Het alarmsysteem

voor slachtoffers van

huiselijk geweld!

Het alarmsysteem

voor slachtoffers van

huiselijk geweld!

Het AWARE alarmsysteem is voor iedereen die, als gevolg van stalking of huiselijk geweld, ernstig wordt bedreigd of mishandeld. Omdat het hierbij daadwerkelijk om mensenlevens kan gaan is een zeer specialistische leverancier met een uiterst betrouwbaar systeem heel belangrijk.

 

In Nederland zijn wij aantoonbaar de betrouwbaarste op het gebied van persoonsalarmering (ook wel PPA genoemd) doordat wij als enige leverancier het strenge kwaliteitskeurmerk ‘Mobiele beveiliging van personen’ van Kiwa hebben behaald. Klik hier voor het document waar de belangrijkste eisen staan omschreven.

 

Hoe werkt het:

Slachtoffers die zijn uitgerust met een mobiel persoonsalarm van Secure2Go kunnen met een simpele druk op de knop snel en onopgemerkt alarm slaan als ze zich bedreigd voelen. Dankzij de betrouwbaarheid van het systeem kunnen ze daarna zeker zijn van ondersteuning. Na geluidloze activering van het alarm wordt direct met de hoogste prioriteit de politie aangestuurd en luistert de centralist live mee met de situatie. Het alarm wordt altijd binnen 30 seconden na activatie opgevolgd. Wij gaan er van uit dat bij deze meldingen iedere seconde telt!

 

Waarom bij Secure2Go:

Ons systeem achter de noodknop is zo efficiënt en op zekerheid ingericht dat de melding direct zonder vertraging bij onze Particuliere Alarmcentrale binnenkomt. Omdat de GPS-locatie iedere 60 seconden (!) wordt doorgestuurd is altijd de meest recente locatie bekend.

 

Omdat wat ons betreft iedereen zich Secure2Go moet kunnen voelen en wij graag onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen, hebben we voor deze doelgroep een interessante tariefstelling met flexibele contractperioden vastgesteld. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor vragen, leveringen en problemen.

 

Aangezien de aanvraag voor een AWARE alarmsysteem verloopt via samenwerkingsverbanden tussen hulpverleningsinstanties en gemeenten (zoals Veilig Thuis of Veiligheidshuizen) leveren wij niet direct aan de slachtoffers maar uitsluitend via deze instanties.

 

Is uw organisatie verantwoordelijk voor de uitgifte van de AWARE alarmsystemen en wilt u meer informatie over onze dienstverlening of een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op.

026 82 00 263