewerker van de gemeente kunt vertrouwen op een betrouwbaar alarmeringssysteem om collega’s of politie snel te kunnen alarmeren.

Secure2Go biedt diverse oplossingen om altijd en overal, snel en onopvallend te kunnen alarmeren. Zowel binnen de muren van een gemeente, als daarbuiten tijdens ambulante activiteiten. Met een druk op een discrete knop wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken bij de gemeente

Veilig kunnen werken bij de gemeente is een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor de samenleving. Om dit veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat de gemeente een goed agressieprotocol heeft.

Doorgaans hebben gemeenten dit beschikbaar. Onderdelen van een dergelijk protocol zijn bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen en een organisatienorm voor wat acceptabel gedrag is.

Maar ondanks alle training en zorgvuldigheid, kan iedere medewerker te maken krijgen met een agressie incident. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem waarmee snel en eenvoudig gealarmeerd kan worden.

Een compacte alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om de veiligheid voor jullie gemeentemedewerkers te vergroten.

Persoonsalarmering: Hoe het werkt

Wat gebeurt er als ik op een noodknop druk?

Na een korte druk op de noodknop ontstaat er direct een verbinding met het ons platform. Vanuit dit platform start vervolgens automatisch een afgesproken scenario.

Het meest toegepaste scenario is externe doormelding naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en meeluisteren met de alarmknop. In de praktijk zal de centralist binnen 20 seconden meeluisteren.

Na verificatie van de melding schakelt de centralist de juiste hulp in. Verificatie van de melding kan op twee manieren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of geweld. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

Een ander scenario is dat de alarmmelding intern bij collega’s binnen komt. Bijvoorbeeld bij een eigen beveiliging of agressie beheersingsteam. Externe en interne alarmering kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijkertijd ingesteld worden. Op deze manier ben je er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Alarmknop tegen agressie bij gemeente blijkt succesvol

Een grote Brabantse gemeente heeft gekozen voor de persoonsalarmering van Secure2Go. De aanleiding hiervoor was dat het vorige systeem van een andere aanbieder was verouderd en niet meer aan de huidige eisen voldeed. Omdat de veiligheid van de medewerkers bij deze gemeente hoog in het vaandel staat, werd het tijd voor een moderner en handzamer systeem.
Lees hier het gehele verhaal

 

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

Kiwa veiligheid voor gemeentemedewerkersDe medewerker moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue in de gaten gehouden. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, omdat de alarmknop automatisch contact houdt met de gps-satellieten.

Wij vinden het uiterst belangrijk dat onze betrouwbaarheid aantoonbaar is. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over het KIWA-certificaat ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening.
Denk aan:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Uiterst betrouwbare en storingsvrije apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor gemeentemedewerkers.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.’
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Is een alarmknop ook ambulant en tijdens buiten-werkzaamheden te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook zeer geschikt voor ambulant- en buitengebruik. Medewerkers van de gemeente komen namelijk vaak achter de voordeur in de leefomgeving van de cliënt. En het verloop van een huisbezoek is helaas nooit te voorspellen.

Verschillende factoren spelen hier namelijk in mee. Te denken valt aan mogelijke aanwezigheid van derden in de woning, middelengebruik van de bewoner of onbekende psychiatrische problematiek.

Ook handhavers, inspecteurs en controleurs komen op plaatsen en in situaties waar risico op agressie of ongevallen aanwezig is. Daarom is het erg belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een discreet en betrouwbaar systeem om te kunnen alarmeren.

De Arbocatalogus van A&O fonds Gemeenten onderschrijft dat het voor de veiligheid van gemeentemedewerkers raadzaam is om te beschikken over een goed ingebed alarmeringssysteem.

‘Zorg dat je goed in beeld hebt welke alarmeringsvoorzieningen er zijn in het gemeentehuis en hoe medewerkers die ambulant werken kunnen alarmeren. Verzeker je ervan dat ook de alarmopvolging duidelijk is en wordt geoefend in de praktijk.’
Bron: (A&O fonds Gemeenten, 2020)

Nauwkeurig tot op voordeurniveau

De noodknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor ambulante werkzaamheden. Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In combinatie met onze eenvoudige huisbezoek tool is de exacte locatie op voordeurniveau bekend.

Het compacte formaat maakt de alarmknop goed draagbaar op het lichaam. De alarmknop bevestig je met een clip of karabijnhaak aan een broeklus, of je neemt hem mee in een jas- of broekzak.

Zodra je de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met de gecertificeerde alarmcentrale. De centralist zal meeluisteren via de hoogwaardige microfoon in de alarmknop. Alle informatie over de gebruiker, doelgroep en de locatie is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen.

Dus zeker ook voor de veiligheid van gemeentemedewerkers die op huisbezoek gaan, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is man-down alarmering mogelijk voor alleenwerkers van de gemeente?

