Deurwaarders slaan snel alarm bij agressie!

 

  • Deurwaarders slaan 24/7, overal, met één druk op de knop onopgemerkt alarm;
  • Een eenvoudig te bedienen noodknop;
  • Uitvoerig getest en aanbevolen door de KBvG (Beroeps organsatie van Gerechtsdeurwaarders);
  • Waarschuw collega’s of onze getrainde centralist die meeluistert met je situatie;
  • Slimme draagbare techniek voor exacte positiebepaling, ook achter de voordeur;
  • De geluidsopname kan gebruikt worden als bewijsmateriaal bij een aangifte.

 

Dat is het gecertificeerde mobiele alarmeringssysteem van Secure2Go,

Ideaal voor deurwaarders!

 

De zekerheid van ondersteuning

Met onze mobiele noodknop kunnen deurwaarders altijd en overal, snel en onopvallend hulp inschakelen. Onze gecertificeerde systemen, de Cube en de Card, werken uiterst nauwkeurig en betrouwbaar en dragen daardoor voelbaar bij aan de veiligheid. Deurwaarders die zijn uitgerust met een mobiel persoonsalarm van Secure2Go kunnen met een simpele druk op de knop snel en onopgemerkt alarm slaan als ze zich bedreigd voelen. Dankzij de betrouwbaarheid van het systeem zijn ze zeker van ondersteuning.

 

Verzamel bewijsmateriaal van verbale bedreiging

Na activering van het alarm luistert er direct een gespecialiseerde centralist mee met de situatie. De centralist kan vervolgens met prioriteit hulpdiensten inschakelen. Via GPS is duidelijk waar de persoon in nood zich bevindt. Secure2Go maakt zelfs locatiebepaling tot achter de voordeur mogelijk.

De meeluisterverbinding wordt opgenomen en hierdoor beschikken deurwaarders via de noodknop meteen over geldig bewijsmateriaal van een eventuele verbale bedreiging. Dit helpt bij het doen van aangifte tegen de bedreiger. Het is nu ook mogelijk om op juridisch geborgde wijze gesprekken op te nemen zonder tussenkomst van de alarmcentrale. Download hieronder het juridische memo op dat hiervoor is opgesteld.

 

Een betrouwbare back-up

Dankzij deze gegarandeerde ondersteuning voelen deurwaarders zich niet alleen zekerder en veiliger, er kan ook daadwerkelijk snel en gericht worden ingegrepen als dat nodig is. De angst en bedreiging die je als deurwaarder ervaart is levensecht en de zekerheid van directe back-up kan het verschil maken. Je wilt er natuurlijk voor 100% op kunnen vertrouwen dat de hulpdiensten met prioriteit worden ingeschakeld en naar je exacte locatie worden gestuurd.

 

Advies waar je mee kunt werken

De persoonlijke alarmeringssystemen van Secure2Go voldoen maximaal aan de strenge kwaliteitseisen van Kiwa. De vraag is dus niet òf ons systeem werkt, maar vooral hoe ons systeem daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan jullie veiligheid. Onze adviseurs gaan daar graag met jullie over in gesprek. Welke apparatuur is voor jullie het meest praktisch om te gebruiken, wie moet er gewaarschuwd worden bij een alarm en we helpen met het opstellen van een protocol zodat de persoon in nood de garantie heeft dat er altijd, dag en nacht hulp komt.

 

De systemen van Secure2Go zijn tegen maandelijkse of jaarlijkse vergoeding full-service te gebruiken. Je kunt de noodknoppen ook kopen en aanvullen met een service abonnement. Het is niet noodzakelijk dat iedere medewerker een eigen alarmknop heeft, er kunnen er ook een aantal rouleren onder een team.

 

Afhankelijk van jullie wensen en budgettaire mogelijkheden kijken we samen naar de beste oplossing voor jullie organisatie.

 

Pilot KBvG

Begin 2019 voerde de KBvG een pilot uit met drie systemen waaronder die van Secure2Go. Ons systeem wordt naar aanleiding van deze pilot aanbevolen. De Cube wordt betrouwbaarder geacht dan een app op een mobiele telefoon. Er is beschikking over meerdere telefoonnetwerken, de microfoon is vele malen gevoeliger en het systeem is gecertificeerd volgens de strenge normen van KIWA.

Een ander systeem dat is getest werkte op basis van een knop op een polsband. De deurwaarders kwamen er tijdens het testen achter dat het bij een aanval onwenselijk is om een knop op de pols te moeten indrukken. Je hebt immers één arm nodig om je te verdedigen.