zorg en hulpverlening

Wees voorbereid op agressie in de maatschappelijke dienstverlening. Vertrouw op Secure2Go

Veiligheid in de maatschappelijke dienstverlening

Veiligheid in de maatschappelijke dienstverlening is een belangrijk thema. Professionals in diverse vormen van wijkteams en buurtteams worden regelmatig blootgesteld aan agressie. Helaas is hier een stijgende trend in waar te nemen.

De Werknemersenquête zorg en welzijn van het CBS (2019) laat zien dat maar liefst 3 op de 4 professionals in de sector Zorg en welzijn te maken krijgen met een vorm van agressie. Incidenten waarin agressie of dreiging een rol spelen zijn dus helaas ook voor professionals in de maatschappelijke dienstverlening een gegeven.

Daarom is het belangrijk dat professionals kunnen vertrouwen op een betrouwbaar alarmeringssysteem om collega’s of politie snel in te kunnen schakelen. Secure2Go biedt diverse oplossingen om snel en onopvallend, overal en altijd te kunnen alarmeren. Zowel binnen de muren van een wijkcentrum of instelling, als daarbuiten tijdens ambulante activiteiten. Met een druk op een discrete knop worden een gecertificeerde alarmcentrale, en/of collega’s snel ingeschakeld.

Bijna 2 op de 3 werknemers in de zorg- en welzijnssector hebben in het voorgaande jaar één of meerdere keren te maken gehad met agressie en geweld door patiënten of cliënten, of door hun familieleden.’
(CBS, 2019)

Hoe kan ik veilig werken in de maatschappelijke dienstverlening?

Veilig werken in de maatschappelijke dienstverlening is een voorwaarde voor iedere professional die zich elke dag opnieuw inzet voor anderen. Om dit veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat de organisatie een goed agressieprotocol heeft. Weerbaarheidstrainingen voor de medewerkers en risico taxatie-instrumenten zijn daar onderdeel van.

Maar helaas kan iedere professional, hoe voorbereid ook, terecht komen in een risicovolle situatie waarbij sprake is van dreiging of agressie. Dan is het belangrijk om te weten dat er mogelijkheden zijn om op een makkelijke, gebruiksvriendelijke en onzichtbare manier snel te kunnen alarmeren. Een compacte alarmknop biedt dan uitkomst. Secure2Go heeft een breed aanbod van mogelijkheden om dit voor uw medewerkers mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als ik op een noodknop druk?

Na een druk op de noodknop ontstaat er direct een verbinding met het platform van Secure2Go. Ons platform activeert vervolgens automatisch een scenario. Doormelding naar onze gecertificeerde alarmcentrale is het meest toegepaste scenario. In de alarmcentrale zal een getrainde centralist vervolgens binnen 30 seconden meeluisteren met de alarmknop.

De centralist schakelt de juiste hulp in, nadat de melding geverifieerd is. Verificatie betekent dat de centralist hoort dat er sprake is van dreiging of agressie, of dat de gebruiker een afgesproken ‘codewoord onder dwang’ gebruikt.

Een ander scenario is dat de alarmmelding intern in de organisatie doorgezet wordt. Bijvoorbeeld naar eigen beveiliging of een agressie beheersing team. Externe en interne alarmering kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijkertijd ingesteld worden. Op deze manier is de professional er altijd van verzekerd dat er zo snel mogelijk hulp komt.

Kan ik er altijd op vertrouwen dat de alarmknop werkt?

De professional moet erop kunnen vertrouwen dat de alarmknop altijd werkt. Daarom wordt de werking van de alarmknop automatisch continue in de gaten gehouden. Daarnaast beschikt de alarmknop over een multi-netwerk SIM-kaart, zodat er altijd verbinding is met het sterkste telefoonnetwerk. Ook maakt de alarmknop automatisch contact met de GPS satellieten, zodat de locatie altijd bekend is.

KIWA Logo Aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Daarom beschikt Secure2Go sinds 2017 over de KIWA-certificering ‘mobiele beveiliging van personen’. Voor deze certificering worden wij jaarlijks gecontroleerd op minimaal tachtig onderdelen van onze dienstverlening. Te denken valt aan:

  • Gegevensverwerking volgens de strenge AVG-eisen;
  • Aanwezigheid van back-up systemen (zogenaamde redundancy);
  • Storingsvrije en uiterst betrouwbare apparatuur.