Alleenwerkers van de gemeente kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van risico. Bijvoorbeeld handhavers en inspecteurs die worden blootgesteld aan risico’s als onwel wording, beknelling of vallen. Collega’s zijn dan niet in de buurt en de telefoon is buiten bereik, of het is fysiek niet mogelijk om de telefoon te pakken. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem wat automatisch een alarm verstuurd als dat nodig is. Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gegenereerd als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt. Of als de knop onder een ingestelde hoek gekanteld is. De alarmknop zal eerst een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal. Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens een afgesproken scenario. Uiteraard kan er ook alarm gemaakt worden door op de alarmknop te drukken. Het alarm zal vervolgens intern verstuurd worden naar een eigen meldkamer of assistentieteam, of extern naar onze gecertificeerde particuliere alarmcentrale. Secure2Go biedt verschillende man-down devices aan. Het meest gekozen man-down device is de Twig Protector. Deze alarmknop is robuust, waterdicht en beschikt over nauwkeurige GPS-functie. Bovendien is deze Protector ook in Atex uitvoering beschikbaar. Hierdoor is deze ook toepasbaar in een omgeving met explosiegevaar.

Is spreekkamer alarmering mogelijk bij de gemeente?

Spreekkamer alarmering wordt vaak toegepast bij de gemeente. Burgers komen immers vaak naar het stadhuis of sociaal plein toe met vragen. Gemeenten beschikken daarom over ruimtes waar gesprekken met burgers kunnen worden gevoerd.

Wanneer er tijdens een gesprek sprake is van geweld of dreiging, is het erg belangrijk dat er snel en onopvallend gealarmeerd kan worden. Ook daarvoor heeft Secure2Go een passende oplossing.

Onder de tafel wordt een remote button bevestigd. Deze button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. Deze button activeert na indrukken een alarmknop die in de dezelfde ruimte uit het zicht staat opgesteld. Uiteraard kun je ook een alarmknop op het lichaam dragen om mee te alarmeren.

Alarmeren-met-remote-button

Met een druk op de knop wordt er een alarm naar collega’s of naar onze meldkamer verstuurd. Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo kunnen collega’s de eerste assistentie verlenen en zal vanuit de meldkamer de politie aangestuurd worden als dat nodig is.

De alarmering naar collega’s gebeurt door middel van paging. Collega’s ontvangen dan een tril- en geluidsignaal op een eigen noodknop en/of een spraakbericht op de mobiele of vaste telefoon.

De remote buttons zijn ook zeer geschikt om gemeentelijke balie- of receptiemedewerkers te voorzien van een kwalitatief alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk tot wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem voordelig en schaalbaar.

Van alle medewerkers die in het afgelopen jaar geconfronteerd werden met agressie of geweld door burgers, zegt 37 procent hiervan negatieve effecten te hebben ondervonden.
Bron: (I&O Research, 2016)

Zijn de alarmknoppen van Secure2Go geschikt voor onderlinge alarmering?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor onderling alarmeren. Dit wordt paging genoemd. Als een medewerker de noodknop indrukt, zullen collega’s op hun eigen alarmknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de alarmknop verschijnt de naam van de medewerker, balie of spreekkamer waar de knop is ingedrukt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In het spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

De alarmmelding kan ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Zo verlenen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie en stuurt de centralist snel de politie aan indien nodig.

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Na het indrukken van de alarmknop moet hulp snel ter plaatse zijn. De alarmmelding komt daarom als overval-alarm binnen bij de alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen. De meeluisterverbinding met de alarmknop wordt binnen 30 seconden tot stand gebracht. In de praktijk is dit binnen 20 seconden. Na verificatie van de melding, belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en doelgroep. De professional van de alarmcentrale blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De centralist kan de meeluisterverbinding ook doorschakelen naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Welke gemeenten gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer gemeenten maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Onder andere medewerkers van de afdelingen Werk en Inkomen, de Sociale Dienst, leerplicht en handhaving vertrouwen voor de veiligheid van gemeentemedewerkers op de persoonsalarmering van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gemeentelijke gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

‘Wij gebruiken de flexibele oplossing van Secure2Go bij de balies en in de spreekkamers voor het alarmeren van het agressieteam en het BHV Team. Medewerkers die op huisbezoek gaan nemen de Secure Cube mee die is gekoppeld met de alarmcentrale.’
Agressie coördinator van een Gelderse gemeente.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor de veiligheid van mijn gemeentemedewerkers?

Zoals je hebt gelezen, zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals van de gemeente te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jouw organisatie of afdeling kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor gemeentemedewerkers te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staan veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
A&O fonds Gemeenten. (2020, 3 31). Agressie en geweld. Opgehaald van www.arbocatalogus.aeno.nl: https://arbocatalogus.aeno.nl/
I&O Research. (2016). Monitor integriteit en veiligheid openbaar bestuur 2016. Amsterdam: I&O Research.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.