zorg en hulpverlening

Wees voorbereid op agressie in de gehandicaptenzorg. Vertrouw op Secure2Go.

Veiligheid in de gehandicaptenzorg

Veiligheid voor medewerkers in de gehandicaptenzorg is een actueel en belangrijk onderwerp. Medewerkers in de gehandicaptenzorg worden regelmatig, en zelfs bovengemiddeld vaak, geconfronteerd met grensoverschrijdend of intimiderend (onbegrepen) gedrag. Daarom is het van groot belang dat er procedures zijn voor alarmering en inzet van collega’s of politie.

Dit stelt ook Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (STAG) op haar website. In de STAG zijn diverse sociale partners uit de branche gehandicaptenzorg vertegenwoordigd. Gezamenlijk heeft de branche gehandicaptenzorg daarom een statement opgesteld. Deze onderschrijven wij van harte. Dit statement luidt:

Elke dag veiliger

Wij willen een branche met organisaties waarbinnen alle professionals en alle cliënten zich iedere dag veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Waar ze veilig en zo vrij mogelijk van agressie kunnen wonen, zijn en werken.

Want het is onze overtuiging dat veiligheid en je veilig voelen bepalende factoren zijn voor de kwaliteit van leven en de kwaliteit van werken. Waar medewerkers veiligheid ervaren, hebben zij de ruimte om al hun professionele kwaliteiten te richten op het belang en welzijn van hun cliënten. Hierdoor verbeteren de zorg en het leefklimaat en hebben cliënten meer levensplezier, ruimte om zich te ontwikkelen en uiteindelijk een groter gevoel van eigenwaarde. Dit versterkt de trots van iedereen in en rondom de organisatie en ook daar groeien medewerkers en organisaties weer van. Zo is veiligheid een geweldige voedingsbodem voor groei. In veilige organisaties willen cliënten graag wonen, leven en zorg ontvangen en willen medewerkers graag werken.

Bron: (Gezamenlijk statement sociale partners, 2020)

Een alarmeringssysteem vergroot je veiligheid en het veiligheidsgevoel

De alarmeringssystemen van Secure2Go vergroten de veiligheid en het veiligheidsgevoel van professionals in de gehandicaptenzorg. Dit is de essentie van wat wij bieden met onze dienstverlening. Wij bieden diverse oplossingen om op een discrete manier altijd en overal te kunnen alarmeren. Tijdens ambulante werkzaamheden buiten de deur, maar ook binnen de muren van woonvoorzieningen of kantoor.

Door het indrukken van een alarmknop komt er een verbinding tot stand met onze gecertificeerde alarmcentrale. Daarna kan een ervaren centralist snel de juiste hulp inschakelen. Ook interne alarmering is mogelijk met een druk op de knop. Door middel van ‘paging’ of spraakberichten worden collega’s op de hoogte gebracht van het alarm. Zij kunnen dan snel assistentie bieden.

Veilig werken in de gehandicaptenzorg

Veilig werken in de gehandicaptenzorg is een breed thema. Een gedegen agressiebeleid met onder andere risico taxatie instrumenten en agressietrainingen liggen aan de basis van veilig werken voor de medewerkers. Hierdoor kunnen zij goed voorbereid en met zelfvertrouwen hun werk doen.

Maar grensoverschrijdend gedrag en agressie incidenten zijn helaas nooit helemaal te voorkomen. Op die momenten is het van groot belang dat er blindelings vertrouwd kan worden op een gebruiksvriendelijke alarmknop waarmee snel en discreet hulp ingeschakeld kan worden van politie of collega’s.

Hoe werkt een alarmknop in geval van dreiging of agressie?

In het geval van dreiging of agressie wordt met één druk op de alarmknop een alarmmelding verzonden. De medewerkers draagt de noodknop doorgaans op het lichaam. Dit kan met karabijnhaak of riemclip aan de broek, of bijvoorbeeld in een jas- of broekzak. Doordat de noodknop een zeer compact formaat heeft, kan hij altijd onzichtbaar gedragen worden.

