Als het nodig is, moet het natuurlijk wel werken!

Aantoonbaar betrouwbaar door Kiwa certificering.

Persoonsalarmering draait om mensenlevens. Betrouwbaarheid is de belangrijkste factor als het gaat om mobiele persoonsalarmering voor professionals.

Professionals en bedreigde personen hopen natuurlijk nooit in een situatie te belanden waarbij ze de alarmknop daadwerkelijk moeten gebruiken. Maar als dat onverhoopt toch nodig is, telt letterlijk iedere seconde. Dan moet alles feilloos werken!

Een persoonsalarmeringssysteem bestaat uit veel kleine radertjes die, 24 uur per dag / 7 dagen in de week, probleemloos moeten draaien. Veel van deze radertjes zijn voor eindgebruikers niet aan de oppervlakte zichtbaar. Ze zitten als het ware ‘onder de motorkap’ van de apparatuur, de processen en de software en de leverancier. Je wil er niet in een noodsituatie pas achter komen of alles goed werkt.

Keuringsorganisatie Kiwa Fire, Security and Safety heeft daarom, in samenwerking met de beveiligingsbranche en de politie, het kwaliteitskeurmerk ‘Mobile Security” (K21023) opgesteld. Leveranciers van oplossingen voor professionele persoonsalarmering kunnen zich binnen dit strikte keurmerk, voor verschillende toepassings- scopes laten certificeren.

Leveranciers die zich voor één of meerdere scopes laten certificeren worden, na toelating, jaarlijks door een onafhankelijke auditor op meer dan 80 punten getoetst. Dit levert een gecontroleerde en hoogwaardige dienstverlening op, die daadwerkelijk de veiligheid van mensen vergroot en voor afnemers inzichtelijk maakt aan welke kwaliteitsstandaard een systeem en de leverancier voldoet.

Een service provider kan voor vier scopes gecertificeerd worden. Van zeer hoog (scope 1) tot laag (scope 4) -risico.  Secure2Go is als enige organisatie gecertificeerd voor de scopes 1, 2, 3 en 4. 

Daar werken we hard voor en zijn we heel trots op.

Scope 1: High risk -> GPS + Alarmcentrale

Scope 2: Medium risk -> GPS + Alarmcentrale

Scope 3: Medium risk -> Alarmcentrale

Scope 4: Low risk -> onderlinge alarmering

Een gecertificeerde leverancier laat dat zien doormiddel van dit logo. De onderste regel geeft aan voor welke scopes de leverancier is gecertificeerd. Zoals je hiernaast ziet is Secure2Go voor alle 4 de scopes gecertificeerd.

Bij het woord betrouwbaarheid kan aan verschillende betekenissen worden gedacht zoals:

 • Kan er onopgemerkt en discreet, 24 uur per dag alarm gegeven worden?
 • Wordt de juiste opvolging gegeven aan een alarmmelding?
 • Worden privacygevoelige gegevens zorgvuldig behandeld?
 • Wordt de beschikbaarheid van de systemen 24/7 gemonitord?
 • Is de alarmknop op een correcte manier ingesteld?
 • Worden eventuele storingen gemeld en zo snel mogelijk opgelost?

En zo zijn er nog veel meer zaken die zorgen voor een betrouwbaar mobiel alarmsysteem. Deze punten worden in dit certificeringsschema allemaal gecontroleerd.

Geborgde alarmeringsketen

Toelichting Kiwa certificering:

Algemene eisen organisatie:

 • Gekwalificeerd personeel in bezit van een actuele VOG;
 • 24/7 monitoring van alle systemen;
 • 24/7 bereikbare supportafdeling;
 • Goed storings- en klachtenprotocol;
 • Duidelijke instructiematerialen beschikbaar voor de eindgebruiker;
 • Voldoen aan de eisen van de AVG omtrent dataprotectie en gegevensbescherming;
 • Geldige en dekkende aansprakelijkheidsverzekering.

Algemene eisen alarmdevices:

 • Voorzien zijn van een multi netwerk sim-kaart met een minimum van 2 telecom providers (geen prepaid);
 • Moeten voldoen aan de richtlijn betreffende RED (2014/53/EU);
 • Moet beveiligd zijn met een pincode zodat instellingen niet gewijzigd kunnen worden;
 • Robuuste apparatuur, val- en waterbestendig (IP67);
 • Redundant uitgevoerde alarmservers en dataverbindingen;
 • Sabotagebestendigheid.

Toelichting eisen verschillende scopes:

Scope 1 – High Security:
Scope 1 van deze certificering is gericht op ‘high security’ alarmering. Dat zijn mensen die te maken hebben met een geïndiceerde bedreiging die gericht is op hun leven. Denk hierbij aan te beschermen personen binnen het stelsel bewaken en beveiligen en slachtoffers van stalking en ernstig (ex-)partnergeweld. De extra eisen die voor deze scope vereist zijn, zijn op aanvraag in te zien.

Scope 2 en 3 – (Mobiele) alarmering met opvolging door een alarmcentrale:
Bij Scope 2 en 3 worden de alarmmeldingen doorgestuurd naar een alarmcentrale die ook gecertificeerd moet zijn volgens dit keurmerk. Zij voldoen dan aan snelle responsetijden voor het afhandelen van deze meldingen door specifiek hiervoor getrainde centralisten. Bij Scope 2 wordt de locatie van een device vastgesteld met behulp van GNSS (ambulant gebruik) en bij Scope 3 is de knop gekoppeld aan een vast adres.

Aanvullende eisen ten opzicht van de algemene eisen zijn o.a.:

 • Prioriteit 1 opvolging door een EN-50518 gecertificeerde alarmcentrale met de extensie Mobile Security;
 • Spreek/luisterverbinding wordt binnen 30 seconden opgebouwd door getrainde centralisten;
 • Spreek-/luisterverbinding kan tot stand worden gebracht zonder handeling van gebruiker;
 • Spreek-/luisterverbinding kan niet verbroken worden door gebruiker/bedreiger;
 • Hoorbaar en/of voelbaar signaal bij verzenden alarm en bij in behandeling nemen van de alarmcentrale;
 • Het device dient een notificatie te geven als er geen mobiel netwerk beschikbaar is;
 • Actieve positie update met een interval van maximaal 90 seconden*;
 • Aanvullende mogelijkheid moet beschikbaar zijn voor exacte positiebepaling* (tot op huisnummer niveau).

       *Alleen van toepassing bij Scope 2

Scope 4 – Alarmering met doormelding naar collega’s of beveiliging:

Bij Scope 4 worden de alarmmeldingen intern doorgestuurd. Voor deze scope moet voldaan worden aan de minimale algemene eisen van de organisatie en de devices zoals eerder beschreven.

Met de persoonsalarmering van Secure2Go ben je op deze manier in iedere situatie verzekerd van een betrouwbaar systeem!

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd