Vergroot jouw veiligheid bij de regionale uitvoeringsdienst. Vertrouw op onze oplossingen.

Veiligheid voor medewerkers van de Regionale uitvoeringsdienst

Veiligheid voor medewerkers van Regionale uitvoeringsdiensten is een belangrijk thema. Professionals van Regionale uitvoeringsdiensten hebben namelijk een belangrijke taak in het publieke domein. Onder andere handhaving, toezicht en vergunningverlening zijn werkzaamheden waarbij medewerkers blootgesteld kunnen worden aan agressie van burgers.

De Monitor integriteit en veiligheid openbaar bestuur (2016) laat zien dat maar liefst 1 op de 5 medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgt met een geweldsincident. Incidenten met agressie of geweld zijn dus helaas ook voor professionals van de Regionale uitvoeringsdienst een gegeven.

‘Eén op de vijf medewerkers in het openbaar bestuur is in de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd met geweldsincidenten door burgers.’
Bron: (I&O Research, 2016)

Daarom is het belangrijk dat je als medewerker van de Regionale uitvoeringsdienst kunt vertrouwen op een zeer betrouwbaar alarmeringssysteem om collega’s of politie snel te kunnen alarmeren.

Secure2Go biedt diverse oplossingen om altijd en overal, snel en onopvallend te kunnen alarmeren. Zowel binnen de muren van een Regionale uitvoeringsdienst, als daarbuiten tijdens activiteiten onderweg of in het veld. Met een druk op een discrete knop wordt snel juiste hulp ingeschakeld.

Veilig werken bij de Regionale uitvoeringsdienst

Als medewerker van de Regionale uitvoeringsdienst wil je je werk graag veilig kunnen doen. Een agressiebeleid geeft hier goede handvatten voor. De Regionale uitvoeringsdiensten beschikken hier doorgaans over. Onderdelen van een dergelijk agressiebeleid zijn bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen en een organisatienorm voor wat acceptabel gedrag is. Hiermee kunnen medewerkers goed voorbereid aan de slag.

Maar ondanks alle training en zorgvuldigheid, kan iedere medewerker te maken krijgen met een agressie incident. Dan is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een systeem waarmee snel en eenvoudig gealarmeerd kan worden.

Een compacte mobiele alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft diverse mogelijkheden om dit voor jullie medewerkers mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als ik op een noodknop druk?

Op het moment dat je je als medewerker onveilig voelt druk je op de alarmknop. Deze draag je op het lichaam, altijd onder handbereik.

Na een korte druk op de alarmknop ontstaat er direct een verbinding met ons platform. Vanuit dit platform start vervolgens automatisch een afgesproken scenario.

Het meest toegepaste scenario is externe doormelding naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Een getrainde centralist neemt onmiddellijk de alarmmelding aan en luistert binnen 30 seconden na het indrukken mee met de alarmknop. In de praktijk zal de centralist binnen 20 seconden meeluisteren.

De functie van de alarmcentrale is het verifiëren van de alarmmelding. Het is namelijk wettelijk in Nederland zo geregeld dat de politie aangestuurd mag worden na verificatie van de alarmmelding.

Na positieve verificatie van de melding schakelt de centralist de juiste hulp in. Verificatie van de melding kan op twee manieren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of geweld. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

Een ander scenario is dat de alarmmelding intern naar collega’s gestuurd wordt. Bijvoorbeeld naar een eigen beveiliging of agressie beheersingsteam. Externe en interne alarmering kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijkertijd ingesteld worden. Op deze manier ben je er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

Je moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue in de gaten gehouden. De alarmknop heeft altijd verbinding met het sterkst aanwezige telefoonnetwerk, omdat de alarmknop beschikt over een multi-netwerk Simkaart. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, omdat de alarmknop automatisch contact houdt met de gps-satellieten.

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze betrouwbaarheid kunnen aantonen. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over het KIWA-certificaat ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening. Denk daarbij aan:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Uiterst betrouwbare en storingsvrije apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor medewerkers van de Regionale uitvoeringsdienst.

“Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt”.
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire,Safety en Security

Is een alarmknop ook tijdens buitenwerkzaamheden te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook zeer geschikt voor buitengebruik en locatiebezoek. Medewerkers van de Regionale uitvoeringsdienst komen namelijk op diverse locaties, ook achter de voordeur of op het terrein van anderen. Daarbij is nooit te voorspellen hoe een bezoek zal verlopen, met name als het gaat om toezicht- of handhavingstaken.

Handhavers, inspecteurs en controleurs komen op plaatsen en in situaties waar risico op agressie of ongevallen aanwezig is. Daarom is het erg belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een discreet en betrouwbaar systeem om te kunnen alarmeren.

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor deze werkzaamheden. Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In combinatie met onze eenvoudige huisbezoek tool is de exacte locatie van een huis- of locatiebezoek bovendien op voordeurniveau bekend.

