zorg en hulpverlening

Wees voorbereid op agressie in de GGZ. Met mobiele persoonsalarmering van Secure2Go.

Veiligheid in de GGZ

Veiligheid in de GGZ staat bij veel organisaties hoog op de agenda. De algemene trend is dat professionals in de geestelijke gezondheidszorg een toename zien in complexiteit van de problematiek van de cliënten. In het rapport Forensische zorgen uit 2018, in opdracht van onder andere DJI en GGZ Nederland, wordt geconcludeerd dat risico’s voor medewerkers en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg door diverse oorzaken toenemen. Incidenten waarin agressie of dreiging een rol spelen zijn dus helaas ook voor professionals in de GGZ een gegeven.

Daarom is het belangrijk dat professionals kunnen vertrouwen op betrouwbare alarmeringsmiddelen om collega’s of hulpverlenende instanties snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om snel en onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Zowel binnen de muren van de organisatie of instelling, als daarbuiten tijdens ambulante werkzaamheden. Na een druk op een onopvallende knop worden een gecertificeerde alarmcentrale, en/of collega’s snel ingeschakeld voor het leveren van de juiste assistentie.

Uit alle gesprekken die wij in het kader van dit onderzoek hebben gevoerd en uit de enquête onder 800 professionals uit de forensische zorg komt naar voren dat professionals in de sector een duidelijke ontwikkeling op uitkomstmaten zien die zorgen geeft; een stijgend aantal incidenten en een stijgend aantal heropnames. (Ministerie van J&V, 2018)

Hoe kan ik veilig werken in de GGZ?

Veilig werken in de GGZ is belangrijk voor iedere professional die zich iedere dag opnieuw inzet voor het welzijn van anderen. Om dit veilig te kunnen doen, is het van belang dat de organisatie beschikt over een goed agressiebeleid. Agressie- en weerbaarheidstrainingen voor de medewerkers en risico taxatie-instrumenten zijn daarbij ook van belang.

 

Echter, hoe goed voorbereid en getraind een professional ook is, hij of zij kan altijd een in situatie terecht komen waarin sprake is van dreiging of agressie. Dan is het goed om te weten dat er mogelijkheden zijn om op een makkelijke, gebruiksvriendelijke en onzichtbare manier snel hulp in te kunnen schakelen. Een compacte alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go biedt een breed scala aan mogelijkheden om dit voor jullie medewerkers mogelijk te maken.

Wat gebeurt er nadat ik op een alarmknop druk?

Na een druk op de alarmknop ontstaat er onmiddellijk een verbinding met het platform van Secure2Go. Vanuit dit platform wordt automatisch een scenario geactiveerd. Het meest toegepaste scenario is dat de alarmmelding doorgestuurd wordt naar een gecertificeerde alarmcentrale. Vervolgens zal een ervaren centralist binnen 30 seconden meeluisteren met de alarmknop.

De centralist zal na verificatie de juiste hulp inschakelen. Verificatie betekent dat de centralist hoort dat er sprake is van dreiging of agressie, of dat hij een vooraf afgesproken codewoord hoort van de gebruiker.

De alarmmelding kan in een ander scenario ook intern in de organisatie doorgezet worden. Bijvoorbeeld naar eigen beveiliging of een agressie beheersing team. Op deze manier is de professional er zeker van dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

KIWA Logo GGZDe medewerker moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue bewaakt. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde multi-netwerk SIM kaart in de alarmknop, zodat er automatisch contact is met het sterkst beschikbare telefoonnetwerk. Daarnaast maakt de noodknop automatisch frequent contact met de GPS satellieten. Zo is ook altijd de meest actuele locatie beschikbaar in het geval van een alarm.

Omdat het zo belangrijk is dat er vertrouwd kan worden op de gegarandeerde werking van het systeem, beschikt Secure2Go over het KIWA-certificaat ‘mobiele beveiliging van personen’.

Dit houdt in dat wij jaarlijks gecontroleerd worden op meer dan tachtig onderdelen van de dienstverlening. Te denken valt aan beschikbaarheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy), gegevensverweking volgens de strenge eisen van de AVG en betrouwbare storingsvrije apparatuur.

Is een alarmknop ook in de ambulante GGZ te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook in de ambulante GGZ zorg te gebruiken. Ambulante professionals in de geestelijk gezondheidszorg komen namelijk vaak achter de voordeur in de leefomgeving van de cliënt. Van tevoren is het nooit met zekerheid te voorspellen hoe een huisbezoek zal verlopen. Met name geldt dit ook voor de crisisdienst of zogenaamde FACT-teams waarbij er contact gemaakt moet worden met personen die in acute crisis verkeren.

