Alarmering-voor-alleenwerkers

Met man-down alarmering ben je altijd verzekerd van hulp na een incident.

Wat is man-down alarmering

‘Man-down! Man-down!’

Dit is hoe de meeste mensen de term ‘man-down’ kennen. Je hoort het in films, wanneer iemand uitgeschakeld wordt. De letterlijke vertaling is dan ook ‘man-neer’.

In dit artikel leggen wij uit wat wij onder man-down verstaan, hoe man-down alarmering werkt, en voor wie het geschikt is. Overigens vinden wij de vrije vertaling ‘persoon-neer’ veel beter. Want er werken inmiddels ook heel veel vrouwen met een man-down systeem.

Wij verstaan onder ‘man-down’ dat iemand door een arbeidsongeval of lichamelijke oorzaak in de problemen is gekomen tijdens het werk. Bijvoorbeeld door vallen, bewusteloosheid (al dan niet door het werken met gevaarlijke stoffen), insluiting of beknelling. Wanneer dit gebeurt in aanwezigheid van collega’s kan er hulp geboden worden. Maar voor alleenwerkers zijn er geen collega’s die te hulp komen in het geval van een ongeluk. Niet zonder alarmering.

‘Alleenwerker’ is de vertaling van het uit Engeland overgewaaide woord ‘lone worker’. Wij gebruiken de volgende definitie: ‘iemand die zonder direct toezicht van een collega aan het werk is’. Een alleenwerker bevindt zich dus buiten het zicht en gehoor van collega’s.

Voor alleenwerkers bestaan gelukkig oplossingen om automatisch alarm te slaan in geval van een ongeval of onwel wording. In dit artikel zullen wij de verschillende mogelijkheden uitleggen.

Toepassingen van man-down alarmering

Man-down alarmering is zeer breed toepasbaar. Alleenwerkers zijn namelijk in vrijwel iedere branche te vinden. Om een aantal voorbeelden van alleenwerkers te noemen: (storings)monteurs, beveiligers, chauffeurs, schoonmakers, veldonderzoekers, agrariërs, laboranten, magazijnmedewerkers en wegwerkers.

Deze opsomming geeft slechts een idee van de beroepen waarin alleen gewerkt wordt, en waar arbeidsrisico’s zijn. En het zijn helaas niet alleen maar risico’s. Er gebeuren jaarlijks daadwerkelijk veel ongevallen.

De Monitor arbeids-ongevallen en klachten arbeidsomstandigheden in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018) laat zien dat het aantal ernstige arbeidsongevallen ieder jaar toeneemt. Ondanks het doorgaans hoge veiligheidsbewustzijn in de meeste sectoren, gebeuren er helaas nog aanzienlijk veel arbeidsongevallen.

In absolute zin vonden de meeste ernstige arbeidsongevallen plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Daarin is geen verschuiving opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren. De sector afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) is de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vallen: gemiddeld 166 per 100 duizend banen van werknemers in de periode 2013-2017, gevolgd door de bouw met 148 slachtoffers per 100 duizend banen van werknemers.

Bron: (Inspectie SZW, 2018)

Man-down alarmering kan niet voorkomen dat een arbeidsongeval gebeurt, maar het zorg er wel voor dat de juiste hulp zo snel mogelijk ingeschakeld wordt. Hiermee kan (blijvend) letsel of erger voorkomen worden. Bovendien zorgt een groter veiligheidsgevoel voor zelfverzekerde werknemers en dus betere prestaties. Ook leiden veilige werkomstandigheden aantoonbaar tot minder verzuim.
man-down-alarmnering-kettingzaag

Wat zegt de Arbowet over man-down alarmering?

Wij krijgen regelmatig de vraag of een persoonsalarm of man-down alarmering verplicht is volgens de Arbowet. In tegenstelling tot een aantal andere Europese landen, is de werkgever in Nederland niet expliciet verplicht om een vorm van alarmering te faciliteren.

In bijvoorbeeld Engeland, Zweden, Duitsland en Oostenrijk zijn mobiele noodknoppen met een aansluiting op een alarmcentrale al jaren verplicht voor iedereen die ‘risicovol werk verricht en buiten direct toezicht van een collega werkzaamheden uitvoert’.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers die alleen werken. Daarnaast zijn ze ook verplicht om hun personeel te beschermen tegen agressie op het werk.

De Arbowet en het Arbobesluit geven richtlijnen voor de werkgever om de veiligheid voor de werknemers te organiseren. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft die richtlijnen als volgt samengevat op haar website:

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om het voor alleen-werkenden veiliger te maken:

• Zorg dat de medewerker zich snel en makkelijk kan beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
• Zorg dat een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
• Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon, met daarbij goede instructies.
Bron: (SZW, 2020)

De werkgever is dus verplicht om de veiligheid voor de medewerkers op orde te brengen, maar hoe precies is niet in detail voorgeschreven. De mogelijkheid om met je mobiele telefoon 112 te kunnen bellen is in ieder geval niet voldoende.

Hoe kom ik er achter welke risico’s er in mijn bedrijf zijn?

De meeste bedrijven met personeel zijn verplicht een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. In de RI&E wordt een overzicht gemaakt van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen en hoe deze gestructureerd aangepakt worden met de bijbehorende maatregelen. Op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op de website van Steunpunt RI&E kun je hier meer informatie over lezen.

Een betrouwbaar, goed werkend systeem met opvolging op maat, verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de medewerker daadwerkelijk. Hiermee toon je goed werkgeverschap en houd je je voor dit onderdeel aan de Arbowet.

