Ga veilig aan de slag bij Werk en Inkomen. Vertrouw op onze mobiele persoonsalarmering.

Veiligheid voor professionals van Werk en Inkomen

Veiligheid voor professionals van Werk en Inkomen is een belangrijk thema. Professionals van Werk en Inkomen worden namelijk regelmatig blootgesteld aan agressie van burgers.

De Monitor integriteit en veiligheid openbaar bestuur (2016) laat zien dat maar liefst 1 op de 5 medewerkers van de gemeente te maken krijgt met een geweldsincident. Incidenten waarin agressie of dreiging een rol spelen zijn dus helaas ook voor professionals van Werk en Inkomen een gegeven.

‘Eén op de vijf medewerkers in het openbaar bestuur is in de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd met geweldsincidenten door burgers.’
Bron: (I&O Research, 2016)

Daarom is het belangrijk dat je als medewerkers van Werk en Inkomen kunt vertrouwen op een betrouwbaar alarmeringssysteem om collega’s of politie snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om snel en onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Zowel binnen de muren van een gemeente, als daarbuiten tijdens ambulante activiteiten. Met een druk op een discrete knop wordt hulp snel ingeschakeld.

Veilig werken bij Werk en Inkomen

Veilig werken bij Werk en Inkomen is een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor de inwoners van een gemeente. Om dit veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat de gemeente een goed agressiebeleid heeft.

Doorgaans hebben gemeenten dit beschikbaar. Onderdelen van een dergelijk beleid zijn bijvoorbeeld preventie en training en een organisatienorm voor wat acceptabel gedrag is.

Maar helaas kan iedere professional, hoe voorbereid ook, te maken krijgen met een agressie incident. Dan is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd wordt.

Een compacte alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor uw medewerkers mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als ik op een noodknop druk?

Na een korte druk op de noodknop ontstaat er direct een verbinding met het ons platform. Vanuit dit platform start vervolgens automatisch een afgesproken scenario.

Het meest toegepaste scenario is externe doormelding naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en meeluisteren met de alarmknop. In de praktijk zal de centralist binnen 20 seconden meeluisteren.

Na verificatie van de melding schakelt de centralist de juiste hulp in. Verificatie van de melding kan op twee manieren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of geweld. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

Een ander scenario is dat de alarmmelding intern bij de gemeente binnen komt. Bijvoorbeeld bij een eigen beveiliging of interventieteam. Externe en interne alarmering kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijkertijd ingesteld worden. Op deze manier ben je er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

Je moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daardoor is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening. Denk aan:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor medewerkers van Werk en Inkomen.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt’.
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Is een alarmknop ook ambulant te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook zeer geschikt voor ambulant gebruik. Medewerkers van Werk en Inkomen komen namelijk vaak achter de voordeur, in de leefomgeving van de cliënt. En het verloop van een huisbezoek is helaas nooit te voorspellen.

Verschillende factoren spelen hier namelijk in mee. Te denken valt aan mogelijke aanwezigheid van derden in de woning, middelengebruik van de bewoner of onbekende psychiatrische problematiek. Daarom is het erg belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een discreet en betrouwbaar systeem om te kunnen alarmeren.

De Arbocatalogus van A&O fonds Gemeenten onderschrijft ook dat het voor de diverse werkzaamheden van medewerkers raadzaam is om te beschikken over een alarmeringssysteem.

‘Zorg dat je goed in beeld hebt welke alarmeringsvoorzieningen er zijn in het gemeentehuis en hoe medewerkers die ambulant werken kunnen alarmeren. Verzeker je ervan dat ook de alarmopvolging duidelijk is en wordt geoefend in de praktijk.’
Bron: (A&O fonds Gemeenten, 2020)

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor ambulante werkzaamheden. Onze noodknoppen zijn namelijk uitgerust met nauwkeurige GPS-functie. In combinatie met onze eenvoudige huisbezoek tool is de exacte locatie op voordeurniveau bekend.

Het compacte formaat maakt de alarmknop goed draagbaar op het lichaam. Je kunt de alarmknop met een clip of karabijnhaak bevestigen aan broeklus, of meenemen in een jas- of broekzak.

