Veiligheid voor deurwaarders

Met onze persoonsalarmering ben je als deurwaarder voorbereid op agressie.

Veiligheid voor deurwaarders

Veiligheid voor deurwaarders is een belangrijk thema. Deurwaarders en professionals van incassobureaus worden regelmatig blootgesteld aan agressie. Helaas is hier een stijgende trend in waar te nemen.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) meldt in haar jaarverslag van 2018 ruim 700 meldingen van agressie of geweld. Dat zijn ongeveer 2 geregistreerde meldingen per dag.

Gerechtsdeurwaarders kunnen in hun dagelijkse werk te maken krijgen met agressie en geweld.
Elk incident is er een teveel.

Bron: (KBvG, 2018)

Daarom is het belangrijk dat deurwaarders kunnen vertrouwen op een betrouwbaar alarmeringssysteem om collega’s of politie snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om snel en onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren.

Zowel binnen de muren van het deurwaarderskantoor, als daarbuiten tijdens het bezoek aan debiteuren. Met een druk op een discrete knop worden een gecertificeerde alarmcentrale en/of collega’s snel ingeschakeld.

Hoe kan ik veilig werken als deurwaarder?

Veilig kunnen werken is een voorwaarde voor iedere deurwaarder die zich elke dag opnieuw inzet voor de behartiging van de belangen van de klant. Om dit veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat de organisatie een goed agressiebeleid heeft. Agressietrainingen voor de medewerkers en gemeenschappelijke normbepaling zijn daar onderdelen van.

Maar helaas kan iedere professional, hoe voorbereid ook, terecht komen in een risicovolle situatie waarbij sprake is van dreiging of agressie. Dan is het belangrijk om te weten dat er mogelijkheden zijn om op een makkelijke, gebruiksvriendelijke en onzichtbare manier snel te kunnen alarmeren.

Begin 2019 voerde de KBvG een pilot uit met drie systemen waaronder die van Secure2Go. Ons systeem wordt naar aanleiding van deze pilot aanbevolen.

Onze Secure Cube wordt betrouwbaarder geacht dan een app op een mobiele telefoon. Er is beschikking over meerdere telefoonnetwerken, de microfoon is vele malen gevoeliger en het systeem is bovendien gecertificeerd volgens de strenge normen van KIWA.

Een ander systeem dat is getest, werkte op basis van een knop op een polsband. De deurwaarders kwamen er tijdens het testen achter dat het bij een aanval onwenselijk is om een knop op de pols te moeten indrukken. Je hebt immers minimaal één arm nodig om je te verdedigen (KBvG, 2019).

Wat gebeurt er als ik op een alarmknop druk?

Na een druk op de alarmknop ontstaat er direct een verbinding met het platform van Secure2Go. Ons platform activeert vervolgens automatisch een scenario. Doormelding naar onze gecertificeerde alarmcentrale is het meest toegepaste scenario. In de alarmcentrale zal een getrainde centralist vervolgens binnen 30 seconden meeluisteren met de alarmknop.

De centralist schakelt de juiste hulp in, nadat de melding geverifieerd is. Verificatie betekent dat de centralist hoort dat er sprake is van dreiging of agressie, of dat de gebruiker een afgesproken ‘codewoord onder dwang’ gebruikt.

Een ander scenario is dat de alarmmelding intern in de organisatie doorgezet wordt. Bijvoorbeeld naar eigen beveiliging of een agressie beheersing team. Externe en interne alarmering kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijkertijd ingesteld worden. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Tijdens huisbezoeken kunnen gerechtsdeurwaarders in gevaarlijke situaties terechtkomen. Gelukkig gebeurt het niet vaak. Maar als het gebeurt, is het een prettig idee om snel en eenvoudig de nodigde hulpdiensten te kunnen
inschakelen.
Bron: (KBvG, 2019)

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue in de gaten gehouden.

Daarnaast beschikt de alarmknop over een multi-netwerk Simkaart, zodat er altijd verbinding is met het sterkste telefoonnetwerk. Ook maakt de alarmknop automatisch contact met de GPS-satellieten, zodat de exacte locatie altijd bekend is.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over het KIWA-certificaat ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening. Te denken valt aan:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Tot op heden is Secure2Go de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid van deurwaarders.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.’
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Is een alarmknop ook ambulant te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook zeer geschikt voor ambulant gebruik. Deurwaarders en medewerkers van incassobureaus komen namelijk vaak achter de voordeur in de leefomgeving van de debiteur. En hoe een huisbezoek precies zal verlopen is nooit met zekerheid te zeggen.

Verschillende factoren hebben daar invloed op. Zo is het vaak niet bekend of er nog andere personen in de woning aanwezig zijn. Of dat de debiteur onder invloed is van middelen. Daarom is het erg belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een discreet en betrouwbaar systeem om te kunnen alarmeren.

