Wifi-netwerk gebruikt om de locatie van een incident te bepalen

In april hebben we ons eerste grote project uitgerold waarbij de locatie van een alleenwerker volledig wordt bepaald op basis van het al aanwezig wifi-netwerk.

Medewerkers die alleenwerken op risicovolle locaties en contractors die werkzaamheden uitvoeren binnen de hekken van het fabrieksterrein beschikken vanaf nu over een robuust man-down systeem.

Als er iets misgaat ontvangt de beveiliging een alarmmelding. In de melding wordt automatisch meegestuurd waar de alleenwerker zich bevindt. We hebben daarvoor de unieke ID-nummers van alle wifi access points op het terrein in ons alarmeringsplatform toegevoegd en ingetekend op de kaart. De locatie van het access point welke het sterkste signaal afgeeft op het moment van de alarmering wordt bij de alarmmelding weergegeven. Is het incident op het buitenterrein, dan kan de gps-positie gebruikt worden.

Zo gebruiken we de bestaande infrastructuur om het BHV-team zo efficiënt mogelijk aan te sturen.

Wil je weten of we bij jullie ook de locatie kunnen bepalen op basis van het wifi-netwerk? Neem dan contact op met onze adviseur veilig alleenwerken.