De jaarlijkse Kiwa audit is weer succesvol afgerond

De jaarlijkse Kiwa audit is weer succesvol afgerond

Sinds 2017 voldoet onze persoonsalarmering aan de strenge certificeringsvoorwaarden van het kwaliteitskeurmerk “Mobile Security” voor alle beschikbare scopes. De aantoonbare betrouwbaarheid vinden wij erg belangrijk want het kan bij onze dienstverlening om mensenlevens gaan.

Maandag 12 december was onze jaarlijkse her certificering en bezocht auditor Dio Kock van Kiwa ons bedrijf. Hij controleerde samen met Amanda Pals en Thijs Wagenaar verschillende processen, registraties, kwaliteitseisen, VOG’s, compliancy en hardware. Hij ging ook met ons in gesprek over de kansen die er zijn om nog verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Kortom een boeiende dag die succesvol werd afgerond met het goede nieuws dat het certificaat weer een jaar verlengd is.