De alarmknoppen van Secure2Go zijn daarom uitgerust met nauwkeurige GPS-functie voor medewerkers die ambulante werkzaamheden verrichten. In combinatie met onze eenvoudige huisbezoek tool is de exacte locatie op voordeurniveau bekend.

Onze alarmknoppen zijn door het compacte formaat ook goed op het lichaam te dragen. Zo kan de Secure Card tegelijk dienen als identificatie-houder. Aan de voorkant is de identificatiepas zichtbaar en aan de achterkant bevindt zich de alarmknop. Met de stevige clip kan de Card aan de borstzak of broekriem bevestigd worden.

De Secure Cube is klein en met een clip of karabijnhaak onzichtbaar te dragen. Bijvoorbeeld in een broek- of jaszak of aan een broeklus.

Alarmknop-voor-een-veilig-huisbezoek

Op het moment dat de medewerker de knop indrukt, komt automatisch een verbinding tot stand met onze gecertificeerde alarmcentrale. De centralist heeft dan direct de informatie over de gebruiker, de locatie en de doelgroep ter beschikking.

Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie rechtstreeks aansturen. Dus zeker ook voor de veiligheid van deurwaarders die ambulante werkzaamheden verrichten, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is spreekkamer en balie alarmering mogelijk voor deurwaarders?

Spreekkamer en balie alarmering wordt vaak toegepast door deurwaarders. Debiteuren komen immers ook naar de deurwaarders toe. Gesprekken vinden dan plaats in een spreekkamer.

Juist dan is het heel belangrijk dat er discreet gealarmeerd kan worden in het geval van dreiging of agressie. De KBvG adviseert dit ook in haar Arbocatalogus Agressie.

Als een werknemer in een situatie dreigt te komen die hij niet langer alleen kan hanteren, of waarin hij zich bedreigd voelt, moet de werknemer hulp kunnen inschakelen en/of alarm kunnen slaan.
Bron: (KBvG, 2017)

De alarmeringssystemen van Secure2Go zeer geschikt voor spreekkamer en balie alarmering. Onder de tafel of balie wordt een remote button bevestigd. Deze button activeert na indrukken een alarmknop die elders in de ruimte uit het zicht staat opgesteld. De buttons zijn draadloos en eenvoudig aan te brengen. Dit maakt deze oplossing ook nog eens voordelig in aanschaf.

De professional kan ook een discrete alarmknop bij zich dragen tijdens een gesprek in de spreekkamer. Met een druk op de alarmknop wordt het alarm verzonden.

Alarmeren-met-remote-button

Het verzonden alarm zet onderlinge alarmering naar collega’s in gang. In het geval van paging ontvangen de collega’s een geluid- en trilsignaal op een eigen alarmknop. Met een spraakbericht ontvangen zij de alarmmelding op de mobiele of vaste telefoon.

Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om het alarmsignaal bij onze alarmcentrale te laten binnen komen.

Er kunnen tot wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Dit maakt ons systeem schaalbaar en bovendien kunnen zo meerdere balies gebruik maken van één alarmknop.

Zijn de alarmknoppen van Secure2Go geschikt voor interne alarmering?

De systemen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor intern alarmeren naar collega’s. Interne alarmering kan door middel van paging of met spraakberichten.

Nadat het alarm verzonden is, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of de ruimte waar het alarm is gemaakt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen. Het alarm kan ook gekoppeld worden aan een bestaand BHV-systeem.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

De alarmmelding kan tegelijk ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Dit is het externe scenario. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de juiste hulpdiensten aansturen. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Na het indrukken van de alarmknop moet hulp snel ter plaatse zijn. De alarmmelding komt als overval-alarm binnen bij onze gecertificeerde alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Binnen 30 seconden heeft de centralist een meeluisterverbinding tot stand gebracht met de zeer sterke microfoon in de alarmknop. In de praktijk komt deze verbinding binnen 20 seconden tot stand.

Zodra de getrainde centralist de melding heeft geverifieerd, belt hij/zij rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt met de politie gedeeld. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en de doelgroep.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. Het is ook mogelijk voor de centralist om de meeluisterverbinding door te schakelen naar de politie.

Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van eenheden en de locatie waar de politie naar toe moet.

Welke deurwaarders gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer deurwaarders maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Wij zijn als Secure2Go echter terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. De alarmknoppen worden namelijk meestal onzichtbaar gedragen.

Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen in deurwaarders sector. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je gelezen hebt zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van deurwaarders te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jullie organisatie kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een geschikte oplossing te komen. Zo vergroten wij de veiligheid voor deurwaarders en medewerkers van incassobureaus.

Ook stellen wij onze gratis whitepaper beschikbaar. Hierin staan veel inzichten en nuttige informatie om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
KBvG. (2017). Arbocatalogus Agressie . Den Haag: KBvG.
KBvG. (2018). Jaarverslag 2018. Den Haag: KBvG.
KBvG. (2019). Dossier Draagbare Alarmsystemen. Den Haag: KBvG.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.