Het compacte formaat maakt de alarmknop goed en discreet draagbaar op het lichaam. De alarmknop bevestig je met een clip of karabijnhaak aan een broeklus, of je neemt hem mee in een jas- of broekzak.

Zodra je de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met de gecertificeerde alarmcentrale. De centralist zal meeluisteren via de hoogwaardige microfoon in de alarmknop. Alle informatie over de gebruiker, doelgroep en de locatie is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen.

Dus zeker ook voor de veiligheid van professionals van de Regionale uitvoeringsdienst die in het veld actief zijn en op locatiebezoek gaan, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is man-down alarmering mogelijk voor alleenwerkers van de Regionale uitvoeringsdienst?

Alleenwerkers van de Regionale uitvoeringsdienst kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van risico. Bijvoorbeeld handhavers en inspecteurs die worden blootgesteld aan risico’s als onwel wording, beknelling of vallen. Collega’s zijn dan niet in de buurt en de telefoon is buiten bereik, of het is fysiek niet mogelijk om de telefoon te pakken.

Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem wat automatisch een alarm verstuurd als dat nodig is.

Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gegenereerd als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt. Of als de knop onder een ingestelde hoek gekanteld is. De alarmknop zal eerst een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal.

Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens een afgesproken scenario. Uiteraard kan er ook alarm gemaakt worden door op de alarmbutton te drukken.

Het alarm zal vervolgens intern verstuurd worden naar een eigen meldkamer of assistentieteam, of extern naar onze gecertificeerde particuliere alarmcentrale.

Secure2Go biedt verschillende man-down devices aan. Voor een industriële, rumoerige omgeving wordt gekozen voor de Twig Protector One. Deze alarmknop is robuust, waterdicht en beschikt over nauwkeurige GPS-functie. Bovendien is de Protector ook in Atex uitvoering beschikbaar. Hierdoor is deze ook toepasbaar in een omgeving met explosiegevaar. Voor een minder veeleisende omgeving hebben wij de kleinere Secure Cube met man-down functie beschikbaar.

Is spreekkamer alarmering mogelijk bij de Regionale uitvoeringsdienst?

Gesprekken met burgers vinden regelmatig plaats op locatie van de Regionale uitvoeringsdienst.
Daarvoor zijn spreekkamers beschikbaar. Wanneer er tijdens een gesprek sprake is van geweld of dreiging, is het erg belangrijk dat er snel en onopvallend gealarmeerd kan worden. Ook daarvoor hebben wij een doeltreffende oplossing.

Onder de tafel wordt een Remote button bevestigd. Deze button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. Deze button activeert met een eenvoudige druk een alarmknop die in de dezelfde ruimte staat opgesteld. Uiteraard kun je ook een alarmknop op het lichaam dragen om te alarmeren.

Met een druk op de knop wordt er een alarm naar collega’s of naar onze meldkamer verstuurd. Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo kunnen collega’s de eerste assistentie verlenen en wordt vanuit de alarmcentrale de politie aangestuurd.

Alarmering naar collega’s gebeurt door middel van paging. Collega’s ontvangen dan een tril- en geluidsignaal op een eigen alarmknop. Alarmering kan aanvullend, of in plaats van paging ook door middel van een spraakbericht op de mobiele of vaste telefoon van de ontvanger.

De remote buttons zijn ook zeer geschikt om balie- of receptiemedewerkers te voorzien van een kwalitatief alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk tot wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem voordelig en schaalbaar.

Alarmeren-met-remote-button

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Na het indrukken van de alarmknop moet hulp snel ter plaatse zijn. De alarmmelding komt daarom als overval-alarm binnen bij de alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen. De meeluisterverbinding met de alarmknop wordt binnen 30 seconden tot stand gebracht. In de praktijk is dit binnen 20 seconden.

Na verificatie van de melding, belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en doelgroep.

De getrainde centralist van de alarmcentrale blijft meeluisteren met de alarmknop, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De centralist kan de meeluisterverbinding bovendien ook doorschakelen naar de politie.

Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Welke overheidsdiensten gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer overheidsdiensten maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Onder andere gemeentelijke en provinciale medewerkers van de afdelingen Sociale Dienst, Sociale recherche, leerplicht en handhaving vertrouwen op de persoonsalarmering van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gemeentelijke gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

‘Wij gebruiken de flexibele oplossing van Secure2Go bij de balies en in de spreekkamers voor het alarmeren van het agressieteam en het BHV Team. Medewerkers die op huisbezoek gaan nemen de Secure Cube mee die is gekoppeld met de alarmcentrale.’
Agressie coördinator van een Gelderse gemeente

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je hebt gelezen, zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals van Regionale uitvoeringsdiensten te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jouw organisatie of afdeling kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor medewerkers van Regionale uitvoeringsdiensten te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staan veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.