Zorgorganisatie in Noord-Holland voorzien van agressiealarmering

Grote zorgorganisatie in Noord-Holland voorzien van agressiealarmering

Afgelopen maand hebben wij een grote zorgorganisatie in Noord-Holland voorzien van agressiealarmering. Vanwege het werken met een complexe doelgroep was deze zorgorganisatie op zoek naar een oplossing om de medewerkers te voorzien van een alarmsysteem. Er wordt gewerkt met mensen met psychische en/of verslavingsproblemen, zowel op locatie als binnen de muren van de zorginstelling.

Toepassingen agressiealarmering
Aangezien de FACT-teams bij deze organisatie op verschillende manieren in contact staan met cliënten werd er gezocht naar een hybride oplossing. Wij bieden hiervoor de oplossing met mobiele alarmknoppen en vaste alarmknoppen. Mobiele alarmknoppen om mee te nemen op huisbezoek en vaste alarmknoppen onder de spreektafels op de locatie waar cliënten worden ontvangen.

Opvolging agressiealarmering
Als je gebruik maakt van onze alarmknoppen dan kunnen deze op verschillende manieren worden opgevolgd. In dit geval alarmeren de mobiele alarmknoppen naar de alarmcentrale met opvolging door de politie. De vaste alarmknoppen op locatie alarmeren zowel naar de de alarmcentrale met opvolging door de politie, als onderling naar elkaar. Zo kunnen de collega’s eerste assistentie verlenen tijdens een incident, terwijl de hulpdiensten aangestuurd worden.

Goed van start
Om de medewerkers van de FACT-teams goed van start te laten gaan, hebben we verschillende instructiemomenten ingepland. Via webinars leggen we ze alles uit en is er direct de mogelijkheid om vragen te stellen.