Het is meestal ook niet bekend of er nog andere personen in de woning verblijven, of dat de client onder invloed is van bijvoorbeeld middelen. Daarom is het erg belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een goed werkend en onopvallend alarmeringssysteem.

De alarmknoppen van Secure2Go zijn daarom uitgerust met nauwkeurige GPS-functie voor ambulante medewerkers. In combinatie met een eenvoudige huisbezoek tool wordt zo tot achter de voordeur de locatie bepaalt van de professional. De knoppen zijn door het compacte formaat goed op het lichaam te dragen. Bijvoorbeeld aan een broeklus of in een broek- of jaszak.

Op het moment dat de medewerker de knop indrukt, komt de verbinding tot stand met de gecertificeerde alarmcentrale. Op dat moment is alle info over de locatie, de gebruiker en de organisatie beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen. Dus zeker ook voor de veiligheid van ambulante medewerkers in de GGZ biedt Secure2Go zeer betrouwbare oplossingen.

Is spreekkamer alarmering mogelijk in de GGZ?

Alarmeren-met-remote-button

Ook voor spreekkamer alarmering in de GGZ zijn de alarmeringssystemen van Secure2Go zeer geschikt. Veel organisaties in de geestelijk gezondheidszorg beschikken over spreekkamers waarin gesprekken met cliënten worden gevoerd. Het is ook dan heel belangrijk dat er discreet gealarmeerd kan worden wanneer er sprake is van dreiging of agressie.

Dit is zeer goed mogelijk met de alarmknoppen van Secure2Go. Naast de mogelijkheid van het dragen van de alarmknop op het lichaam, kan er onder de tafel een remote button bevestigd worden. Deze button activeert na indrukken een alarmknop elders in de spreekkamer.


Hierop kan er onderlinge paging in gang worden gezet, waarbij collega’s een geluid- en trilsignaal op een alarmknop ontvangen, of een spraakbericht op de mobiele of vaste telefoon. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om het alarmsignaal bij de alarmcentrale te laten binnen komen. Deze oplossing is ook uiterst geschikt om baliemedewerkers in de GGZ uit te rusten met een betrouwbaar alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden.

Zijn de alarmknoppen van Secure2Go onderling te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt om onderling te gebruiken. Dit wordt paging genoemd. Op het moment dat een medewerker de noodknop indrukt, zullen collega’s op hun eigen alarmknop een geluid- en trilsignaal binnenkrijgen. In het scherm van de knop verschijnt de naam van de balie, medewerker of spreekkamer die de knop heeft ingedrukt. Zo kunnen collega’s snel ter plaatse gaan om hulp te bieden. Dit kan ook met een spraakbericht naar de (mobiele) telefoons van collega’s.

De alarmmelding ook doorverbonden worden naar de alarmcentrale. Zo kunnen collega’s in de directe nabijheid van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist van de alarmcentrale snel de politie aansturen als dit nodig is.

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Het is belangrijk dat hulp snel ter plaatse is na een druk op de alarmknop. Na het drukken komt de melding als overval-alarm binnen bij de alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit direct wordt aangenomen. De centralist zal binnen uiterlijk 30 seconden meeluisteren via de zeer sterke microfoon in de alarmknop. In de praktijk is dit binnen 20 seconden.

Zodra de getrainde centralist de melding heeft geverifieerd, belt hij rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Hij deelt alle beschikbare informatie over de locatie, wat hij gehoord heeft en de informatie over de organisatie wat al bekend is bij de alarmcentrale. De meeluisterverbinding blijft constant open staan en deze kan ook doorgeschakeld worden naar de politie.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Welke organisaties in de GGZ gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer organisaties in de GGZ gebruiken de alarmeringssystemen van Secure2Go. Onder andere ambulant werkers, behandelaars en medewerkers van crisisdiensten en FACT-teams vertrouwen op de persoonsalarmering van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen veelal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze systemen in de geestelijke gezondheidszorg. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je gelezen hebt zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in de GGZ te vergroten. Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jullie organisatie kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een geschikte oplossing te komen, om zo de veiligheid in de GGZ te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staat veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
​Ministerie van J&V. (2018). Forensische Zorgen. Den Haag: Ministerie van J&V.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Beate
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.