Zodra je de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met de gecertificeerde alarmcentrale. De centralist zal meeluisteren via de hoogwaardige microfoon in de alarmknop. Alle informatie over de gebruiker, doelgroep en de locatie is daarbij automatisch direct beschikbaar voor de centralist. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen.

Dus zeker ook voor de veiligheid van professionals van Werk en Inkomen die op huisbezoek gaan, biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is spreekkamer alarmering mogelijk bij Werk en Inkomen?

Spreekkamer alarmering wordt vaak toegepast bij Werk en Inkomen. Burgers komen immers vaak naar de gemeente toe met vragen. Gemeenten beschikken daarom over ruimtes waar gesprekken met burgers kunnen worden gevoerd.

Wanneer er tijdens een gesprek sprake is van dreiging of agressie, is het erg belangrijk dat je discreet kunt alarmeren. Ook daarvoor heeft Secure2Go een passende oplossing.

Onder de tafel wordt een remote button bevestigd. Deze button is draadloos en zeer eenvoudig aan te brengen. Deze button activeert na indrukken een alarmknop die elders in de spreekkamer uit het zicht staat opgesteld. Uiteraard kun je ook een alarmknop op het lichaam dragen om mee te alarmeren.

Waarschuw-je-collega's-met-spreekkamer-alarmering

Met een druk op de knop wordt er een alarm naar collega’s of naar onze meldkamer verstuurd. Deze twee opties kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. Zo kunnen collega’s de eerste assistentie verlenen en zal vanuit de meldkamer de politie aangestuurd worden als dat nodig is.

De alarmmelding naar collega’s gebeurt door middel van paging. Collega’s ontvangen dan een geluid- en trilsignaal op een eigen alarmknop, of een spraakbericht op de mobiele of vaste telefoon.

De remote buttons zijn ook bijzonder geschikt om gemeentelijke balie- of receptiemedewerkers uit te rusten met een betrouwbaar alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk tot wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden. Zo kunnen meerdere balies in een ruimte aangesloten worden op 1 alarmknop. Dit maakt het systeem schaalbaar en voordelig.

Zijn de alarmknoppen van Secure2Go geschikt voor onderlinge alarmering?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt voor onderlinge alarmering. Dit wordt paging genoemd. Als je de noodknop indrukt, zullen collega’s op hun eigen alarmknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de alarmknop verschijnt de naam van de medewerker, balie of spreekkamer waar de knop is ingedrukt. Zo kunnen collega’s snel assistentie verlenen.

Naast paging kunnen er ook spraakberichten voor interne alarmering verstuurd worden. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon, waarin zij duidelijk te horen krijgen waar en door wie het alarm is gemaakt.

De alarmmelding kan daarnaast, of tegelijk, ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist snel de politie aansturen indien gewenst.

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Na het indrukken van de alarmknop moet hulp snel ter plaatse zijn. De alarmmelding komt daarom als overval-alarm binnen bij de alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen. De meeluisterverbinding met de alarmknop wordt binnen 30 seconden tot stand gebracht. In de praktijk is dit binnen 20 seconden.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en doelgroep.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie.

Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Welke gemeenten gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer gemeenten maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Onder andere medewerkers van de afdelingen Werk en Inkomen, de Sociale Dienst, leerplicht en handhaving vertrouwen op de persoonsalarmering van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gemeentelijke gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

‘Wij gebruiken de flexibele oplossing van Secure2Go bij de balies en in de spreekkamers voor het alarmeren van het agressieteam en het BHV Team. Medewerkers die op huisbezoek gaan nemen de Secure Cube mee die is gekoppeld met de alarmcentrale.’
Agressie coördinator van een Gelderse gemeente

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je gelezen hebt, zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals van werk en inkomen te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jullie gemeente of afdeling kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor professionals van Werk en Inkomen te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staan veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
A&O fonds Gemeenten. (2020, 3 31). Agressie en geweld. Opgehaald van www.arbocatalogus.aeno.nl: https://arbocatalogus.aeno.nl/
I&O Research. (2016). Monitor integriteit en veiligheid openbaar bestuur 2016. Amsterdam: I&O Research.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Beate
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.