Persoonsalarm voor een veilig huisbezoek

Nooit meer écht alleen op huisbezoek!

Ga veilig op huisbezoek

Dagelijks gaan duizenden mensen voor hun werk op huisbezoek bij hun klanten, cliënten, deelnemers of patiënten. Soms brengt het afleggen van een huisbezoek risico’s met zich mee. Het voelt zelfs voor de meest ervaren professionals af en toe niet prettig om bij iemand achter de voordeur te komen. Laat ons u hierbij ondersteunen. We leggen u in dit artikel uit hoe u uw persoonlijke veiligheid tijdens een huisbezoek kunt vergroten.

Hoe gaat u veilig op huisbezoek?

Ga-veilig-op-huisbezoek

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, omdat de risico’s die aan een huisbezoek verbonden zijn sterk afhangen van de omstandigheden. Het is daarom voor de veiligheid belangrijk om een huisbezoek altijd goed voor te bereiden en te beschikken over de juiste middelen om hulp te kunnen inroepen als het toch onveilig wordt.

Bij Secure2Go geloven we dat iedereen die tijdens een huisbezoek in aanraking kan komen met agressie en geweld, nooit écht alleen hoeft te zijn. Want alleen werken of bedreigd worden, betekent ook kwetsbaar zijn op ingrijpende momenten. Daarom levert Secure2Go toonaangevende alarmeringsoplossingen die ervoor zorgen dat professionals altijd verbonden zijn en kunnen rekenen op snelle ondersteuning tijdens incidenten. Dit vergroot op een hele eenvoudige manier de veiligheid en het veiligheidsgevoel van medewerkers.

Tips voor een veilig huisbezoek

TIP 1: Risico inschatting huisbezoek

Om veilig op huisbezoek te gaan is het belangrijk om van tevoren een realistische risico-inschatting te maken. Wat is de reden voor het gesprek? Wie is of zijn er in de woning aanwezig? Met welke problematiek heeft de gesprekspartner te maken? Is er eerder grensoverschrijdend gedrag geweest met deze persoon? Allemaal vragen die u helpen een beeld te vormen van de te verwachten omstandigheden. Stel uzelf dus regelmatig de vraag: “Hoe ga ik veilig op huisbezoek?”

TIP 2: Veiligheid tijdens het huisbezoek

Als er een reëel risico is op een onveilige situatie kunt u overwegen om niet op huisbezoek te gaan of om een collega mee te nemen. Dat is echter lang niet altijd mogelijk. Eenmaal binnen is het dan belangrijk om de vluchtwegen snel in kaart te brengen, geen obstakels tussen u en de deur te hebben zodat u kunt vluchten als dat nodig is en de omgeving te scannen op eventuele wapens. Observeer ook de veranderingen in het verbale en non-verbale gedrag van de ander.

TIP 3: Duidelijk communiceren en ongewenst gedrag begrenzen

Agressie tijdens huisbezoeken komt vaak voort uit frustratie of onbegrip. Het is daarom voor een veilig verloop van het huisbezoek belangrijk om duidelijk en empathisch te communiceren. Er wordt weleens gezegd: “Emotie mag, agressie niet!”. Dat betekent dat de huisbezoeker ook zelf duidelijk moet aangeven wanneer gedrag grensoverschrijdend wordt. Als het ongewenste gedrag toch doorgaat is het vaak beter om het gesprek te beëindigen en te vertrekken. Het is dan zaak om het gesprek snel af te ronden, desnoods met een smoes, en een veilige weg naar buiten te kiezen. Dit zijn allemaal theorieën, technieken en inzichten die met een agressietraining geleerd en geoefend kunnen worden.
Alarmknop-voor-een-veilig-huisbezoek

TIP 4: Met de mobiele alarmknop veilig op huisbezoek

Maar zelfs als aan bovenstaande tips voor een veilig huisbezoek zo veel mogelijk wordt voldaan, is er toch altijd een kleine kans dat de situatie alsnog escaleert. Dat het niet lukt om snel naar buiten te gaan of dat agressief gedrag omslaat in fysiek geweld. In deze situaties is het belangrijk om snel hulp te krijgen. Een draagbaar alarmsysteem, een mobiele alarmknop is op dat moment onmisbaar.
Met één druk op de knop staat de professional vrijwel direct in contact met een centralist in de alarmcentrale. Die luistert mee met de situatie en kan, als dat nodig is, de politie aansturen. Dat geeft een enorme boost aan het veiligheidsgevoel en aan de werkelijke veiligheid tijdens een huisbezoek.

Wie werken er met onze alarmsystemen

Onze mobiele alarmoplossingen voor een veilig huisbezoek worden al door duizenden professionals gebruikt. Vrijwel iedereen die ambulant of extramuraal werkt heeft er wat aan. Met de wetenschap dat iemand er in geval van nood nooit helemaal alleen voorstaat, gaat de professional vaak al met een veiliger gevoel naar binnen. Dat horen we regelmatig terug.

Zorg- en hulpverleners, handhavers, deurwaarders, storingsmonteurs en andere dienstverleners willen allemaal graag veilig op huisbezoek. Met de juiste voorbereiding en de juiste tools, zoals het meenemen van een betrouwbaar alarmsysteem naar het huisbezoek lukt dat in de meeste gevallen prima. Veel werkgevers ondersteunen hun medewerkers hier al mee.

Onze alarmapparaten zijn makkelijk mee te nemen en discreet te bedienen. Bovendien kunnen ze binnen een team onderling uitgewisseld worden. Niet iedereen gaat altijd tegelijk op huisbezoek. We nemen onze klanten bij de implementatie al het werk uit handen en staan dag en nacht voor ‘onze’ huisbezoekers klaar. Daar kunt u bij Secure2Go op rekenen

De twee veelgestelde vragen:

Hoe gaat u veilig op huisbezoek?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, omdat de risico’s die aan een huisbezoek verbonden zijn sterk afhangen van de omstandigheden. Het is daarom voor de veiligheid belangrijk om een huisbezoek altijd goed voor te bereiden en te beschikken over een goed alarmsysteem om hulp in te kunnen roepen als het toch onveilig wordt.

Wie werken er met onze alarmsystemen?

Onze mobiele persoonsalarmering wordt veel gebruikt door medewerkers van de (jeugd)zorg, ggz, gemeenten, woningcorporaties, onderhoudsbedrijven en deurwaarders. 

Ook veilig op huisbezoek?

Vraag direct een offerte aan of download onze brochure.

Delen

Persoonsalarmering waar u altijd op kunt vertrouwen!

Sjoerd

Vraag een offerte aan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uw gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.