De juiste hulp met het juiste systeem

In een man-down situatie wil je met het juiste systeem, de juiste hulp in kunnen schakelen. Secure2Go heeft voor iedere vorm een passende oplossing om te kunnen alarmeren. Of het nu gaat om de onderhoudsmonteur die s’nachts de installaties in de fabriek smeert, of de nachtwaker die de ronde in een verzorgingstehuis doet.

Secure2Go biedt verschillende man-down devices aan, allemaal van het kwalitatief hoogwaardige Finse merk Twig. Het meest gekozen man-down device is de Protector XL. Deze alarmknop is robuust, waterdicht (IP67) en beschikt over nauwkeurige GPS-functie. Bovendien is deze Protector ook in Atex uitvoering beschikbaar. Hierdoor is deze ook toepasbaar in een omgeving met explosiegevaar.

Wanneer de omgeving minder zware eisen stelt aan de apparatuur, is de Secure Cube met man-down functie zeer geschikt. Denk hierbij aan locaties waar in de nachtelijke uren gepatrouilleerd wordt. Ook de Secure Cube is waterdicht, en kan uitgevoerd worden met nauwkeurige GPS-functie.

Secure XL Twig One man-down alarm
Secure XL Twig One Atex mandown alarm

Hoe werkt de man down detectie precies?

Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gemaakt als de knop voelt dat een afgesproken detectie wordt overschreden. De verschillende detectiemogelijkheden zijn:
– Beweging detectie (non-movement)
– Kantel detectie
– Val detectie
– Impact detectie

Als de alarmknop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt of onder een bepaalde hoek gekanteld is, zal hij een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal. Dan heeft de gebruiker een ingestelde periode de tijd om de knop te bewegen, of in de goede positie te brengen. Het vooralarm stopt dan automatisch. Als de knop niet binnen de ingestelde tijd beweegt of in positie komt, zal er automatisch een alarm verstuurd worden.

Als de alarmknop detecteert dat hij valt (valversnelling) of valt (impact), zal hij een vooralarm geven wat handmatig geannuleerd wordt, óf onmiddellijk een alarm verzenden. Dit kan allemaal naar wens van de gebruiker worden ingesteld.

Opvolging van de man-down alarmering

Het alarm zal vervolgens intern verstuurd worden naar collega’s, een eigen meldkamer of assistentieteam, of extern naar onze gecertificeerde particuliere alarmcentrale. Deze twee opvolg scenario’s kunnen ook tegelijk geactiveerd worden.

Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de juiste hulpdiensten aansturen. Op deze manier is de medewerker er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Hoe gaat externe alarmering naar de alarmcentrale precies in zijn werk?

In het scenario van externe alarmering gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Als een medewerker in een dreigende situatie alarm maakt, komt deze met de hoogste prioriteit binnen bij de alarmcentrale.

 

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een verbinding openen met de alarmknop. In de praktijk zal de verbinding binnen 20 seconden geopend zijn. Voor alleenwerkersalarmering wordt een 2-weg verbinding geopend.

Na verificatie van de melding zal de centralist rechtstreeks contact opnemen met de juiste hulpdiensten. Alle beschikbare informatie wordt dan gedeeld. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en dreiging of ongeval.

Hoe gaat intern alarmeren naar collega’s in zijn werk?

Interne alarmering naar collega’s kan door middel van paging of met spraakberichten.

Nadat het alarm verzonden is, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of de ruimte waar het alarm is gemaakt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Alarmeer-collega's-met-een-luide-sirene

Een man-down alarm moet ook opgemerkt worden in een rumoerige omgeving.  Daarvoor heeft Secure2Go de Signal Unit ontwikkeld. Deze Signal Unit alarmeert collega’s door middel van een extreem luide sirene en goed zichtbare lichtflitsen. Op een strategisch geplaatste positie zal een man-down melding hierdoor altijd opgemerkt worden.

Naast paging kunnen spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

Onze systemen kunnen ook gekoppeld worden met de meeste BHV-oproepsystemen. Zo kun je gebruik maken van de bestaande ict-infrastructuur. Dit maakt de inzet van onze oplossingen flexibel en voordelig.

“In onze zagerij zijn medewerkers vaak alleen in een ruimte aan het werk. Zij dragen dan een noodknop die het BHV-team kan alarmeren zodat collega’s te hulp kunnen schieten.”

Hoe wordt de locatie bepaald?

De locatiebepaling kan op verschillende manieren. De alarmknop wordt altijd gekoppeld aan een gebruiker, een ruimte, een afdeling, etc. Zodra een alarm verzonden wordt, zal deze informatie meegestuurd worden naar de ontvanger, zodat deze weet waar hij of zij naar toe moet.

Daarnaast wordt met GPS de locatie in de buitenruimte exact bepaald. Dit is ideaal voor werknemers die zich over afstanden bewegen of buiten werken. Maar in een gebouw is GPS niet nauwkeurig.

Toch kan ook dan de locatie goed bepaald worden. Voor exacte interne locatiebepaling (IPS) in grote gebouwen of magazijnen worden beacons op strategische plaatsen bevestigd. De beacons worden automatisch gedetecteerd door de alarmknoppen wanneer deze passeren. Zo is het altijd bekend in welke ruimte of magazijn de alarmknop zich bevindt in het geval van een man-down alarm.

Heeft Secure2Go de juiste oplossing voor mijn bedrijf?

Ben je benieuwd of wij ook voor jouw organisatie een oplossing hebben voor man-down alarmering? Wil je meer weten over de eisen waaraan een betrouwbaar man-down systeem moet voldoen? Wil je meer informatie over onze mogelijkheden voor zowel interne als externe alarmering? Neem dan contact met ons op en we vertellen je er graag meer over. Bekijk hier alle mogelijkheden!

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.