Overheidsmedewerkers kunnen altijd vertrouwen op onze mobiele persoonsalarmering.

Vergroot de veiligheid van overheidsmedewerkers

Als ambtenaar voer je een publieke taak uit. Je hebt daarbij regelmatig contact met burgers. In sommige gevallen leidt frustratie of een ziektebeeld van de burger tot intimidatie, agressie of geweld. Het is belangrijk dat je in deze situaties altijd snel hulp kunt inroepen van je collega’s, de beveiliging of de politie. Het mag daarbij niet uitmaken of je binnen in het gebouw van je organisatie werkt, op huisbezoek bent of in de openbare ruimte werkt. Onze alarmoplossingen dragen bij aan de uitvoering van een Veilige Publieke Taak (VPT). Hier lees je hoe we een bijdrage leveren aan de veiligheid van overheidsmedewerkers.
shape

Gemeente

shape

Werk en Inkomen

shape

Omgevingsdienst

shape

Regionale uitvoeringsdienst

shape

Veiligheidshuis

shape

Waterschap

shape

Natuurbeheer

shape

Handhaving en toezicht

shape

Politie

shape

(speciaal) Onderwijs

shape

Reclassering

shape

Centrum Jeugd en Gezin

shape

Inspectiedienst