Zodra de medewerker te maken krijgt met dreiging of geweld, wordt de paniekknop ingedrukt. Hierna komt er binnen 30 seconden een meeluisterverbinding tot stand met onze alarmcentrale. Een ervaren centralist luistert mee en beoordeelt de situatie. Voordat de centralist de politie mag aansturen, zal de melding geverifieerd moeten worden.

Verificatie kan op twee manieren. Als eerste doordat de geluiden die de centralist hoort, duiden op dreiging of agressie. Ten tweede doordat de gebruiker van de alarmknop het afgesproken codewoord gebruikt. Zodra de melding geverifieerd is, zal de politie aangestuurd worden naar de locatie van melding.

Naast de opvolging vanuit de alarmcentrale, is het ook mogelijk om interne alarmering in gang te zetten. Hiermee kan bijvoorbeeld een BHV-team of een agressie assistentieteam gealarmeerd worden. Voor iedere organisatie bieden wij maatwerk.

Kan ik een alarmknop ook op huisbezoek gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker bruikbaar voor huisbezoeken en andere ambulante werkzaamheden. Steeds meer organisaties in de gehandicaptenzorg maken daarom ook gebruik van onze alarmknoppen. Tijdens een huisbezoek begeef je je in de leefomgeving van de cliënt of patiënt. Daarbij zijn er risico verhogende factoren die mee kunnen spelen. Denk aan middelengebruik of aanwezigheid van derden in de woning. Dit maakt dat het nooit te voorspellen is hoe een huisbezoek precies zal verlopen.

Het is dan geruststellend dat er vertrouwd kan worden op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke noodknop, die tot op voordeurniveau de locatie door kan geven.

Onze alarmknoppen zijn uitgerust met GPS-functie. In combinatie met onze slimme huisbezoek tool, is daardoor altijd de exacte locatie bekend in geval van alarm. Doordat de alarmknop makkelijk op het lichaam gedragen kan worden, is deze ook altijd binnen handbereik. Dus zeker voor ambulante medewerkers in de gehandicaptenzorg is een alarmknop zeer geschikt.

Is spreekkamer of balie alarmering mogelijk?

Alarmering vanuit spreekkamers of balies is goed mogelijk met de alarmeringssystemen van Secure2Go. Medewerkers kunnen tijdens een gesprek in een spreekkamer geconfronteerd worden met dreiging of agressie. Dan is het fijn om te weten dat er met een druk op een alarmknop onder handbereik gealarmeerd kan worden naar collega’s of een alarmcentrale.

Daarvoor kan de medewerker een alarmknop onzichtbaar bij zich op het lichaam dragen. Maar de mogelijkheid is er ook om een discrete alarmknop onder de tafel of balie aan te brengen. Deze zogenaamde ‘remote button’ activeert na indrukken de alarmknop die elders in de ruimte uit het zicht staat.

Alarmeren-met-remote-button

Het verzonden alarm kan diverse scenario’s in gang zetten. Zo kan er intern worden gealarmeerd. Collega’s zullen dan snel naar de locatie komen om te assisteren. Hoe de interne alarmering precies in zijn werk gaat wordt hierna toegelicht. Ook kan in plaats van interne alarmering, of tegelijkertijd, onze externe alarmcentrale worden gealarmeerd. De getrainde centralist in de alarmcentrale zal de politie aansturen als dit nodig is.

De remote buttons zijn ook bijzonder geschikt voor recepties of balies in de gehandicaptenzorg. Er kunnen namelijk tot wel 5 remote buttons aangesloten worden op een alarmknop. De medewerkers achter de balies zijn dikwijls het eerste aanspreekpunt voor binnenkomend bezoek. In het geval van een escalatie zullen zij dan ook als eerste moeten handelen.

Hoe werkt interne alarmering met de alarmknop?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt om voor onderling oproepen te gebruiken. Dit kan op diverse manieren. Daardoor is het zeer toepasbaar in woonvoorzieningen, waar cliënten in groepen of individueel wonen. Nadat een medewerker de alarmknop heeft ingedrukt kunnen collega’s op verschillende manieren ingelicht worden.

Ten eerste door middel van paging. Met paging ontvangen de collega’s de melding door middel van een tril en geluidsignaal op hun alarmknop. In het scherm zien zij de locatie of naam van de melder. Ten tweede kunnen collega’s worden gealarmeerd door middel van een spraakbericht op de (mobiele) telefoon. Aanvullend is het ook mogelijk om de melding via sms of e-mail te versturen. Naast de interne alarmering naar collega’s kan de alarmmelding ook verzonden worden naar de alarmcentrale.

Beschikt de alarmknop ook over een man-down functie?

De alarmknop kan uitgevoerd worden met een man-down functie. Dit is zeer toepasbaar in de gehandicaptenzorg, waar dikwijls alleen gewerkt wordt door medewerkers. Denk met name aan de nachtelijk uren, waarin kans op incidenten of onwel wording aanwezig zijn.

De man-down functie kan ingesteld staan op kantelen of non-movement, waarbij alle variabelen zoals de kantelhoek volledig instelbaar zijn. Wanneer de alarmknop bijvoorbeeld langer dan de vooraf ingestelde tijd onder een bepaalde hoek ligt, zal er een voor-alarm afgegeven worden. Als de knop niet binnen een afgesproken tijd terug gekanteld wordt, zal er een alarm verzonden worden. Dit alarm kan ook weer zowel intern naar collega’s, als extern naar onze gecertificeerde alarmcentrale verzonden worden.

Hoe snel komt de hulp na het indrukken van de alarmknop?

Het is erg belangrijk dat hulp snel komt na het indrukken van de alarmknop. Nadat de alarmknop is ingedrukt, komt de melding met hoogste prioriteit binnen bij onze alarmcentrale. De getrainde centralist zal binnen uiterlijk 30 seconden de alarmmelding aannemen en de meeluisterverbinding openen. In de praktijk is dit binnen 20 seconden. Op dit moment zijn alle relevante gegevens zoals de locatie, naam van de gebruiker en organisatie al beschikbaar voor de centralist.

Nadat de getrainde centralist de alarmmelding heeft geverifieerd, mag hij of zij de politie aansturen. Verificatie kan doordat er geluiden te horen zijn die duiden op een incident, of als de gebruiker van de alarmknop het ‘codewoord onder dwang’ uitspreekt.

Pas als de politie de regie over de alarmmelding heeft overgenomen, zal de centralist de verbinding verbreken. Ook is het mogelijk dat de meeluisterverbinding wordt doorgeschakeld naar de politie. Op deze manier dragen wij bij aan het vergroten van de veiligheid in de gehandicaptenzorg.

Hoe betrouwbaar is de werking van de persoonsalarmering?

KIWA Logo GehandicaptenzorgBetrouwbaarheid van de werking van persoonsalarmering is cruciaal. Het kan immers over mensenlevens gaan. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Dit betekent dat wij jaarlijks gecontroleerd worden op meer dan tachtig aspecten van onze dienstverlening. Te denken valt aan:

  • Gegevensverwerking volgens de strenge eisen van de AVG;
  • Storingsvrije en betrouwbare apparatuur;
  • Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy).

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid in de gehandicaptenzorg.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.’

Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Welke organisaties in de gehandicaptenzorg gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Meer en meer organisaties in de gehandicaptenzorg maken gebruik van dienstverlening van Secure2Go. Onder andere groepswerkers, ambulant werkers en verpleegkundigen vertrouwen op de alarmeringssystemen van Secure2Go.

De meeste organisatie kiezen ervoor om de alarmknoppen discreet te dragen. Daarom zijn wij als Secure2Go terughoudend met het publiceren van wie onze klanten zijn. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze systemen in de gehandicaptenzorg, zodat je betrouwbare referenten informatie kunt opvragen. Neem daarvoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je hebt gelezen, zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in de gehandicaptenzorg te vergroten. Wij denken graag met je mee over de juiste oplossing voor jullie organisatie. Neem daarvoor gerust met ons op. Voor iedere situatie en vraag is een maatwerkoplossing beschikbaar.

Daarnaast stellen wij onze whitepaper met nuttige inzichten en informatie gratis beschikbaar. Zo kun je tot een goed overwogen besluit komen.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.