Snel inzetbaar alarmsysteem voor bedreigde personen.

BeWare, de meest gebruikte noodknop bij bedreiging

BeWare alarmering voor bedreigde personen is het enige gecertificeerde en getoetste persoonsalarm voor bedreigde personen in Nederland. Met één druk op de knop wordt razendsnel contact gemaakt met de alarmcentrale. De centralist luistert mee met de situatie en de politie wordt, indien nodig, naar de actuele locatie gestuurd.

24/7, altijd binnen 4 uur een noodknop in huis

Steeds meer beroepsverenigingen, bedrijven en ook (semi)overheidsorganisaties maken gebruik van ons 24/7 BeWare loket. In samenwerking met een professioneel koeriersbedrijf kunnen wij garanderen dat na een aanvraag altijd binnen 4 uur een noodknop bij een bedreigde persoon kan worden afgeleverd. Die is dan al aangesloten op de alarmcentrale. Na ontvangst van de BeWare knop geven we een korte telefonische instructie zodat de alarmknop direct in gebruik genomen kan worden. 

Beproefd door de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

In 2019 is het systeem BeWare alarmering voor bedreigde personen van Secure2Go uitvoerig geëvalueerd door criminoloog Henk Ferwerda van Bureau Beke. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK in samenwerking met de politie Oost-Nederland en een zestal Nederlandse gemeenten. Voor het onderzoek is na een praktijk pilot uitvoerig gesproken met betrokken politiemedewerkers, burgemeesters en met slachtoffers die gebruik hebben gemaakt van de noodknop.

Alle ondervraagden waren overwegend positief en gaven aan dat met name het veiligheidsgevoel steeg met de wetenschap dat met BeWare de hulpverlening met één druk op de knop op gang gebracht kan worden.

BeWare voor werkgevers

Professionals in bepaalde beroepsgroepen krijgen zo nu en dan te maken met een werkgerelateerde bedreiging. In dat geval kunnen werkgevers een bedreigde collega preventief of tijdelijk uitrusten met een BeWare alarmknop. Denk bijvoorbeeld aan jeugdbeschermers, journalisten, advocaten, directieleden en ggz medewerkers. De medewerker heeft heel snel een fysieke alarmknop in handen. Daarmee kan heel eenvoudig de politie opgeroepen worden als dat nodig is. Zo groeit de veiligheid en het veiligheidsgevoel direct en kan er ondertussen gewerkt worden aan een meer structurele oplossing.

BeWare voor de politie

BeWare kan door de politie worden ingezet in zaken waarbij burgers worden bedreigd. De alarmknoppen staan bij de basisteams in het politiebureau en kunnen acuut voor een korte periode worden uitgereikt, totdat een structurele voorziening is getroffen. BeWare voor burgers kan in samenwerking met de gemeente worden geïmplementeerd.

Politieagenten beschouwen BeWare als een waardevolle tool om ad-hoc in te zetten bij bedreiging casuïstiek in hun gebied.

Download hier de onderzoeksnotitie ‘BeWare voor burgers’ van Bureau Beke.

BeWare voor gemeenten

Rondom de thema’s jeugdzorg, ondermijning en personen met verward gedrag worden regelmatig burgers en professionals bedreigd. BeWare is een effectief middel voor een gemeente om ad-hoc de veiligheid en het veiligheidsgevoel van deze mensen te vergroten en ze de mogelijkheid te geven snel hulp in te roepen als een situatie escaleert.

BeWare voor bestuurders en ambtenaren

Steeds vaker krijgen burgemeesters, wethouders en andere bestuurders te maken met bedreiging, intimidatie en agressie. Door ze te voorzien van een adequaat alarmeringssysteem voelen ze zich veiliger tijdens hun werk, in privétijd en tijdens openbare bijeenkomsten. BeWare kan structureel preventief ter beschikking worden gesteld, maar ook tijdelijk als er daadwerkelijk een bedreiging speelt.

Wat BeWare zo betrouwbaar maakt

  • 24/7 levering mogelijk.
  • Centralist luistert live mee via de alarmknop.
  • Maakt gebruik van meerdere gsm-netwerken voor maximale bereikbaarheid.
  • Zeer snelle responsetijd door gecertificeerde centralisten.
  • Nauwkeurige positiebepaling.
  • Discrete alarmknop van hoogwaardige kwaliteit.
  • Aantoonbaar betrouwbaar door het strenge kwaliteitskeurmerk ‘Mobile Security’.

Wil je meer informatie over ons BeWare systeem

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Thijs