Ga voorbereid aan de slag in het natuurbeheer, vertrouw op alarmering van Secure2Go

Veiligheid voor natuurbeheerders

Veiligheid voor natuurbeheerders is een belangrijk en actueel onderwerp. Natuurbeheerders kunnen in het hele brede werkgebied van natuurbeheer te maken krijgen met allerlei vormen van agressie en geweld.

Steeds vaker verschijnen in het nieuws berichten over agressie of geweld richting handhavers of toezichthouders in het buitengebied. Recreanten die worden aangesproken op ongewenst gedrag kunnen bijvoorbeeld op agressieve wijze reageren. De mate van agressie lijkt daarin toe te nemen. Niet voor niets worden boswachters uitgerust met een wapenstok, zo is te lezen op de website van Staatsbosbeheer.

Ook verschuift de (drugs-)criminaliteit steeds meer naar het buitengebied, met afvaldumpingen en risico op agressieve confrontaties tot gevolg. Natuurbeheerders hebben naast hun rol als gastheer van een gebied, ook heel nadrukkelijk een taak als toezichthouder en handhaver.

Daarom is het belangrijk dat natuurbeheerders kunnen vertrouwen op betrouwbare alarmeringssystemen om collega’s of hulpdiensten snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Met een eenvoudige druk op een discrete knop, wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig aan het werk als natuurbeheerder

Als natuurbeheerder wil je veilig aan het werk. Als je je iedere dag opnieuw inzet voor de natuur en de buitenruimte wil je dat op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen.

Want als medewerkers veilig en met een goed veiligheidsgevoel aan de slag kunnen, zullen zij dit met meer zelfvertrouwen doen. De psychsociale arbeidsbelasting (PSA) wordt tot een minimum beperkt als de werkgever de juiste maatregelen treft. Hierdoor werken medewerkers met meer plezier, werken zij daardoor efficiënter, en is er uiteindelijk minder verzuim.

Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de medewerkers te borgen, is het belangrijk dat de organisatie een goed veiligheidsbeleid heeft. Onderdelen van een dergelijk veiligheidsbeleid zijn bijvoorbeeld preventie en training. Ook het bepalen van een norm voor gewenst en acceptabel gedrag is hier onderdeel van.

Maar helaas kan iedere professional, hoe vaardig en voorbereid ook, te maken krijgen met een agressie incident of ongeval. Dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd kan worden.

Een compacte en makkelijk draagbare alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor jouw medewerkers in het natuurbeheer mogelijk te maken.

De juiste hulp met het juiste systeem

Noodknop-om-agressievrij-te-kunnen-werken

In het geval van een dreigende situatie of ongeval, wil je de juiste hulp met het juiste systeem in kunnen schakelen. Natuurbeheerders zijn in verschillende werkomstandigheden actief, ieder met een eigen dynamiek en risico’s.

Secure2Go biedt voor iedere vorm een passende oplossing om te kunnen alarmeren. Of het nu gaat om BOA’s in een recreatiegebied, boswachters in een natuurgebied, of onderzoekers op veldonderzoek. Iedere natuurbeheerder kan worden uitgerust met de juiste alarmeringsmiddelen.

Voor medewerkers die met name risico lopen op agressie en geweld, bieden wij verschillende vormen van agressiealarmering. Voor medewerkers die buiten het zicht en gehoor van collega’s werkzaamheden verrichten met risico op ongelukken of onwel wording is alleenwerkersalarmering zeer geschikt. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. Deze twee vormen van alarmering worden hierna verder toegelicht.

Agressiealarmering voor natuurbeheerders

Agressiealarmering voor natuurbeheerders biedt een grote meerwaarde in het werk. Op het moment dat de natuurbeheerder te maken krijgt met agressie of geweld, wordt de alarmknop ingedrukt. Het alarm wordt via het GSM-netwerk verzonden naar ons platform. Vanuit dit platform start automatisch een intern of extern scenario om hulp in te schakelen.

In het externe scenario gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. De alarmmelding komt hier op het niveau van overval-alarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een verbinding openen met de alarmknop. In de praktijk zal de verbinding binnen 20 seconden geopend zijn. Voor agressiealarmering opent de centralist een 1-weg meeluisterverbinding om escalatie te voorkomen.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en de dreiging.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Interne alarmering voor natuurbeheerders

Interne alarmering voor natuurbeheerders kan door middel van paging of met spraakberichten. Vanwege het solistische karakter van de werkzaamheden van natuurbeheerders wordt interne alarmering minder vaak toegepast. Collega’s zijn meestal op afstand, waardoor een extern scenario de voorkeur heeft.

Interne en externe alarmering kunnen overigens ook automatisch tegelijk geactiveerd worden. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Alleenwerkersalarmering voor natuurbeheerders

Natuurbeheerders zijn alleenwerkers en kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van risico. Denk aan onwel wording, vallen of confrontatie met kwaadwillenden. Collega’s zijn niet in de buurt en bellen met het alarmnummer is niet (meer) mogelijk. De telefoon is buiten bereik of het is niet mogelijk om de telefoon te pakken door letsel. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem dat automatisch een alarm verstuurd. Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gemaakt als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt of onder een ingestelde hoek gekanteld is. De alarmknop zal dan eerst een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal. Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens het ingestelde scenario. Uiteraard kan er ook alarm gemaakt worden door op de alarmknop te drukken. Secure2Go biedt verschillende man-down alarmknoppen aan. De discrete Cube is onzichtbaar te dragen en voldoet voor de meeste beveiligingstaken uitstekend. In rumoerige omstandigheden, met bijvoorbeeld veel omgevingslawaai, biedt de Twig Protector uitkomst. Deze industriële alarmknop is robuust en waterdicht, met zeer luide waarschuwingssignalen. Zowel de Cube als de Protector beschikken over een multi-netwerk Simkaart en nauwkeurige GSP-functie.

Is een alarmknop ook onderweg en tijdens buitenwerkzaamheden te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook geschikt om onderweg en tijdens buitenwerkzaamheden te gebruiken. Juist in die gevallen kunnen hulpdiensten nodig zijn in geval van agressie of een ongeval.

Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In de buitenlucht is GPS zeer accuraat. In een gebouw is de locatiebepaling minder nauwkeurig. Op het moment dat een gebouw betreden wordt, is daarom een kleine aanvullende handeling nodig. Daarvoor hebben wij een eenvoudige tool voor de smartphone ontwikkeld. Met deze tool is de exacte locatie tot op voordeurniveau te bepalen.

Zodra de medewerker de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met onze gecertificeerde alarmcentrale. Alle informatie over de gebruiker, locatie en de aard van de werkzaamheden is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de hulpdiensten aansturen.

Dus zeker ook voor professionals die buitenwerkzaamheden verrichten, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van onze alarmknoppen automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daarmee is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij zeer belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onderdelen waar onder andere op wordt gecontroleerd zijn:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

“Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.”
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire,Safety en Security

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor natuurbeheerders.

Welke natuurbeheerders gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer organisaties en bedrijven maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Ook voor medewerkers die werkzaam zijn in de natuur en de openbare ruimte.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om u in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kunt u betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je gelezen hebt zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in het natuurbeheer te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jouw activiteiten kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor natuurbeheerders te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper  gratis beschikbaar. Hierin staat veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Beate
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.