Secure2Go is tot op heden de enige aanbieder van systemen voor persoonsalarmering in Nederland die aan de strenge KIWA-eisen voldoet en in bezit is van het certificaat. Wij dragen op deze manier met onze dienstverlening aantoonbaar bij aan de veiligheid in de maatschappelijke dienstverlening.

“Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een bijdrage levert aan de professionalisering van de markt. ” Peter Voshol – Kiwa NCP Fire, Safety en Security

Is een alarmknop ook ambulant te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeker ook zeer geschikt voor ambulant gebruik. Ambulante professionals in de maatschappelijke dienstverlening komen namelijk vaak achter de voordeur in de leefomgeving van de cliënt. En hoe een huisbezoek precies zal verlopen is nooit met zekerheid te zeggen.

Het is vaak ook niet bekend of er nog andere personen in de woning aanwezig zijn en of de client mogelijk onder invloed is van middelen. Daarom is het erg belangrijk dat de professional kan vertrouwen op een discreet en betrouwbaar systeem om te kunnen alarmeren.

De alarmknoppen van Secure2Go zijn daarom uitgerust met nauwkeurige GPS-functie voor professionals die ambulant werken. In combinatie met onze eenvoudige huisbezoek tool is de exacte locatie op voordeurniveau bekend. De alarmknop is door het compacte formaat goed op het lichaam te dragen. Bijvoorbeeld aan een broeklus of in een broek- of jaszak.

Zodra de medewerker de knop indrukt, komt automatisch de verbinding tot stand met de gecertificeerde alarmcentrale. De centralist heeft dan direct de informatie over de gebruiker, doelgroep en de locatie beschikbaar. Na verificatie van de dreiging zal de centralist de politie aansturen. Dus zeker ook voor de veiligheid van ambulante professionals in de maatschappelijke dienstverlening biedt Secure2Go zeer geschikte oplossingen.

Is spreekkamer alarmering mogelijk in de maatschappelijke dienstverlening?

Spreekkamer alarmering wordt vaak toegepast in de maatschappelijke dienstverlening. Cliënten komen immers vaak met een hulpvraag naar de dienstverlenende organisatie toe. Veel organisaties in de maatschappelijke dienstverlening beschikken daarom over ruimtes waar gesprekken met cliënten kunnen worden gevoerd.

Het is ook dan heel belangrijk dat er discreet gealarmeerd kan worden wanneer er sprake is van dreiging of agressie in een spreekkamer. Ook voor spreekkamer alarmering in de maatschappelijke dienstverlening zijn de alarmeringssystemen van Secure2Go zeer geschikt.

De professional kan een discrete alarmknop op het lichaam dragen als er een gesprek gevoerd wordt in de spreekkamer. Daarnaast kan er onder de tafel een remote button bevestigd worden. Deze button activeert na indrukken een alarmknop die elders in de spreekkamer uit het zicht staat opgesteld.

Alarmeren-met-remote-button

Met een druk op de knop kan er onderlinge paging in gang worden gezet. Collega’s ontvangen dan een geluid- en trilsignaal op een eigen alarmknop, of een spraakbericht op de mobiele of vaste telefoon. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om het alarmsignaal bij onze alarmcentrale te laten binnen komen.

De remote buttons zijn ook zeer geschikt om baliemedewerkers in de maatschappelijke dienstverlening uit te rusten met een betrouwbaar alarmeringssysteem. Er kunnen namelijk vijf remote buttons aan een alarmknop gekoppeld worden.

Zijn de alarmknoppen van Secure2Go onderling te gebruiken?

De alarmknoppen van Secure2Go zijn zeer geschikt om onderling te gebruiken. Dit wordt paging genoemd. Als een medewerker de noodknop indrukt, zullen collega’s op hun eigen alarmknop een tril- en geluidsignaal ontvangen. In het scherm van de alarmknop verschijnt de naam van de medewerker, balie of spreekkamer die de knop heeft ingedrukt. Zo kunnen collega’s snel in actie komen om hulp te bieden.

