Veiligheid voor handhaving en toezicht

Veiligheid voor handhaving en toezicht professionals is een actueel en belangrijk onderwerp. Steeds vaker verschijnen in het nieuws berichten over agressie of geweld richting handhavers en toezichthouders. Zo krijgt 1 op de 3 BOA’s maandelijks met geweld te maken, is te lezen op de website van BOA Vakbond ACP. Handhavers en toezichthouders krijgen steeds meer taken en bevoegdheden. Daardoor hebben zij een belangrijke plaats in de publieke ruimte, het openbaar vervoer en in de natuur. Het aanspreken op gedrag, of het verbaliseren van mensen roept steeds vaker agressief gedrag op. Van verbale scheldpartijen tot bedreigingen en helaas ook fysiek geweld. Er zal geen toezichthouder of handhaver zijn voor wie dit bespaard is gebleven. Het is daarom zeer belangrijk dat handhavers en toezichthouders kunnen vertrouwen op betrouwbare alarmeringssystemen om collega’s of hulpdiensten snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Met een eenvoudige druk op een discrete knop, wordt snel de juiste hulp ingeschakeld.

Veilig aan het werk als handhaver of toezichthouder

Als handhaver of toezichthouder wil je veilig aan het werk. Als je je iedere dag opnieuw inzet voor de samenleving wil je dat op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen.

Want als medewerkers veilig en met een goed veiligheidsgevoel aan het werk kunnen, zullen zij dit met meer zelfvertrouwen doen. Juist in een rol waarin voldoende zelfvertrouwen voorwaardelijk is om het werk optimaal te kunnen doen is dit uiterst belangrijk.

De psychsociale arbeidsbelasting (PSA) wordt bovendien tot een minimum beperkt als de werkgever de juiste maatregelen treft. Hierdoor hebben medewerkers meer plezier in het werk, daardoor werken zij efficiënter, en is er uiteindelijk minder verzuim.

Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de medewerkers te borgen, is het belangrijk dat de organisatie een goed veiligheidsprotocol heeft. Onderdelen van een dergelijk veiligheidsprotocol zijn bijvoorbeeld preventie en training. Ook het bepalen van een norm voor gewenst en acceptabel gedrag is hier onderdeel van.

Maar helaas zal nagenoeg iedere handhaver en toezichthouder, hoe vaardig en voorbereid ook, te maken krijgen met een agressie incident of ongeval. Dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op een systeem waarmee eenvoudig en snel gealarmeerd kan worden.

Een compacte en makkelijk draagbare alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor jouw toezicht en handhaving professionals mogelijk te maken.

Noodknop-om-agressievrij-te-kunnen-werken

De juiste hulp met het juiste systeem

In het geval van een dreigende situatie of ongeval, wil je de juiste hulp met het juiste systeem in kunnen schakelen. Toezichthouders en handhavers zijn in zeer verschillende werkomstandigheden actief, ieder met een eigen dynamiek en risico’s. Secure2Go biedt voor iedere omstandigheid een passende oplossing om te kunnen alarmeren. Of het nu gaat om BOA’s in een stedelijk gebeid, boswachters in een natuurgebied, of handhavers tijdens een evenement. Iedere toezichthouder en handhaver kan worden uitgerust met de juiste alarmeringsmiddelen. Voor medewerkers die met name risico lopen op agressie en geweld, bieden wij verschillende vormen van agressiealarmering. Voor medewerkers die buiten het zicht en gehoor van collega’s werkzaamheden verrichten met risico op ongelukken of onwel wording is alleenwerkersalarmering zeer geschikt. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. Deze twee vormen van alarmering worden hierna verder toegelicht.

Agressiealarmering voor handhavers en toezichthouders

Agressiealarmering voor handhavers en toezichthouders biedt een grote meerwaarde in het werk. Op het moment dat de toezichthouder of handhaver te maken krijgt met agressie of geweld, wordt de alarmbutton ingedrukt. Het alarm wordt via het GSM-netwerk verzonden naar ons platform. Vanuit dit platform start automatisch een intern of extern scenario om hulp in te schakelen.

In het externe scenario gaat het alarm naar onze gecertificeerde alarmcentrale. De alarmmelding komt hier op het niveau van overval-alarm binnen. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen.

