alleenwerker alarm man down secure2go

Met mobiele persoonsalarmering ben je altijd voorbereid op agressie of een incident.

Vergroot de veiligheid van jouw medewerkers ​

Medewerkers die veiligheid ervaren tijdens hun werkzaamheden zitten beter in hun vel. Daardoor presteren ze beter, en zullen zij minder verzuimen. Dat is wat iedere werkgever wil.

Maar er zijn branches en beroepen waarin een veilige werkomgeving niet vanzelfsprekend is. Waar risico bestaat op agressie of geweld in de interactie met cliënten of burgers, en waar hulp van politie of collega’s soms nodig is. Of waar alleen gewerkt wordt, buiten het zicht en gehoor van collega’s. Waar een ongeluk of onwel wording te lang onopgemerkt blijft. In die situaties is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een betrouwbaar persoonlijk alarmeringssysteem. Daarmee vergroot je de veiligheid van jouw medewerkers.

De juiste hulp met het juiste systeem: zo vergroten wij de veiligheid van jouw medewerkers

In het geval van een dreigende situatie of ongeval, wil je met het juiste systeem, de juiste hulp in kunnen schakelen. Daarvoor maken wij gebruik van de beste Europese kwaliteit hardware, gekoppeld aan betrouwbare en goed beveiligde software. Hiermee kunnen wij voor iedere situatie een alarmeringsoplossing samenstellen die naadloos uitsluit op jullie werkzaamheden.

Met een korte druk op een makkelijk draagbare en -indien nodig- discreet draagbare alarmknop, wordt via het gsm-netwerk het alarm verzonden. Door de multi-netwerk simkaart heeft de alarmknop altijd verbinding met het sterkste netwerk op dat moment. Als de alarmknop is uitgerust met de gps-functie, zal automatisch de locatie met het alarm meegestuurd worden.

Voor medewerkers die alleen werken of risico lopen op ongelukken of onwel wording, kan de alarmknop uitgerust worden met man-down detectie. Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gemaakt als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt (non-movement) of onder een ingestelde hoek gekanteld is.

De opvolging na een alarm kan volgens ieder gewenst scenario door ons ingericht worden. Zo kan het alarm extern verzonden worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale, of intern naar collega’s binnen de organisatie. Ook een combinatie is mogelijk.

Hoe gaat externe alarmering naar de alarmcentrale precies in zijn werk?

Noodknop-om-agressievrij-te-kunnen-werken

In het scenario van externe alarmering gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Als een medewerker in een dreigende situatie alarm maakt, komt deze met de hoogste prioriteit binnen bij de alarmcentrale.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een verbinding openen met de alarmknop. In de praktijk zal de verbinding binnen 20 seconden geopend zijn. Voor alleenwerkersalarmering wordt een 2-weg verbinding geopend. Voor agressiealarmering opent de centralist een 1-weg meeluisterverbinding, om zo escalatie te voorkomen.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en dreiging of ongeval.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden

Hoe gaat intern alarmeren naar collega’s in zijn werk?

De systemen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor intern alarmeren naar collega’s. Interne alarmering kan door middel van paging of met spraakberichten.

Nadat het alarm verzonden is, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of de ruimte waar het alarm is gemaakt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

Onze systemen kunnen ook gekoppeld worden met de meeste BHV-oproepsystemen. Zo kunt u gebruik maken van de bestaande ict-infrastructuur. Dit maakt de inzet van onze oplossingen flexibel en voordelig.

“In onze zagerij zijn medewerkers vaak alleen in een ruimte aan het werk. Zij dragen dan een noodknop die het BHV-team kan alarmeren zodat collega’s te hulp kunnen schieten.”

De alarmmelding kan naast, of tegelijk met, de interne alarmering ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de juiste hulpdiensten aansturen. Op deze manier is de medewerker er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Wat zeggen de cijfers over de veiligheid van mijn medewerkers?

Secure cube

Er wordt veel onderzoek gedaan naar veiligheid en veilig werken. En gelukkig staat dit onderwerp ook steeds vaker op de agenda van werkgevers. Ook door de verplichte RI&E krijgen veel werkgevers zicht op potentiele risico’s die werknemers lopen tijdens het werk.

Als wij kijken naar de drie sectoren zorg- en hulpverlening, (semi)overheid, en bedrijven en dienstverlening, dan zien we dat in iedere sector het aantal incidenten helaas toeneemt. Zowel de incidenten waarbij agressie en geweld een rol spelen, als incidenten rondom ongelukken en onwel wording.

Zorg en Hulpverlening:
Bijna 2 op de 3 werknemers in de zorg- en welzijnssector hebben in het voorgaande jaar
een of meerdere keren te maken gehad met agressie en geweld door patiënten of cliënten,
of door hun familieleden van patiënten of cliënten.
Bron: (CBS, 2019)

(Semi)overheid:
Onder bestuurders en volksvertegenwoordigers in het decentraal bestuur is na een daling tussen 2012 en 2014, in de afgelopen vier jaar een stijging van het slachtofferschap zichtbaar. Drie op de tien politieke ambtsdragers bij waterschappen, provincies en gemeenten hebben uit hoofde van hun functie te maken gehad met agressie of geweld. Vooral bij gemeenten is het slachtofferschap gestegen en dan voornamelijk bij raadsleden en wethouders.
Bron: (I&O Research, 2018)

Bedrijven en dienstverlening:
Het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen en het aantal ongevalsonderzoeken dat op grond daarvan is gestart neemt sinds 2013 toe. In 2017 kwamen 4.225 ongevalsmeldingen binnen bij de Inspectie, 12% meer dan in 2016.

In absolute zin vonden de meeste ernstige arbeidsongevallen plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Daarin is geen verschuiving opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren.
Bron: (Inspectie ZSW, 2018)

Alarmeren-met-remote-button

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De medewerker moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van onze alarmknoppen automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onder andere op:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid in de industrie.

Wie maken gebruik van de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer organisaties en bedrijven maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Op verzoek brengen wij u graag in contact met gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kunt u betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn bedrijf?

Zoals je hebt gelezen zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van jouw medewerkers te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jou organisatie kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid van jouw medewerkers te vergroten.

Bronnen:
CBS. (2019). Werknemersenquête zorg en welzijn. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
I&O Research. (2018). Monitor agressie en geweld 2018. Amsterdam: I&O Research.
Inspectie SZW. (2018). Monitor arbeids-ongevallen en klachten arbeidsomstandigheden. Den Haag: Inspectie SZW.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Michael
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.