Naast paging bestaat de mogelijkheid van spraakberichten voor interne alarmering. Collega’s ontvangen dan een spraakbericht op de (mobiele) telefoon, waarin zij duidelijk te horen krijgen door wie en waar het alarm is ingedrukt.

De alarmmelding kan ook doorgezet worden naar onze gecertificeerde alarmcentrale. Zo kunnen collega’s in de directe omgeving van de medewerker eerste assistentie verlenen en kan de centralist van de alarmcentrale snel de politie aansturen als dit nodig is.

Hoe snel is de hulp ter plaatse na het indrukken van de alarmknop?

Na het indrukken van de alarmknop moet hulp snel ter plaatse zijn. De alarmmelding komt als overval-alarm binnen bij de alarmcentrale. Dit betekent dat deze met prioriteit onmiddellijk wordt aangenomen. Binnen 30 seconden heeft de centralist een meeluisterverbinding tot stand gebracht met de zeer sterke microfoon in de alarmknop. In de praktijk komt deze verbinding binnen 20 seconden tot stand.

Zodra de getrainde centralist de melding heeft geverifieerd, belt hij/zij rechtstreeks naar de meldkamer van de politie. Alle beschikbare informatie wordt met de politie gedeeld. Denk aan informatie over de locatie, over de gebruiker en de doelgroep.

De centralist blijft meeluisteren, totdat de politie ter plaatse is en de regie heeft overgenomen. Het is ook mogelijk voor de centralist om de meeluisterverbinding door te schakelen naar de politie.

Hoe snel de politie ter plaatse is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de locatie waar de politie naar toe moet en de beschikbaarheid van eenheden.

Welke organisaties in de maatschappelijk dienstverlening gebruiken de alarmknoppen van Secure2Go?

Steeds meer organisaties in de maatschappelijke dienstverlening maken gebruik van de dienstverlening van Secure2Go. Onder andere maatschappelijk werkers, ambulante medewerkers en behandelaren vertrouwen op de persoonsalarmering van Secure2Go.

Omdat de alarmknoppen veelal onzichtbaar worden gedragen, zijn wij als Secure2Go terughoudend met het online publiceren van wie onze klanten zijn. Deze discretie vinden wij erg belangrijk. Uiteraard is het mogelijk om je in contact te brengen met gebruikers van onze alarmeringssystemen in de maatschappelijke dienstverlening. Op die manier kun je betrouwbare referenten informatie opvragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Een goed voorbeeld van externe agressiealarmering is een sociaal wijkteam in Zuid- Holland. Omdat de teamleden afzonderlijk van elkaar regelmatig huisbezoeken afleggen en vooraf niet altijd is in te schatten hoe groot het risico op agressie is, hebben ze per team een aantal mobiele alarmknoppen ter beschikking. Dit zijn kleine kastjes die ze aan hun riem of in hun zak kunnen meenemen. Als de situatie uit de hand loopt kunnen ze met één druk op de knop verbinding maken met een alarmcentrale die live met de situatie meeluistert. Als er sprake is van agressie of bedreiging wordt de politie aangestuurd op basis van de GPS locatie die het kastje meestuurt, aangevuld met informatie die de medewerker voorafgaand aan het bezoek heeft doorgegeven via een app op de telefoon.

Hoe weet ik of Secure2Go de juiste oplossing heeft voor mijn organisatie?

Zoals je gelezen hebt zijn er heel veel mogelijkheden om de veiligheid van professionals in de maatschappelijke dienstverlening te vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat Secure2Go voor jullie organisatie kan betekenen. Wij denken graag met je mee om tot een geschikte oplossing te komen, om zo de veiligheid in de maatschappelijke dienstverlening te vergroten.

Ook stellen wij onze whitepaper gratis beschikbaar. Hierin staan veel nuttige informatie en inzichten om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Bronnen:
CBS. (2019). Werknemersenquête zorg en welzijn. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Delen
Persoonsalarmering waar je altijd op kunt vertrouwen!
Sjoerd
Contact from circle

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding verstuurd
en niet opgeslagen in deze website.