Een getrainde centralist zal vervolgens binnen 30 seconden de alarmmelding aannemen en een verbinding openen met de alarmknop. In de praktijk zal de verbinding binnen 20 seconden geopend zijn. Voor agressiealarmering opent de centralist een 1-weg meeluisterverbinding om escalatie te voorkomen.

Na verificatie van de melding belt de centralist rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Het namelijk wettelijk zo geregeld dat de politie ingezet mag worden nadat de melding positief geverifieerd is. De getrainde centralist kan de melding op twee manieren verifiëren. Ten eerste doordat de centralist geluiden hoort die duiden op agressie of een incident. De tweede manier is dat de centralist het afgesproken ‘codewoord onder dwang’ hoort.

Alle beschikbare informatie wordt vervolgens gedeeld met de politie. Denk aan informatie over de melder, over de locatie en de dreiging.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. De meeluisterverbinding kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Interne alarmering voor handhavers en toezichthouders

Interne alarmering voor handhavers en toezichthouders kan door middel van paging of met spraakberichten.

Zodra de professional de alarmknop indrukt, zullen collega’s op hun eigen alarmknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de knop verschijnt de naam van de ruimte of medewerker die de knop heeft ingedrukt. Tegelijk kan de GPS-locatie meegestuurd worden via sms. Zo kunnen collega’s snel ter plaatse gaan om ondersteuning te bieden.

Er kan ook onderling gealarmeerd worden middels een duidelijk spraakbericht via een oproep op de vaste of mobiele telefoon.

Interne en externe alarmering kunnen overigens ook automatisch tegelijk geactiveerd worden. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Alleenwerkersalarmering voor handhavers en toezichthouders

Handhavers en toezichthouders kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van risico. Denk aan onwel wording, vallen of confrontatie met kwaadwillenden. Collega’s zijn niet in de buurt en bellen met het alarmnummer is niet (meer) mogelijk. De telefoon is buiten bereik of het is niet mogelijk om de telefoon te pakken door letsel. Dan is het belangrijk dat er vertrouwd kan worden op een systeem dat automatisch een alarm verstuurd.

Een man-down alarmknop verzend automatisch een alarm als de knop langer dan een ingestelde tijd niet beweegt of onder een ingestelde hoek gekanteld is. De alarmknop zal dan eerst een vooralarm geven door middel van een geluid- en trilsignaal.

Als de alarmknop niet binnen een ingestelde tijd beweegt, of weer in positie komt, zal het alarm automatisch verzonden worden volgens het ingestelde interne of externe scenario. Uiteraard kan er ook alarm gemaakt worden door op de alarmbutton te drukken.

Secure2Go biedt verschillende mandown alarmdevices aan. De discrete Secure Cube van het Finse merk Twig is onzichtbaar te dragen en voldoet voor de meeste toezicht- en handhavingstaken uitstekend.

In rumoerige omstandigheden, met bijvoorbeeld veel omgevingslawaai, biedt de Twig Protector uitkomst. Deze industriële alarmknop is robuust en waterdicht, met zeer luide waarschuwingssignalen. Zowel de Secure Cube als de Protector beschikken over een multi-netwerk Simkaart en nauwkeurige GSP-functie.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van onze alarmknoppen automatisch continue gemonitord. De alarmknop beschikt verder over een multi-netwerk Simkaart. Daarmee is er altijd verbinding met het sterkste telefoonnetwerk. Ook is de meest recente locatie altijd bekend, want de alarmknop houdt automatisch contact met de GPS-satellieten.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij zeer belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening gecontroleerd. Onderdelen waar onder andere op wordt gecontroleerd zijn:

• Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.”
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire,Safety en Security

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor personensalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid voor handhavers en toezichthouders.

Welke handhavers en toezichthouders gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer organisaties en bedrijven maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Ook voor medewerkers die werkzaam zijn in het domein van handhaving en toezicht en in de openbare ruimte.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om u in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen. Op die manier kunt u betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je gelezen hebt zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van handhavers en toezichthouders te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jouw activiteiten kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een passende oplossing te komen, om zo de veiligheid voor handhavers en toezichthouders te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper  gratis beschikbaar. Hierin staat veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Beate
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.