Nachtdienst? Werk veilig!

Werkt de nachtdienst bij jullie in de organisatie ook alleen?

 

Hebben jullie dag en nacht een groep bewoners op de woongroep, in het gebouw of op de afdeling? Jongeren met gedragsproblemen, cliënten met een meervoudige beperking, daklozen, verslaafden of dementerende bejaarden. Ze zijn allemaal op de één of andere manier 24 uur per dag zorg of hulp behoevend.

In de nacht is er in veel gevallen maar 1 medewerker verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van deze kwetsbare groep mensen. Maar is het welzijn en de veiligheid van deze medewerker zelf wel gewaarborgd?

We zien het laatste jaar dat steeds meer zorginstellingen op zoek zijn naar een betrouwbare noodknop waarmee je eenvoudig en onopgemerkt alarm kunt slaan als je wordt aangevallen. Maar die zelf ook alarm slaat als de medewerker bijvoorbeeld valt of bewusteloos raakt.

Navraag bij onze klanten leert dat dit niet enkel wordt gedaan om antwoord te geven aan de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maar ook om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van deze medewerkers daadwerkelijk te vergroten.

Daar waar een telefoon tijdens een dreigende situatie vaak werkt als een rode lap op een stier biedt een onopvallende noodknop uitkomst. Het is belangrijk dat je eenvoudig, snel en onopgemerkt hulp in kan roepen terwijl je je handen vrij hebt om jezelf in veiligheid te brengen of om een ander onder bedwang te houden.

Daarnaast is het voor iedereen in de organisatie een prettig idee dat het snel wordt opgemerkt als de aanwezige medewerker zelf, door bijvoorbeeld gezondheidsklachten, niet meer in staat is om zorg te bieden en misschien zelfs wel zelf zorg nodig heeft. Zo staan de nachtdienst medewerkers en de patiënten er nooit helemaal alleen voor.

Welke hulp via de noodknop wordt ingeroepen wordt volledig met de klant afgestemd. In de meeste gevallen is een interne alarmering naar de beveiliging of een collega in een andere woongroep in de buurt voldoende, maar er zijn ook locaties waar het zeer wenselijk is dat de politie snel komt als er tramalant is.

Wil je weten of een mobiele noodknop ook een uitkomst kan zijn voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van jullie medewerkers? Neem dan gerust eens contact op met onze adviseurs.