Met mobiele persoonsalarmering weet je zeker dat je er nooit alleen voor staat!

Veiligheid in het onderwijs

Veiligheid voor professionals in het onderwijs is een belangrijk thema. Leerkrachten en Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) kunnen in het werk te maken krijgen met allerlei vormen van onveiligheid en risico’s. Voorbeelden zijn agressieve leerlingen of ouders, fysieke ongevallen of andere calamiteiten.

Het rapport Geweld tegen leraren van DUO Onderwijsonderzoek (2015) laat zien dat een zorgwekkend aantal leerkrachten in toenemende mate te maken krijgt met een vorm van agressief gedrag van ouders of leerlingen.

‘In totaal heeft circa één op de zes leraren in het basisonderwijs (18%) en circa één op de negen leraren in het voortgezet onderwijs (11%) het afgelopen schooljaar te maken gehad met fysiek en/of verbaal geweld door ouders. Bijna een kwart heeft te maken gehad met fysiek en/of verbaal geweld door leerlingen (24% basisonderwijs; 22% voortgezet onderwijs).’ Bron: (DUO Onderwijsonderzoek, 2015)

Incidenten waarin agressie of dreiging een rol spelen zijn dus helaas ook voor professionals in het onderwijs een gegeven.
Daarom is het belangrijk dat medewerkers kunnen vertrouwen op een betrouwbaar alarmeringssysteem om collega’s of politie snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Met een druk op een discrete knop wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken in het Onderwijs

Veilig werken in het onderwijs is een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor het onderwijs aan de jongeren van onze samenleving. In een veilige omgeving ontstaat ruimte voor groei en ontwikkeling. Zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers.

Om de sociale en fysieke veiligheid van iedereen te borgen, is het belangrijk dat de onderwijsinstelling een goed veiligheidsplan heeft. Onderdelen van een dergelijk veiligheidsplan zijn bijvoorbeeld preventie en training. Ook het bepalen van een norm voor gewenst en acceptabel gedrag is hier onderdeel van.

Maar helaas kan iedere professional, hoe voorbereid ook, te maken krijgen met een agressie incident. Dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd kan worden.

Een compacte en makkelijk draagbare alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor uw medewerkers in het onderwijs mogelijk te maken.

Secure cube

De juiste hulp op het juiste moment

In het geval van een dreigende situatie wil je op de juiste hulp op het juiste moment kunnen rekenen. Met een korte druk op de alarmknop ontstaat er direct een verbinding met het ons platform. Vanuit dit platform start vervolgens automatisch een afgesproken scenario.

Het meest toegepaste scenario in het onderwijs is de interne alarmering naar collega’s. In het onderwijs zijn collega’s gelukkig vaak in de buurt. In het aangrenzende lokaal, of in hetzelfde gebouw.

Op het moment dat een situatie escaleert, of dreigt te escaleren, is het een geruststellende gedachte dat na een simpele druk op de knop collega’s assistentie komen verlenen.

Hoe gaat intern alarmeren naar collega's in zijn werk?

De systemen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor intern alarmeren naar collega’s. Interne alarmering kan door middel van paging of met spraakberichten.

Als een medewerker de noodknop indrukt, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of het lokaal waar de knop is ingedrukt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

De alarmmelding kan daarnaast of tegelijk ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Dit is het externe scenario. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de politie aansturen indien gewenst. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Hoe gaat de externe alarmering naar de alarmcentrale in zijn werk?

In het scenario van externe alarmering gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. De alarmmelding komt hier als overval-alarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en meeluisteren met de alarmknop. In de praktijk zal de meeluisterverbinding binnen 20 seconden geopend zijn.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en dreiging.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of geweld. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De onderwijsprofessional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onder andere op:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid in het onderwijs

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt’.
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire,Safety en Security

Is een alarmknop ook buiten de onderwijslocatie te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook geschikt om buiten de onderwijslocatie te gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens excursies of andere activiteiten waarbij de onderwijsprofessional zich op een andere locatie bevindt. Ook in die gevallen kan hulp van collega’s of hulpdiensten nodig zijn in geval van agressie of een ongeval.

Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In de buitenlucht is GPS zeer accuraat. In een gebouw is de locatiebepaling minder nauwkeurig. Op het moment dat een gebouw betreden wordt, is daarom een kleine aanvullende handeling nodig. Daarvoor hebben wij een eenvoudige tool voor de smartphone ontwikkeld. Met deze tool is de exacte locatie tot op voordeurniveau te bepalen.

Zodra de medewerker de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met onze gecertificeerde alarmcentrale. De centralist zal meeluisteren via de hoogwaardige microfoon in de alarmknop. Alle informatie over de gebruiker, locatie en de doelgroep is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen.

Dus zeker ook voor de veiligheid van onderwijsprofessionals die buiten de onderwijslocatie aan het werk zijn, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is gespreksruimte- of balie-alarmering mogelijk?

Onderwijsinstellingen maken vaak gebruik van kantoor- en gespreksruimtes. Hier wordt gesproken met leerlingen, maar ook met ouders en verzorgers. Wanneer er tijdens zo’n gesprek sprake is van dreiging of agressie, is het erg belangrijk dat er discreet gealarmeerd kan worden. Ook daarvoor heeft Secure2Go een passende oplossing.

Onder de (bureau-)tafel kan een remote button bevestigd worden. Deze button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. Deze button activeert na indrukken een alarmknop die elders in de ruimte uit het zicht staat opgesteld. Uiteraard kan de professional ook een alarmknop op het lichaam dragen waarmee gealarmeerd kan worden.

Alarmeren-met-remote-button

Met één druk op de knop wordt er een alarm naar collega’s of naar onze meldkamer verstuurd. Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo kunnen collega’s de eerste assistentie verlenen en zal vanuit de meldkamer de politie aangestuurd worden als dat nodig is.

De remote buttons zijn ook bijzonder geschikt om balie- of receptiemedewerkers uit te rusten met een betrouwbaar alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem schaalbaar en voordelig.

Welke onderwijsinstellingen gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om u in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen in het onderwijs. Op die manier kunt u betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn onderwijsinstelling?

Zoals u gelezen heeft zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in het onderwijs te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor uw onderwijsinstelling of afdeling kan betekenen. Wij denken graag met u mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid in het onderwijs te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper  gratis beschikbaar. Hierin staan veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
DUO Onderwijsonderzoek. (2015). Rapportage Geweld tegen leraren. Utrecht: DUO Onderwijsonderzoek.

Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Beate
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.