Wees voorbereid op agressie tijdens je werk. Vertrouw op onze mobiele alarmering!

Veiligheid voor reclassering

Veiligheid voor reclassering is een actueel en relevant onderwerp. Professionals in het reclasseringswerk worden tijdens het werk dikwijls geconfronteerd met agressief gedrag van cliënten. Dreiging of fysiek geweld komen helaas regelmatig voor in de spreekkamer of tijdens huis- en werkbezoek. Dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op een alarmsysteem waarmee collega’s of politie snel ingeschakeld kunnen worden. Met een alarmknop kan je veilig op huisbezoek. Secure2Go biedt verschillende oplossingen om snel en onopvallend, altijd en overal alarm te kunnen maken. Binnen de muren van de organisatie in de wacht- of spreekkamer, maar ook daarbuiten tijdens werk- of huisbezoeken. Met één druk op de alarmknop ontstaat er een externe verbinding met onze gecertificeerde alarmcentrale. Direct daarna zal een getrainde centralist de juiste hulp inschakelen. Ook interne alarmering naar collega’s is mogelijk. Dat kan door middel van paging of spraakberichten. Deze functies kunnen zelfs gelijktijdig met een druk op een alarmknop geactiveerd worden.

Hoe kan ik veilig werken als reclassering?

Veilig werken in de reclassering is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen doen. Een groter veiligheidsgevoel immers draagt bij aan meer ruimte voor het inzetten van professionele kwaliteiten. Helaas is het risico op agressie of dreiging inherent aan de doelgroep waar mee gewerkt wordt.

In 2018 is het onderzoeksrapport Forensische zorgen gepubliceerd, in opdracht van onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid en GGZ Nederland. In dit rapport wordt geconcludeerd dat risico’s voor professionals in de forensische sector door diverse oorzaken toenemen:

Er lijkt meer sprake van verslaving, het aantal mensen waarvan lvb is vastgesteld is gestegen en het aantal mensen met meervoudige problematiek lijkt te stijgen. (Ministerie van J&V, 2018)

Het is daarom belangrijk dat de organisatie een goed agressiebeleid heeft. Weerbaarheidstrainingen en risico taxatie-instrumenten zijn hier belangrijke onderdelen van. Dit maakt dat professionals zelfverzekerd en goed voorbereid hun werk kunnen doen.

Maar helaas is een agressie incident nooit uit te sluiten. Hoe ervaren en getraind een professional ook is, het kan hem of haar ook overkomen. En wanneer dat gebeurt, is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een alarmknop. Zo kan er altijd snel hulp ingeschakeld worden.

Hoe werkt een alarmknop in geval van dreiging of agressie?

Een alarmknop moet in geval van dreiging of agressie altijd onder handbereik zijn. Zoeken naar een mobiele telefoon in de tas duurt dan te lang. Als vervolgens ook nog het alarmnummer gebeld moet worden om de situatie uit te leggen, gaat er zeer kostbare tijd verloren.

Daarom wordt een alarmknop op het lichaam gedragen door de professional. Bijvoorbeeld met een riemclip aan de riem, of in een jas- of broekzak. Het compacte formaat van de knop maakt hem namelijk zeer geschikt om onzichtbaar te dragen. Daarnaast houdt de professional zijn of haar handen vrij voor het geval fysieke afweer noodzakelijk is.

Secure cube

Als je geconfronteerd wordt met dreiging of agressie, komt er met één druk op de alarmknop een meeluisterverbinding tot stand met een gecertificeerde alarmcentrale. De getrainde centralist zal binnen 30 seconden met je meeluisteren via een hoogwaardige microfoon in de alarmknop.

De centralist schakelt na verificatie de juiste hulp in. Verificatie betekent dat de centralist hoort dat er sprake is van dreiging of agressie, of als het afgesproken codewoord door de gebruiker wordt genoemd.

Doorgaans zal de politie aangestuurd worden nadat de centralist de alarmmelding heeft geverifieerd. Ook kan er interne hulp in de organisatie ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld van eigen bewaking of een agressie-interventieteam.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de alarmknop werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue in de gaten gehouden. Daarnaast beschikt de alarmknop over een multi-netwerk Simkaart, zodat er steeds verbinding is met het sterkste telefoonnetwerk. De alarmknop maakt bovendien automatisch contact met de GPS-satellieten. Zo is altijd de meest recente locatie bekend.

Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij erg belangrijk. Wij zeggen niet alleen dat wij uiterst betrouwbare dienstverlening leveren, maar wij laten het ook graag zien. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’.

Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld:

• Gegevensverwerking volgens de strenge eisen van de AVG;
• Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
• Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Tot op heden is Secure2Go de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid van professionals van reclassering.

‘Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt’.
Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Kan ik een alarmknop ook tijdens huisbezoek gebruiken?

De mobiele alarmknoppen van Secure2Go worden al volop voor huisbezoeken gebruikt. Reclasseringswerkers komen regelmatig op huisbezoek bij de client. Bij de client thuis, of in een instelling. Tijdens deze ambulante werkzaamheden begeeft de professional zich in de leefomgeving van de client. Dit maakt dat de professional niet in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving is.

Daarnaast zijn er altijd factoren die van invloed kunnen zijn op het verloop van het huisbezoek. Denk aan: 
• De psychische gesteldheid van de cliënt
• Eventueel middelengebruik
• Eventuele andere aanwezigen in de woning

Vanwege al deze factoren is het belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een goed werkende alarmknop.

De alarmknoppen van Secure2Go zijn daarom uitgerust met nauwkeurige GPS-functie voor ambulante medewerkers. In combinatie met een eenvoudige huisbezoek tool wordt zo op voordeur-niveau de exacte locatie bepaald van de professional.

