waterschap-secure2go-persoonsalarm

Ga veilig op pad voor het waterschap, met mobiele persoonsalarmering van Secure2Go.

Veiligheid voor medewerkers van het waterschap

Veiligheid voor medewerkers van het waterschap is een belangrijk en actueel onderwerp. Medewerkers kunnen in het hele brede werkgebied van de waterschappen te maken krijgen met allerlei vormen van onveiligheid en ongevallen. Voorbeelden zijn publieksagressie en diverse risico’s die samenhangen met alleen werken.

Het rapport Monitor Agressie en geweld 2018 in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018) laat zien dat 3 op de 10 ambtsdragers in het openbaar bestuur in toenemende mate te maken krijgen met een vorm van agressie of geweld.

Onder bestuurders en volksvertegenwoordigers in het decentraal bestuur is na een daling tussen 2012 en 2014, in de afgelopen vier jaar een stijging van het slachtofferschap zichtbaar. Drie op de tien politieke ambtsdragers bij waterschappen, provincies en gemeenten hebben uit hoofde van hun functie te maken gehad met agressie of geweld.
Bron: (I&O Research, 2018)

Incidenten waarin agressie of geweld een rol spelen, zijn dus helaas ook voor professionals van de waterschappen een gegeven.

Daarom is het belangrijk dat je als medewerker van het waterschap kunt vertrouwen op betrouwbare alarmeringssystemen om collega’s of hulpdiensten snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Met een eenvoudige druk op een discrete knop, of met een automatische man-down functie, wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken bij het waterschap

Veilig werken bij het waterschap is een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor het publieke belang. In een veilige omgeving komen de kwaliteiten van professionals tot uiting. Zo kunnen zij optimaal presteren.

Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de medewerkers te borgen, is het belangrijk dat het waterschap een goed veiligheidsbeleid heeft. Onderdelen van een dergelijk veiligheidsbeleid zijn bijvoorbeeld preventie en training. Ook het bepalen van een norm voor gewenst en acceptabel gedrag is hier onderdeel van.

Maar helaas kan iedere professional, hoe voorbereid ook, te maken krijgen met een agressie incident of ongeval. Dan is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd kan worden.

Een compacte en makkelijk draagbare alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor uw medewerkers van het waterschap mogelijk te maken.

De juiste hulp met het juiste systeem

In het geval van een dreigende situatie of ongeval, wil je met het juiste systeem, de juiste hulp in kunnen schakelen. Het Arbeidsmarkt en Ontwikkelfonds Waterschappen (A&O-fonds Waterschappen) onderscheid in de Arbocatalogi op haar website de diverse vormen van risico’s waar medewerkers van de waterschappen mee te maken kunnen krijgen.

Secure2Go biedt voor iedere vorm een passende oplossing om te kunnen alarmeren. Of het nu gaat om de inspecteur van dijken en waterkeringen, of de receptionist achter de balie op kantoor.

Voor medewerkers die buiten het zicht en gehoor van collega’s werkzaamheden verrichten is alleenwerkersalarmering zeer geschikt. Voor medewerkers die met name risico lopen op agressie en geweld, bieden wij verschillende vormen van agressiealarmering. De mogelijkheden worden hierna verder toegelicht.

Alarmering voor alleenwerkers van het waterschap

Alleenwerkers van het waterschap kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van risico. Denk aan onwel wording, beknelling of vallen. Collega’s zijn dan niet in de buurt en bellen met het alarmnummer is dan vaak niet mogelijk. De telefoon is buiten bereik, of het is fysiek niet mogelijk om de telefoon te pakken. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem wat automatisch een alarm verstuurd als dat nodig is.

Met een man-down alarmknop wordt automatisch een alarm gegenereerd als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt, of onder een ingestelde hoek gekanteld is. De alarmknop zal eerst een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal.

Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens een afgesproken scenario. Uiteraard kan er ook alarm gemaakt worden door op de alarmknop te drukken.

Het alarm zal vervolgens intern verstuurd worden naar een eigen meldkamer of assistentieteam, of extern naar onze gecertificeerde particuliere alarmcentrale.

Secure2Go biedt verschillende man-down devices aan. Het meest gekozen man-down device is de Twig Protector. Deze alarmknop is robuust, waterdicht en beschikt over nauwkeurige GPS-functie. Bovendien is deze Protector ook in Atex uitvoering beschikbaar. Hierdoor is deze ook toepasbaar in een omgeving met explosiegevaar.

Hoe gaat intern alarmeren naar collega’s in zijn werk?

De systemen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor intern alarmeren naar collega’s. Interne alarmering kan door middel van paging of met spraakberichten.

Nadat het alarm verzonden is, zullen collega’s in geval van paging op hun eigen noodknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de noodknop verschijnt de naam van de medewerker of de ruimte waar het alarm is gemaakt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. In dit spraakbericht is duidelijk te horen waar en door wie het alarm is gemaakt.

De alarmmelding kan daarnaast of tegelijk ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Dit is het externe scenario. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de juiste hulpdiensten aansturen. Op deze manier ben je er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Hoe gaat externe alarmering naar de alarmcentrale in zijn werk?

In het scenario van externe alarmering gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Als je in een dreigende situatie alarm maakt, komt deze als overval-alarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een verbinding openen met de alarmknop. In de praktijk zal de verbinding binnen 20 seconden geopend zijn. Voor alleenwerkersalarmering wordt een 2-weg verbinding geopend. Voor agressiealarmering opent de centralist een 1-weg meeluisterverbinding.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en dreiging of ongeval.

De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Is een alarmknop ook onderweg en tijdens buitenwerkzaamheden te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook geschikt om onderweg en tijdens buitenwerkzaamheden te gebruiken. Ook in die gevallen kunnen hulpdiensten nodig zijn in geval van agressie of een ongeval.

Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In de buitenlucht is GPS zeer accuraat. In een gebouw is de locatiebepaling minder nauwkeurig. Op het moment dat een gebouw betreden wordt, is daarom een kleine aanvullende handeling nodig. Daarvoor hebben wij een eenvoudige tool voor de smartphone ontwikkeld. Met deze tool is de exacte locatie tot op voordeurniveau te bepalen.

Publieksagressie (door derden) komt breed binnen de sector waterschappen voor. Vrijwel alle werknemers met publieke functies kunnen hier te maken mee krijgen.
Bron: (A&O-fonds Waterschappen, 2013)

Zodra de medewerker de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met onze gecertificeerde alarmcentrale. Alle informatie over de gebruiker, locatie en de aard van de werkzaamheden is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de hulpdiensten aansturen.

Dus zeker ook voor de veiligheid van professionals van het waterschap die buiten kantoor aan het werk zijn, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is spreekkamer alarmering mogelijk met de alarmknoppen van Secure2Go?

Waterschappen maken vaak gebruik van spreekkamers. Wanneer er tijdens een gesprek sprake is van dreiging of agressie, is het erg belangrijk dat er discreet gealarmeerd kan worden. Ook daarvoor heeft Secure2Go een passende oplossing.

Onder de tafel kan een remote button bevestigd worden. Deze button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. De button activeert na indrukken een alarmknop die elders in de ruimte uit het zicht staat opgesteld. Uiteraard kun je ook een alarmknop op het lichaam dragen waarmee gealarmeerd kan worden.

Alarmeren-met-remote-button

Met één druk op de knop wordt er een alarm naar collega’s of naar onze gecertificeerde meldkamer verstuurd. Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo kunnen collega’s de eerste assistentie verlenen en zal vanuit de meldkamer de politie aangestuurd worden als dat nodig is.

De remote buttons zijn ook bijzonder geschikt om balie- of receptiemedewerkers uit te rusten met een betrouwbaar alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem schaalbaar en voordelig.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van onze alarmknoppen automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onder andere op:
• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor de waterschappen.

Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Welke waterschappen gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer waterschappen maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen bij de waterschappen. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn waterschap?

Zoals je hebt gelezen, zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals van de waterschappen te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jullie waterschap kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor de waterschappen te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staan veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
A&O-fonds Waterschappen. (2013). Arbocatalogus sector Waterschappen. Den Haag: A&O-fonds Waterschappen.
I&O Research. (2018). Monitor agressie en geweld 2018. Amsterdam: I&O Research.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Beate
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.