alarmeren in de spreekkamer

Met het spreekkameralarm weet u zeker dat er hulp komt als u dat nodig heeft.

Wat is een spreekkameralarm?

Een spreekkameralarm is een veel gebruikte oplossing om de veiligheid van medewerkers te vergroten, want veel organisaties en bedrijven maken gebruik van balies en gespreksruimtes waarin de klant of burger te woord wordt gestaan. Helaas is het risico op dreiging of agressie regelmatig aan de orde. In de spreekkamer is dan een knop aanwezig waarmee alarm wordt gegenereerd in geval van escalatie. Het doel van het alarm is dat er snel hulp komt van collega’s of hulpdiensten.

Maar is die knop wel altijd goed bereikbaar? En weet u zeker dat deze het altijd doet? Kunt u onopvallend alarmeren? Is iedereen bekend met de aanwezigheid van de alarmknop? En weet u ook welke hulp er komt als u de alarmknop indrukt?

Wij hebben in de praktijk spreekkamers gezien waarin de alarmknop naast de lichtschakelaar was bevestigd, meters verwijderd van de gesprekstafel. Of situaties waarin een bedraad systeem regelmatig storing gaf en gevoelig was voor stroomuitval. Hierdoor hadden medewerkers er geen vertrouwen in dat het alarmsysteem het ook echt deed als het nodig zou zijn.

In dit artikel zullen wij uitleggen wat een goed spreekkameralarm is en vooral ook hoe het u kan helpen om de veiligheid van uw medewerkers daadwerkelijk te vergroten. Met name in deze post-Coronatijd, waarin organisaties en bedrijven zoeken naar oplossingen waarbij de onderlinge afstand geborgd blijft. De inrichting van een ruimte moet dan nog wel eens veranderd worden. Met onze volledig draadloze spreekkamer alarmering is dit heel goed mogelijk.

Een spreekkameralarm is breed inzetbaar

Veel medewerkers die contacten met klanten of cliënten hebben aan balies, in spreekkamers of behandelkamers worden wel eens geconfronteerd met emotioneel of agressief gedrag. Het is op zo’n moment belangrijk dat u snel en discreet één of meerdere collega’s kunt bereiken die kunnen  bijspringen als dat nodig is. In al deze situaties is het mogelijk om gebruik te maken van een spreekkameralarm.

De draadloze en snel inzetbare systemen van Secure2Go zijn zo ontworpen, dat deze altijd en overal, flexibel en schaalbaar kunnen ingezet worden in de organisatie. Met mobiele alarmknoppen die op het lichaam worden gedragen, of Remote Buttons die onder de tafel zijn bevestigd en diverse scenario’s die de juiste hulp inschakelen als er een alarm gegeven is. Voor iedere situatie is een maatwerk oplossing beschikbaar.

Hoe werkt een spreekkameralarm precies?

In het geval van een dreigende situatie wil u met het juiste systeem, de juiste hulp in kunnen schakelen. En dat zo snel mogelijk. Daarvoor maken wij gebruik van de beste Europese kwaliteit hardware van Twig, gekoppeld aan ons betrouwbare en goed beveiligde alarmeringsplatform in de cloud. Hiermee kunnen wij voor iedere situatie een alarmoplossing samenstellen die naadloos uitsluit op uw werkzaamheden.

Om dit te bereiken wordt onder de tafel een zogenaamde ‘Remote Button’ aangebracht. Door het ergonomische ontwerp is de drukknop goed te vinden op de tast, zodat er altijd onopvallend alarm gegenereerd kan worden. Doordat de knop verzonken in de behuizing ligt, komen valse alarmen met deze oplossing nog maar zelden voor.

Met één druk op de knop

Alarmeer-met-de-remote-button

Met een korte druk op de Remote Button wordt de alarmknop onmiddellijk geactiveerd, en wordt  het alarm via het gsm-netwerk verzonden. Dit gaat geheel automatisch, en is niet hoorbaar in de spreekkamer. Door de multi-netwerk simkaart heeft de alarmknop altijd verbinding met het sterkste netwerk op dat moment. Dit geeft vertrouwen en zekerheid dat het alarm altijd verzonden wordt.

Het is ook mogelijk om onze Secure Cube discreet op het lichaam te dragen. Dit kan uitkomst bieden als er gebruik wordt gemaakt van openbare of gedeelde spreekkamers, waar geen Remote Button onder de tafel bevestigd kan worden. Ook dan wordt met een korte druk op de alarmknop het alarm verzonden.

De opvolging na een alarm kan volgens ieder gewenst scenario door ons ingericht worden, nadat deze op ons alarmeringsplatform is binnengekomen. Zo kan het alarm intern naar collega’s binnen de organisatie verzonden worden, of extern naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Ook een combinatie is mogelijk. Hierna zullen wij de verschillende scenario’s uitleggen.

Hoe gaat intern alarmeren naar collega’s in zijn werk?