Op het moment dat de medewerker de knop indrukt, komt er automatisch een verbinding tot stand met de gecertificeerde alarmcentrale. Op dat moment is alle info over de gebruiker, de locatie en de aard van de werkzaamheden beschikbaar voor de centralist.

De centralist verifieert de dreiging door te luisteren naar de geluiden die hij via de knop hoort, of door het afgesproken codewoord wat door de medewerker genoemd wordt. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen. Dus zeker voor professionals van reclassering biedt Secure2Go zeer betrouwbare oplossingen om de veiligheid tijdens huisbezoeken te vergroten.

Is spreekkamer alarmering mogelijk met de alarmknoppen van Secure2Go?

Spreekkamer alarmering is zeer goed mogelijk met de alarmknoppen van Secure2Go. Nagenoeg alle reclasseringsorganisaties beschikken over spreekkamers waarin gesprekken met cliënten worden gevoerd. Deze gesprekken zijn niet vanzelfsprekend vrij van dreiging of agressie.

Bestuursvoorzitter van Reclassering Nederland in een interview met de Volkskrant:

‘Ze maken zich tijdens reclasseringsgesprekken schuldig aan geweld, aan het smijten met meubels en aan doodsbedreigingen: ik heb je kenteken, ik weet waar je woont, ik weet waar je kinderen op school zitten.’
(de Volkskrant, 2018)

Het is ook dan erg belangrijk dat er in een spreekkamer gealarmeerd kan worden wanneer er sprake is van dreiging of agressie. Dit is heel goed in te richten met de systemen van Secure2Go.

Naast de mogelijkheid van het dragen van een alarmknop op het lichaam, kan er ook een remote button onder de tafel bevestigd worden. Deze remote button activeert met een simpele druk een alarmknop, die uit het zicht in de ruimte staat opgesteld.

Alarmeren-met-remote-button

Hierop kan er onderlinge paging in gang worden gezet. Collega’s ontvangen dan een tril- en geluidsignaal met schermbericht op hun eigen alarmknop. Ook alarmering via een spraakbericht op de (mobiele) telefoon van collega’s is mogelijk. Op die manier weten zij waar het alarm is geslagen, zodat ze snel in actie kunnen komen.

Daarnaast kan het alarmsignaal ook naar onze gecertificeerde alarmcentrale gestuurd worden. Van daaruit zal de juiste hulp na verificatie aangestuurd worden.

Ook voor baliemedewerkers van de reclassering is deze oplossing zeer geschikt. Er kunnen namelijk tot wel vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden.

Zijn de alarmknoppen van Secure2Go onderling te gebruiken?

De compacte alarmknoppen van Secure2Go zijn uiterst geschikt om onderling te gebruiken. Dit wordt paging genoemd. Zodra de professional de alarmknop indrukt, zullen collega’s op hun eigen alarmknop een tril- en geluidsignaal ontvangen.

In het scherm van de knop verschijnt de naam van de spreekkamer, balie of medewerker die de knop heeft ingedrukt. Zo kunnen collega’s snel ter plaatse gaan om ondersteuning te bieden.

Naast paging kan het alarm ook verzonden worden naar onze alarmcentrale. Zo kunnen collega’s eerste assistentie verlenen en kan de centralist van de alarmcentrale snel de politie aansturen als dit nodig is.

Er kan ook onderling gealarmeerd worden middels een duidelijk spraakbericht via een oproep op de vaste of mobiele telefoon. Op die manier hoeven de collega’s niet zelf een alarmknop bij zich te dragen.

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Het is belangrijk dat hulp snel ter plaatse is na het indrukken van de alarmknop. Het kan immers om mensenlevens gaan. Na het indrukken van de alarmknop, komt de melding als overval-alarm binnen bij de alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit direct wordt aangenomen.

De getrainde centralist zal binnen uiterlijk 30 seconden de meeluisterverbinding openen. In de praktijk is dit binnen 20 seconden. De centralist luistert vervolgens mee via de zeer hoogwaardige microfoon in de alarmknop.

De ervaren centralist zal de melding verifiëren door het horen van agressie of het afgesproken codewoord. Daarop belt hij rechtstreeks naar de juiste meldkamer van de politie. De centralist deelt alle beschikbare informatie met de politie. Denk aan de locatie, wat de centralist gehoord heeft en de informatie over de medewerker en organisatie.

De meeluisterverbinding blijft constant open staan. Deze kan ook doorgeschakeld worden naar de politie. De centralist blijft net zo lang betrokken, totdat de politie ter plaatse is en de regie over de melding heeft overgenomen.

Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. De beschikbaarheid van eenheden en de locatie waar de politie naar toe moet hebben daar onder andere invloed op.

Welke forensische organisaties gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer organisaties in de forensische zorg maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Onder andere verlofbegeleiders, ambulant werkers en medewerkers van FACT-teams vertrouwen op de gecertificeerde dienstverlening van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen meestal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze systemen in de forensische zorg, zodat je betrouwbare referenten informatie kunt opvragen. Neem daarvoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jouw organisatie kan betekenen. Zoals je hebt gelezen, zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals van reclassering te vergroten. Wij denken graag met je mee om tot een geschikte oplossing te komen.

Ook stellen wij onze gratis whitepaper beschikbaar, waarin veel nuttige informatie en inzichten staan om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
de Volkskrant. (2018, 5 28). ‘Schietschijven horen niet in de wachtkamer’: reclassering is klaar met veroordeelden die met de dood dreigen of worden bedreigd. de Volkskrant.
Ministerie van J&V. (2018). Forensische Zorgen. Den Haag: Ministerie van J&V.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.