Mogelijkheden Alarmering & Opvolging

De gewenste opvolging van een alarmering kan per toepassing verschillen. Wil je hulp van de politie via een alarmcentrale? Moet er een intern BHV- of interventieteam in actie komen? Kunnen directe collega’s je het snelste helpen? Met onze geavanceerde alarmering kunnen wij de opvolging exact zo inrichten dat de persoon in nood zo snel mogelijk assistentie krijgt.

Alarmeren van de politie

Vooral bij agressie-incidenten of als iemand alleen in een pand is, is het gebruikelijk om de politie te alarmeren. Zij zijn bevoegd om met prioriteit aan te rijden, ergens naar binnen te gaan en adequaat op te treden. Volgens de wet mag een noodoproep of alarmering van een alarmknop alleen aan de politie worden doorgegeven nadat een particuliere alarmcentrale (PAC) de melding heeft geverifieerd. Dat is om te voorkomen dat de politie te veel valse meldingen ontvangt. Omdat de PAC alle informatie over de gebruiker van de noodknop al heeft, hoeft de gebruiker dit niet door te geven tijdens een incident. Dit is veel efficiënter en onopvallender dan het bellen van 112, waarbij je zelf veel informatie moet doorgeven aan de politie. In uitzonderlijke gevallen zoals bij zware bedreigingen en bijvoorbeeld ernstig huiselijk geweld kan de melding zelfs zonder verificatie aan de politie worden doorgegeven.

Politieauto
Foto-EuroPACkopie347

Alarmeren van de alarmcentrale

De centralisten van een gecertificeerde particuliere alarmcentrale zitten 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om jouw alarmoproepen te ontvangen, te verifiëren en op te volgen. De alarmmelding komt met de hoogste prioriteit binnen in de VIP-Room van de PAC. De getrainde centralisten kunnen bij een incident met je meeluisteren, je locatie zien en de gewenste hulp inschakelen. Een PAC heeft de bevoegdheid om bij een incident via een directe lijn de politie in te schakelen. De politie is vervolgens verplicht om op deze meldingen te reageren. Naast de politie kan de centralist ook een collega of een achterwacht informeren. Per toepassing en klant wordt hier een opvolgprotocol op maat voor gemaakt.

Onderling alarmeren

Onze draagbare noodknoppen zoals de Secure Cube en de Card worden ook veel gebruikt voor interne alarmering. Hierbij is het van belang dat er bij een incident zo snel mogelijk hulp komt van collega’s. Wij noemen dit ‘Team Alarm’. Onze systemen zijn naadloos te koppelen met de meeste bestaande oproepsystemen en met mobiele telefoons. Daarnaast hebben de apparaten zelf ook een pager functie waarmee onderling, door middel van een tril- en geluidsignaal en een schermbericht, kan worden gealarmeerd. Met de optionele indoor-locatiebepaling kan daarbij zelfs de exacte positie binnen een gebouw worden aangegeven. Deze oplossing wordt veel gebruikt door kleinschalige zorginstellingen, opvanghuizen, woningbouwcorporaties en locale en regionale overheidsinstanties.

Assistentie alarm
Alarmering

Alarmeren van BHV- of interventieteam

Indien een organisatie beschikt over een intern (agressie)interventieteam of  BHV-team is het mogelijk om de meldingen van onze noodknoppen binnen te laten komen op de bestaande oproepsystemen van deze teams. Ook kan ervoor gekozen worden om de Secure Cube of de Secure Card als pager te gebruiken voor het alarmeren van deze teams. In combinatie met de optionele slimme indoor locatiebepaling zijn onze oplossingen zeer flexibel inzetbaar als persoonlijk oproep- en alarmeringssysteem.

Wil je hier meer informatie over?