Agressievrij-werken-in-de-spreekkamer

De systemen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor intern alarmeren naar collega’s. Wij noemen dit Team Connect. Ons Team Alarm werkt met paging of met spraakberichten. Bovendien is er meestal een koppeling mogelijk met bestaande BHV-oproepsystemen.

 

Nadat het alarm verzonden is, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of de ruimte waar het alarm is geslagen. Zo kunnen collega’s van bijvoorbeeld een agressieteam snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

Voorbeeld van een spraakbericht.

Onze systemen kunnen ook gekoppeld worden met de meeste BHV-oproepsystemen. Zo kunt u als organisatie gebruik maken van de bestaande ict-infrastructuur. Dit maakt de inzet van onze oplossingen flexibel en voordelig.

Collega's-alarmeren-vanuit-de-spreekkamer

Een spreekkameralarm moet altijd opvallen in uw directe omgeving.  Hiervoor heeft Secure2Go de Signal Unit ontwikkeld. De Signal Unit alarmeert collega’s door middel van een extreem luide sirene en felle lichtflitsen. Op een tactische positie zal een alarm melding hierdoor altijd zichtbaar en hoorbaar zijn.

Hoe gaat externe alarmering naar de alarmcentrale precies in zijn werk?

Alarmeren-met-de-noodknop

Soms is er in de organisatie geen hulp aanwezig. U bent dan afhankelijk van externe hulp. Bijvoorbeeld van de politie. Kies in dat geval voor ons Pro Connect pakket. In het scenario van externe alarmering gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Als een medewerker in een dreigende situatie alarm slaat, komt deze met de hoogste prioriteit binnen bij de alarmcentrale.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een meeluisterverbinding openen met de alarmknop. De centralist opent een 1-weg meeluisterverbinding, om zo escalatie te voorkomen.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en de dreiging.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist de afgesproken ‘code onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren; bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Alarmcentrale-voor-spreekkamer-alarmering

De alarmmelding kan ook tegelijkertijd volgens het interne en het externe scenario opgevolgd worden. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de juiste hulpdiensten aansturen. Op deze manier is de medewerker er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Na het indrukken van de alarmknop moet hulp snel ter plaatse zijn. Interne alarmering naar collega’s is doorgaans de snelste optie. Een agressie-interventieteam, ook wel eens A-team of agressieteam genoemd, is erop getraind om snel te reageren in het geval van een alarm.

Externe alarmering geeft ook een snelle opvolging en in dit scenario gaat het alarm eerst naar de alarmcentrale. De alarmmelding komt hier als overvalalarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen. Binnen 30 seconden heeft de centralist een meeluisterverbinding tot stand gebracht met de zeer sterke microfoon in de alarmknop. In de praktijk komt deze verbinding binnen 20 seconden tot stand.

Zodra de getrainde centralist de melding heeft geverifieerd, belt hij/zij rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt met de politie gedeeld. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en de doelgroep. De aanrijtijd van de politie is afhankelijk van factoren als afstand en beschikbaarheid.

De-centralist-stuurt-de-politie-aan-naar-de-exacte-locatie

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

U moet erop kunnen vertrouwen dat het alarmeringssysteem altijd werkt. Daarom wordt de werking van het systeem automatisch continue in de gaten gehouden. Ook bij stroomuitval werkt het systeem op basis van interne accu’s nog minimaal 24 uur door. Daarnaast beschikt de alarmknop over een multi-netwerk sim-kaart, zodat er altijd verbinding is met het sterkste telefoonnetwerk.

Om er zeker van te zijn dat de medewerkers vertrouwd geraken met het alarmsysteem, is het belangrijk om regelmatig te oefenen. Net zoals de brandmelding regelmatig geoefend wordt. Dit is ook goed te integreren in de agressie- of weerbaarheidstrainingen die in organisaties regelmatig gegeven worden.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWAcertificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening. Onder meer:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;Secure2Go is Kiwa gecertificeerd
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in het bezit is van het certificaat.

Wie werkt er al met de draadloze balie-, spreekkamer- en behandelkameralarmen van Secure2Go?

Vanwege het discrete karakter van deze alarmering noemen we de organisaties die gebruik maken van onze oplossing niet met naam en toenaam op onze website. Op dit moment werken meer dan honderd gemeenten, huisartsenpraktijken, zorginstellingen, hulpverleningsorganisaties, deurwaarderskantoren en winkels met dit systeem. Uiteraard kunnen we u altijd meerdere referenties geven als u geïnteresseerd bent in dit product.

Heeft Secure2Go de juiste oplossing voor mijn organisatie?

Bent u benieuwd of wij ook voor uw organisatie een oplossing hebben voor spreekkameralarmen?  Wilt u meer weten over de eisen waaraan betrouwbare spreekkameralarmen moeten voldoen? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor zowel interne als externe alarmen? Neem dan contact met ons op en we vertellen u er graag meer over.

Delen

Persoonsalarmering waar u altijd op kunt vertrouwen!

Sjoerd

Vraag een offerte aan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uw gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.